Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Τρίτη 13 Μαρτίου 2018 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της ετήσιας συνόδου
 2.Έναρξη της συνεδρίασης
 3.Κατευθυντήριες γραμμές για το πλαίσιο των μελλοντικών σχέσεων ΕΕ-ΗΒ (συζήτηση)
 4.Προετοιμασία της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 22ας και 23ης Μαρτίου 2018 (συζήτηση)
 5.Νεκρολογία
 6.Σύνθεση του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 7.Ώρα των ψηφοφοριών
  7.1.Εφαρμογή του πρωτοκόλλου όσον αφορά τις δημοσιονομικές συνέπειες της λήξης της Συνθήκης περί ιδρύσεως της ΕΚΑΧ και σχετικά με το Ταμείο Έρευνας για τον Άνθρακα και τον Χάλυβα (A8-0034/2018 - Jean Arthuis) (ψηφοφορία)
  7.2.Συμφωνία ΕΕ-Νέας Ζηλανδίας για τη συνεργασία και την αμοιβαία διοικητική συνδρομή σε τελωνειακά θέματα (A8-0029/2018 - Daniel Caspary) (ψηφοφορία)
  7.3.Ευρωπαϊκή στρατηγική για τα συνεργατικά ευφυή συστήματα μεταφορών (A8-0036/2018 - István Ujhelyi) (ψηφοφορία)
  7.4.Υπηρεσίες διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων (A8-0315/2017 - Lucy Anderson) (ψηφοφορία)
  7.5.Aρχική επιμόρφωση και περιοδική κατάρτιση των οδηγών ορισμένων οδικών οχημάτων και άδειες οδήγησης (A8-0321/2017 - Peter Lundgren) (ψηφοφορία)
  7.6.Θέσπιση του ευρωπαϊκού προγράμματος βιομηχανικής ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας, που αποσκοπεί στη στήριξη της ανταγωνιστικότητας και της καινοτόμου ικανότητας της αμυντικής βιομηχανίας της ΕΕ (A8-0037/2018 - Françoise Grossetête) (ψηφοφορία)
  7.7.Ισότητα των φύλων στις εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ (A8-0023/2018 - Eleonora Forenza, Malin Björk) (ψηφοφορία)
  7.8.Υστερούσες περιφέρειες της ΕΕ (A8-0046/2018 - Michela Giuffrida) (ψηφοφορία)
  7.9.Ο ρόλος των περιφερειών και των πόλεων της ΕΕ στην υλοποίηση της Συμφωνίας του Παρισιού (COP 21) για την κλιματική αλλαγή (A8-0045/2018 - Ángela Vallina) (ψηφοφορία)
 8.Αιτιολογήσεις ψήφου
  8.1.Ευρωπαϊκή στρατηγική για τα συνεργατικά ευφυή συστήματα μεταφορών (A8-0036/2018 - István Ujhelyi)
  8.2.Υπηρεσίες διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων (A8-0315/2017 - Lucy Anderson)
  8.3.Aρχική επιμόρφωση και περιοδική κατάρτιση των οδηγών ορισμένων οδικών οχημάτων και άδειες οδήγησης (A8-0321/2017 - Peter Lundgren)
  8.4.Ισότητα των φύλων στις εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ (A8-0023/2018 - Eleonora Forenza, Malin Björk)
  8.5.Υστερούσες περιφέρειες της ΕΕ (A8-0046/2018 - Michela Giuffrida)
  8.6.Ο ρόλος των περιφερειών και των πόλεων της ΕΕ στην υλοποίηση της Συμφωνίας του Παρισιού (COP 21) για την κλιματική αλλαγή (A8-0045/2018 - Ángela Vallina)
 9.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10.Επανάληψη της συνεδρίασης
 11.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12.Αίτημα διαβούλευσης με την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (άρθρο 137 παράγραφος 2 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 13.Το επόμενο ΠΔΠ: προετοιμασία της θέσης του Κοινοβουλίου για το ΠΔΠ μετά το 2020 - Mεταρρύθμιση του συστήματος των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (συζήτηση)
 14.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 15.Κατευθυντήριες γραμμές για την κατάρτιση του προϋπολογισμού 2019 - Τμήμα ΙΙΙ (συζήτηση)
 16.Δηλώσεις της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας
 17.Κατάσταση στη Συρία (συζήτηση)
 18.Προοπτικές της ΕΕ για την πρώτη κοινή σύνοδο του Συμβουλίου ΕΕ-Κούβας (συζήτηση)
 19.Νέο θεματολόγιο για τις σχέσεις ΕΕ-Κεντρικής Ασίας στο πλαίσιο της 13ης ετήσιας συνόδου υπουργικού επιπέδου (συζήτηση)
 20.Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: Ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2018 - Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: απασχόληση και κοινωνικές πτυχές στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2018 (συζήτηση)
 21.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 22.Λήξη της συνεδρίασης
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (1066 kb)
 
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (4990 kb)
Τελευταία ενημέρωση: 5 Ιουνίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου