Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Puheenvuorot
Tiistai 13. maaliskuuta 2018 - StrasbourgLopullinen versio
 1.Vuosittaisen istuntokauden avaaminen
 2.Istunnon avaaminen
 3.EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan tulevien suhteiden puitteita koskevat suuntaviivat (keskustelu)
 4.Eurooppa-neuvoston 22. ja 23. maaliskuuta 2018 pidettävän kokouksen valmistelu (keskustelu)
 5.Muistosanat
 6.Parlamentin kokoonpano: ks. pöytäkirja
 7.Äänestykset
  7.1.EHTY:n perustamissopimuksen voimassaolon päättymisen taloudellisista seurauksista ja hiili- ja terästutkimusrahastosta tehdyn pöytäkirjan täytäntöönpano (A8-0034/2018 - Jean Arthuis) (äänestys)
  7.2.EU:n ja Uuden-Seelannin sopimus yhteistyöstä ja vastavuoroisesta hallinnollisesta avunannosta tulliasioissa (A8-0029/2018 - Daniel Caspary) (äänestys)
  7.3.Eurooppalainen strategia vuorovaikutteisia älykkäitä liikennejärjestelmiä varten (A8-0036/2018 - István Ujhelyi) (äänestys)
  7.4.Rajatylittävät pakettipalvelut (A8-0315/2017 - Lucy Anderson) (äänestys)
  7.5.Tiettyjen ajoneuvojen kuljettajien perustason ammattipätevyys ja jatkokoulutus sekä ajokortit (A8-0321/2017 - Peter Lundgren) (äänestys)
  7.6.Euroopan puolustusalan teollisen kehittämisen ohjelman perustaminen EU:n puolustusteollisuuden kilpailukyvyn ja innovointikapasiteetin tukemiseksi (A8-0037/2018 - Françoise Grossetête) (äänestys)
  7.7.Sukupuolten tasa-arvo EU:n kauppasopimuksissa (A8-0023/2018 - Eleonora Forenza, Malin Björk) (äänestys)
  7.8.EU:n vähemmän kehittyneet alueet (A8-0046/2018 - Michela Giuffrida) (äänestys)
  7.9.EU:n alueiden ja kaupunkien rooli Pariisin ilmastosopimuksen (COP 21) täytäntöönpanossa (A8-0045/2018 - Ángela Vallina) (äänestys)
 8.Äänestysselitykset
  8.1.Eurooppalainen strategia vuorovaikutteisia älykkäitä liikennejärjestelmiä varten (A8-0036/2018 - István Ujhelyi)
  8.2.Rajatylittävät pakettipalvelut (A8-0315/2017 - Lucy Anderson)
  8.3.Tiettyjen ajoneuvojen kuljettajien perustason ammattipätevyys ja jatkokoulutus sekä ajokortit (A8-0321/2017 - Peter Lundgren)
  8.4.Sukupuolten tasa-arvo EU:n kauppasopimuksissa (A8-0023/2018 - Eleonora Forenza, Malin Björk)
  8.5.EU:n vähemmän kehittyneet alueet (A8-0046/2018 - Michela Giuffrida)
  8.6.EU:n alueiden ja kaupunkien rooli Pariisin ilmastosopimuksen (COP 21) täytäntöönpanossa (A8-0045/2018 - Ángela Vallina)
 9.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 10.Istunnon jatkaminen
 11.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 12.Euroopan talous- ja sosiaalikomitean kuuleminen (työjärjestyksen 137 artiklan 2 kohta): ks. pöytäkirja
 13.Seuraava monivuotinen rahoituskehys: vuoden 2020 jälkeistä monivuotista rahoituskehystä koskevan parlamentin kannan valmistelu - Euroopan unionin omien varojen järjestelmän uudistaminen (keskustelu)
 14.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 15.Vuoden 2019 talousarvion suuntaviivat – Pääluokka III (keskustelu)
 16.Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausumat
 17.Syyrian tilanne (keskustelu)
 18.EU:n näkemykset EU:n ja Kuuban yhteisneuvoston ensimmäistä kokousta varten (keskustelu)
 19.Uusi toimintaohjelma EU:n ja Keski-Aasian suhteita varten 13. vuosittaisen ministerikokouksen yhteydessä (keskustelu)
 20.Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuinen kasvuselvitys 2018 - Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuisen kasvuselvityksen 2018 työllisyys- ja sosiaalinäkökohdat (keskustelu)
 21.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 22.Istunnon päättäminen
Puheenvuorot
Lopullinen versio (1066 kb)
 
Puheenvuorot
Lopullinen versio (4990 kb)
Päivitetty viimeksi: 5. kesäkuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö