Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Wtorek, 13 marca 2018 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie sesji rocznej
 2.Otwarcie posiedzenia
 3.Wytyczne w sprawie przyszłych stosunków UE i Zjednoczonego Królestwa (debata)
 4.Przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej, które ma się odbyć w dniach 22–23 marca (debata)
 5.In Memoriam
 6.Skład Parlamentu: patrz protokół
 7.Głosowanie
  7.1.Wykonanie protokołu w sprawie skutków finansowych wygaśnięcia Traktatu EWWiS i w sprawie Funduszu Badawczego Węgla i Stali (A8-0034/2018 - Jean Arthuis) (głosowanie)
  7.2.Umowa między Unią Europejską a Nową Zelandią o współpracy i wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach celnych (A8-0029/2018 - Daniel Caspary) (głosowanie)
  7.3.Europejska strategia na rzecz współpracujących inteligentnych systemów transportowych (A8-0036/2018 - István Ujhelyi) (głosowanie)
  7.4.Transgraniczne usługi doręczania paczek (A8-0315/2017 - Lucy Anderson) (głosowanie)
  7.5.Wstępna kwalifikacja i okresowe szkolenie kierowców niektórych pojazdów drogowych do przewozu rzeczy lub osób oraz prawa jazdy (A8-0321/2017 - Peter Lundgren) (głosowanie)
  7.6.Ustanowienie europejskiego programu rozwoju przemysłu obronnego mającego na celu wspieranie konkurencyjności i innowacyjności przemysłu obronnego UE (A8-0037/2018 - Françoise Grossetête) (głosowanie)
  7.7.Równouprawnienie płci w umowach handlowych zawieranych przez UE (A8-0023/2018 - Eleonora Forenza, Malin Björk) (głosowanie)
  7.8.Słabiej rozwinięte regiony UE (A8-0046/2018 - Michela Giuffrida) (głosowanie)
  7.9.Rola regionów i miast UE we wdrażaniu porozumienia paryskiego z konferencji COP21 w sprawie zmian klimatu (A8-0045/2018 - Ángela Vallina) (głosowanie)
 8.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
  8.1.Europejska strategia na rzecz współpracujących inteligentnych systemów transportowych (A8-0036/2018 - István Ujhelyi)
  8.2.Transgraniczne usługi doręczania paczek (A8-0315/2017 - Lucy Anderson)
  8.3.Wstępna kwalifikacja i okresowe szkolenie kierowców niektórych pojazdów drogowych do przewozu rzeczy lub osób oraz prawa jazdy (A8-0321/2017 - Peter Lundgren)
  8.4.Równouprawnienie płci w umowach handlowych zawieranych przez UE (A8-0023/2018 - Eleonora Forenza, Malin Björk)
  8.5.Słabiej rozwinięte regiony UE (A8-0046/2018 - Michela Giuffrida)
  8.6.Rola regionów i miast UE we wdrażaniu porozumienia paryskiego z konferencji COP21 w sprawie zmian klimatu (A8-0045/2018 - Ángela Vallina)
 9.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: Patrz protokól
 10.Wznowienie posiedzenia
 11.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Patrz protokól
 12.Wniosek o zasięgnięcie opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (art. 137 ust. 2 Regulaminu): patrz protokól
 13.Następne WRF: przygotowanie stanowiska Parlamentu dotyczącego WRF na okres po 2020 r. - Reforma systemu zasobów własnych Unii Europejskiej (debata)
 14.Składanie dokumentów: patrz protokół
 15.Wytyczne dotyczące budżetu na rok 2019 – sekcja III (debata)
 16.Oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa
 17.Sytuacja w Syrii (debata)
 18.Perspektywy UE na pierwsze posiedzenie Wspólnej Rady UE–Kuba (debata)
 19.Nowy program na rzecz stosunków między UE i Azją Środkową w ramach 13. dorocznego posiedzenia ministrów (debata)
 20.Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: roczna analiza wzrostu gospodarczego na rok 2018 - Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: zatrudnienie i aspekty społeczne w rocznej analizie wzrostu gospodarczego na 2018 r. (debata)
 21.Porządek obrad następnego posiedzenia: patrz protokól
 22.Zamknięcie posiedzenia
Debaty
Wersja poprawiona (1066 kb)
 
Debaty
Wersja poprawiona (4990 kb)
Ostatnia aktualizacja: 5 czerwca 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności