Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Doslovný zápis z rozpráv
Utorok, 13. marca 2018 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Otvorenie zasadania
 2.Otvorenie rokovania
 3.Usmernenia o rámci budúcich vzťahov medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom (rozprava)
 4.Príprava zasadnutia Európskej rady 22. – 23. marca 2018 (rozprava)
 5.In memoriam
 6.Zloženie Parlamentu: pozri zápisnicu
 7.Hlasovanie
  7.1.Vykonávanie protokolu o finančných dôsledkoch ukončenia platnosti Zmluvy o ESUO a o Výskumnom fonde uhlia a ocele (A8-0034/2018 - Jean Arthuis) (hlasovanie)
  7.2.Dohoda medzi EÚ a Novým Zélandom o spolupráci a vzájomnej administratívnej pomoci v colných otázkach (A8-0029/2018 - Daniel Caspary) (hlasovanie)
  7.3.Európska stratégia pre kooperatívne inteligentné dopravné systémy (A8-0036/2018 - István Ujhelyi) (hlasovanie)
  7.4.Služby cezhraničného dodávania balíkov (A8-0315/2017 - Lucy Anderson) (hlasovanie)
  7.5.Základná kvalifikácia a pravidelný výcvik vodičov určitých cestných vozidiel nákladnej a osobnej dopravy a vodičské preukazy (A8-0321/2017 - Peter Lundgren) (hlasovanie)
  7.6.Ustanovenie Programu rozvoja európskeho obranného priemyslu zameraného na podporu konkurencieschopnosti a inovačnej kapacity obranného priemyslu EÚ (A8-0037/2018 - Françoise Grossetête) (hlasovanie)
  7.7.Uplatňovanie hľadiska rovnosti žien a mužov v obchodných dohodách EÚ (A8-0023/2018 - Eleonora Forenza, Malin Björk) (hlasovanie)
  7.8.Zaostávajúce regióny v EÚ (A8-0046/2018 - Michela Giuffrida) (hlasovanie)
  7.9.Úloha regiónov a miest EÚ pri vykonávaní Parížskej dohody o zmene klímy COP 21 (A8-0045/2018 - Ángela Vallina) (hlasovanie)
 8.Vysvetlenia hlasovania
  8.1.Európska stratégia pre kooperatívne inteligentné dopravné systémy (A8-0036/2018 - István Ujhelyi)
  8.2.Služby cezhraničného dodávania balíkov (A8-0315/2017 - Lucy Anderson)
  8.3.Základná kvalifikácia a pravidelný výcvik vodičov určitých cestných vozidiel nákladnej a osobnej dopravy a vodičské preukazy (A8-0321/2017 - Peter Lundgren)
  8.4.Uplatňovanie hľadiska rovnosti žien a mužov v obchodných dohodách EÚ (A8-0023/2018 - Eleonora Forenza, Malin Björk)
  8.5.Zaostávajúce regióny v EÚ (A8-0046/2018 - Michela Giuffrida)
  8.6.Úloha regiónov a miest EÚ pri vykonávaní Parížskej dohody o zmene klímy COP 21 (A8-0045/2018 - Ángela Vallina)
 9.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 10.Pokračovanie prerušeného rokovania
 11.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 12.Žiadosť o poradu s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom (článok 137 ods. 2 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 13.Budúci VFR: príprava pozície Parlamentu k VFR na obdobie po roku 2020 - Reforma systému vlastných zdrojov Európskej únie (rozprava)
 14.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 15.Usmernenia pre rozpočet na rok 2019 – Oddiel III (rozprava)
 16.Vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci
 17.Situácia v Sýrii (rozprava)
 18.Vyhliadky EÚ na prvé spoločné zasadnutie rady EÚ – Kuba (rozprava)
 19.Nová agenda pre vzťahy EÚ a Strednej Ázie v rámci 13. výročného zasadnutia ministrov (rozprava)
 20.Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: ročný prieskum rastu na rok 2018 - Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: zamestnanosť a sociálne aspekty v ročnom prieskume rastu na rok 2018 (rozprava)
 21.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 22.Skončenie rokovania
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (1066 kb)
 
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (4990 kb)
Posledná úprava: 5. júna 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia