Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Debates
Otrdiena, 2018. gada 13. marts - StrasbūraPārskatītā redakcija
 1.Gadskārtējās sesijas atklāšana
 2.Sēdes atklāšana
 3.Vadlīnijas ES un Apvienotās Karalistes turpmāko attiecību satvara veidošanai (debates)
 4.Gatavošanās Eiropadomes 2018. gada 22. un 23. marta sanāksmei (debates)
 5.Piemiņas brīdis
 6.Parlamenta sastāvs (sk. protokolu)
 7.Balsošanas laiks
  7.1.Protokola par EOTK izbeigšanās finansiālajām sekām un par Ogļu un tērauda pētniecības fondu izpilde (A8-0034/2018 - Jean Arthuis) (balsošana)
  7.2.Nolīgums starp ES un Jaunzēlandi par sadarbību un savstarpējo administratīvo palīdzību muitas lietās (A8-0029/2018 - Daniel Caspary) (balsošana)
  7.3.Eiropas sadarbīgo intelektisko transporta sistēmu stratēģija (A8-0036/2018 - István Ujhelyi) (balsošana)
  7.4.Paku pārrobežu piegādes pakalpojumi (A8-0315/2017 - Lucy Anderson) (balsošana)
  7.5.Dažu kravu vai pasažieru pārvadāšanai paredzētu autotransporta līdzekļu vadītāju sākotnējās kvalifikācijas iegūšana un periodiska apmācība un vadītāja apliecības (A8-0321/2017 - Peter Lundgren) (balsošana)
  7.6.Eiropas aizsardzības rūpniecības attīstības programmas izveide ar mērķi stiprināt ES aizsardzības rūpniecības konkurētspēju un inovētspēju (A8-0037/2018 - Françoise Grossetête) (balsošana)
  7.7.Dzimumu līdztiesība ES tirdzniecības nolīgumos (A8-0023/2018 - Eleonora Forenza, Malin Björk) (balsošana)
  7.8.Mazāk attīstītie ES reģioni (A8-0046/2018 - Michela Giuffrida) (balsošana)
  7.9.ES reģionu un pilsētu loma COP 21 Parīzes klimata nolīguma īstenošanā (A8-0045/2018 - Ángela Vallina) (balsošana)
 8.Balsojumu skaidrojumi
  8.1.Eiropas sadarbīgo intelektisko transporta sistēmu stratēģija (A8-0036/2018 - István Ujhelyi)
  8.2.Paku pārrobežu piegādes pakalpojumi (A8-0315/2017 - Lucy Anderson)
  8.3.Dažu kravu vai pasažieru pārvadāšanai paredzētu autotransporta līdzekļu vadītāju sākotnējās kvalifikācijas iegūšana un periodiska apmācība un vadītāja apliecības (A8-0321/2017 - Peter Lundgren)
  8.4.Dzimumu līdztiesība ES tirdzniecības nolīgumos (A8-0023/2018 - Eleonora Forenza, Malin Björk)
  8.5.Mazāk attīstītie ES reģioni (A8-0046/2018 - Michela Giuffrida)
  8.6.ES reģionu un pilsētu loma COP 21 Parīzes klimata nolīguma īstenošanā (A8-0045/2018 - Ángela Vallina)
 9.Balsojumu labojumi un nodomi balsot (sk. protokolu)
 10.Sēdes atsākšana
 11.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)
 12.Pieprasījums apspriesties ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju (Reglamenta 137. panta 2. punkts) (sk. protokolu)
 13.Nākamā DFS: Parlamenta nostājas sagatavošana attiecībā uz DFS laikposmam pēc 2020. gada - Eiropas Savienības pašu resursu sistēmas reforma (debates)
 14.Dokumentu iesniegšana (sk. protokolu)
 15.2019. gada budžeta pamatnostādnes — III iedaļa (debates)
 16.Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumi
 17.Stāvoklis Sīrijā (debates)
 18.ES perspektīva attiecībā uz ES un Kubas Apvienotās padomes pirmo sanāksmi (debates)
 19.Jauna darba kārtība ES un Vidusāzijas attiecībām saistībā ar Trīspadsmito ikgadējo ministru sanāksmi (debates)
 20.Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads: 2018. gada izaugsmes pētījums - Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads: nodarbinātības un sociālie aspekti 2018. gada izaugsmes pētījumā (debates)
 21.Nākamās sēdes darba kārtība (sk. protokolu)
 22.Sēdes slēgšana
Debates
Pārskatītā redakcija (1066 kb)
 
Debates
Pārskatītā redakcija (4990 kb)
Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 5. jūnijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika