Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Diskusijos
Antradienis, 2018 m. kovo 13 d. - StrasbūrasAtnaujinta informacija
 1.Sesijos pradžia
 2.Posėdžio pradžia
 3.Gairės dėl būsimų ES ir Jungtinės Karalystės santykių pagrindo (diskusijos)
 4.Pasirengimas kovo 22–23 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimui (diskusijos)
 5.Atminimo pagerbimas
 6.Parlamento sudėtis (žr. protokolą)
 7.Balsuoti skirtas laikas
  7.1.Protokolo dėl EAPB sutarties galiojimo pabaigos finansinių padarinių ir dėl Anglių ir plieno mokslinių tyrimų fondo įgyvendinimas (A8-0034/2018 - Jean Arthuis) (balsavimas)
  7.2.ES ir Naujosios Zelandijos susitarimas dėl bendradarbiavimo ir administracinės savitarpio pagalbos muitinės veiklos srityje (A8-0029/2018 - Daniel Caspary) (balsavimas)
  7.3.Europos sąveikiųjų intelektinių transporto sistemų strategija (A8-0036/2018 - István Ujhelyi) (balsavimas)
  7.4.Tarptautinės siuntinių pristatymo paslaugos (A8-0315/2017 - Lucy Anderson) (balsavimas)
  7.5.Tam tikrų kelių transporto priemonių kroviniams ir keleiviams vežti vairuotojų pradinė kvalifikacija ir periodinis mokymas (A8-0321/2017 - Peter Lundgren) (balsavimas)
  7.6.Europos gynybos pramonės plėtros programos ES gynybos pramonės konkurencingumui ir inovaciniam pajėgumui remti sukūrimas (A8-0037/2018 - Françoise Grossetête) (balsavimas)
  7.7.Lyčių lygybė ES prekybos susitarimuose (A8-0023/2018 - Eleonora Forenza, Malin Björk) (balsavimas)
  7.8.Mažiau išsivystę regionai ES (A8-0046/2018 - Michela Giuffrida) (balsavimas)
  7.9.ES regionų ir miestų vaidmuo įgvendinant Paryžiaus susitarimą dėl klimato kaitos (COP 21) (A8-0045/2018 - Ángela Vallina) (balsavimas)
 8.Paaiškinimai dėl balsavimo
  8.1.Europos sąveikiųjų intelektinių transporto sistemų strategija (A8-0036/2018 - István Ujhelyi)
  8.2.Tarptautinės siuntinių pristatymo paslaugos (A8-0315/2017 - Lucy Anderson)
  8.3.Tam tikrų kelių transporto priemonių kroviniams ir keleiviams vežti vairuotojų pradinė kvalifikacija ir periodinis mokymas (A8-0321/2017 - Peter Lundgren)
  8.4.Lyčių lygybė ES prekybos susitarimuose (A8-0023/2018 - Eleonora Forenza, Malin Björk)
  8.5.Mažiau išsivystę regionai ES (A8-0046/2018 - Michela Giuffrida)
  8.6.ES regionų ir miestų vaidmuo įgvendinant Paryžiaus susitarimą dėl klimato kaitos (COP 21) (A8-0045/2018 - Ángela Vallina)
 9.Balsavimo pataisymai ir ketinimai (žr. protokola)
 10.Posėdžio atnaujinimas
 11.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas (žr. protokola)
 12.Prašymas kreiptis į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetą dėl konsultacijos (Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 2 dalis) (žr. protokola)
 13.Būsima DFP: Parlamento pozicijos dėl DFP po 2020 m. rengimas - Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos reforma (diskusijos)
 14.Pateikti dokumentai (žr.protokolą)
 15.2019 m. biudžeto gairės. III skirsnis (diskusijos)
 16.Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės pareiškimai
 17.Padėtis Sirijoje (diskusijos)
 18.ES perspektyvos, susijusios su pirmuoju ES ir Kubos bendru Tarybos posėdžiu (diskusijos)
 19.Nauja ES ir Vidurinės Azijos santykių darbotvarkė, skirta 13-ajam metiniam ministrų susitikimui (diskusijos)
 20.Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2018 m. metinė augimo apžvalga - Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: užimtumo ir socialiniai aspektai 2018 m. metinėje augimo apžvalgoje (diskusijos)
 21.Kito posėdžio darbotvarkė (žr. protokolą)
 22.Posėdžio pabaiga
Diskusijos
Atnaujinta informacija (1066 kb)
 
Diskusijos
Atnaujinta informacija (4990 kb)
Atnaujinta: 2018 m. birželio 5 d.Teisinė informacija - Privatumo politika