Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Dezbateri
Marţi, 13 martie 2018 - StrasbourgEdiţie revizuită
 1.Deschiderea sesiunii anuale
 2.Deschiderea ședinței
 3.Orientări privind cadrul viitoarelor relații dintre UE și Regatul Unit (dezbatere)
 4.Pregătirea reuniunii Consiliului European din 22-23 martie 2018 (dezbatere)
 5.Omagiu postum
 6.Componenţa Parlamentului: a se vedea procesul-verbal
 7.Votare
  7.1.Punerea în aplicare a Protocolului privind consecințele financiare ale expirării Tratatului de instituire a Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului (CECO) și Fondul de cercetare pentru cărbune și oțel (A8-0034/2018 - Jean Arthuis) (vot)
  7.2.Acordul dintre Uniunea Europeană și Noua Zeelandă privind cooperarea și asistența administrativă reciprocă în domeniul vamal (A8-0029/2018 - Daniel Caspary) (vot)
  7.3.O strategie europeană privind sistemele de transport inteligente cooperative (A8-0036/2018 - István Ujhelyi) (vot)
  7.4.Serviciile de livrare transfrontalieră de colete (A8-0315/2017 - Lucy Anderson) (vot)
  7.5.Calificarea inițială și formarea periodică a conducătorilor auto ai anumitor vehicule rutiere și permisele de conducere (A8-0321/2017 - Peter Lundgren) (vot)
  7.6.Instituirea Programului european de dezvoltare industrială în domeniul apărării, pentru sprijinirea competitivității și a capacității de inovare a industriei de apărare a UE (A8-0037/2018 - Françoise Grossetête) (vot)
  7.7.Egalitatea de gen în acordurile comerciale ale UE (A8-0023/2018 - Eleonora Forenza, Malin Björk) (vot)
  7.8.Regiuni cu întârzieri în dezvoltare din UE (A8-0046/2018 - Michela Giuffrida) (vot)
  7.9.Rolul regiunilor și al orașelor din UE în punerea în aplicare a Acordului de la Paris COP 21 privind schimbările climatice (A8-0045/2018 - Ángela Vallina) (vot)
 8.Explicații privind votul
  8.1.O strategie europeană privind sistemele de transport inteligente cooperative (A8-0036/2018 - István Ujhelyi)
  8.2.Serviciile de livrare transfrontalieră de colete (A8-0315/2017 - Lucy Anderson)
  8.3.Calificarea inițială și formarea periodică a conducătorilor auto ai anumitor vehicule rutiere și permisele de conducere (A8-0321/2017 - Peter Lundgren)
  8.4.Egalitatea de gen în acordurile comerciale ale UE (A8-0023/2018 - Eleonora Forenza, Malin Björk)
  8.5.Regiuni cu întârzieri în dezvoltare din UE (A8-0046/2018 - Michela Giuffrida)
  8.6.Rolul regiunilor și al orașelor din UE în punerea în aplicare a Acordului de la Paris COP 21 privind schimbările climatice (A8-0045/2018 - Ángela Vallina)
 9.Corectarea voturilor și intențiile de vot: consultaţi procesul-verbal
 10.Reluarea şedinţei
 11.Aprobarea procesului-verbal al ședinței anterioare: consultaţi procesul-verbal
 12.Cerere de consultare a Comitetului Economic și Social European (articolul 137 alineatul (2) din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 13.Următorul CFM: pregătirea poziției Parlamentului privind CFM post-2020 - Reforma sistemului de resurse proprii al Uniunii Europene (dezbatere)
 14.Depunerea documentelor: a se vedea procesul-verbal
 15.Orientări pentru bugetul 2019 – Secțiunea III (dezbatere)
 16.Declarațiile Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate
 17.Situația din Siria (dezbatere)
 18.Perspectivele UE privind prima reuniune a Consiliului mixt UE-Cuba (dezbatere)
 19.O nouă agendă pentru relațiile UE-Asia Centrală în cadrul celei de-a 13-a reuniuni ministeriale anuale (dezbatere)
 20.Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: analiză anuală a creșterii pentru 2018 - Semestrul european pentru coordonarea politicii economice: aspecte legate de ocuparea forței de muncă și aspecte sociale în Analiza anuală a creșterii pe 2018 (dezbatere)
 21.Ordinea de zi a următoarei şedinţe: a se vedea procesul-verbal
 22.Ridicarea ședinței
Dezbateri
Ediţie revizuită (1066 kb)
 
Dezbateri
Ediţie revizuită (4990 kb)
Ultima actualizare: 5 iunie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate