Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Rozpravy
Středa, 14. března 2018 - ŠtrasburkRevidované vydání
 1.Zahájení zasedání
 2.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení): viz zápis
 3.Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (schválení) (článek 69c jednacího řádu): viz zápis
 4.Rozhodnutí USA uvalit cla na ocel a hliník (rozprava)
 5.Pokračování denního zasedání
 6.Rozprava s portugalským premiérem Antóniem Costou o budoucnosti Evropy (rozprava)
 7.Žádost o zbavení imunity
 8.Hlasování
  8.1.Pokyny k rámci pro budoucí vztahy EU a Spojeného království (B8-0134/2018, B8-0135/2018) (hlasování)
  8.2.Statistika železniční dopravy (A8-0038/2018 - Karima Delli) (hlasování)
  8.3.Jmenování viceprezidenta Evropské centrální banky (A8-0056/2018 - Roberto Gualtieri) (hlasování)
  8.4.Opatření pro tlumení newcastleské choroby (A8-0026/2018 - Adina-Ioana Vălean) (hlasování)
  8.5.Makrofinanční pomoc pro Gruzii (A8-0028/2018 - Hannu Takkula) (hlasování)
  8.6.Námitka vůči nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení (EU) č. 347/2013, pokud jde o unijní seznam projektů společného zájmu (B8-0136/2018) (hlasování)
  8.7.Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2017/008 DE/Goodyear (A8-0061/2018 - Ingeborg Gräßle) (hlasování)
  8.8.Jmenovité složení zvláštního výboru pro finanční trestné činy, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňové úniky (hlasování)
  8.9.Příští VFR: příprava postoje Parlamentu k VFR po roce 2020 (A8-0048/2018 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas) (hlasování)
  8.10.Reforma systému vlastních zdrojů Evropské unie (A8-0041/2018 - Gérard Deprez, Janusz Lewandowski) (hlasování)
  8.11.Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: roční analýza růstu na rok 2018 (A8-0047/2018 - Hugues Bayet) (hlasování)
  8.12.Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: hledisko zaměstnanosti a sociální hledisko v roční analýze růstu na rok 2018 (A8-0052/2018 - Krzysztof Hetman) (hlasování)
 9.Vysvětlení hlasování
  9.1.Pokyny k rámci pro budoucí vztahy EU a Spojeného království (B8-0134/2018, B8-0135/2018)
  9.2.Příští VFR: příprava postoje Parlamentu k VFR po roce 2020 (A8-0048/2018 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas)
  9.3.Reforma systému vlastních zdrojů Evropské unie (A8-0041/2018 - Gérard Deprez, Janusz Lewandowski)
  9.4.Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: roční analýza růstu na rok 2018 (A8-0047/2018 - Hugues Bayet)
  9.5.Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: hledisko zaměstnanosti a sociální hledisko v roční analýze růstu na rok 2018 (A8-0052/2018 - Krzysztof Hetman)
 10.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 11.Pokračování denního zasedání
 12.Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis
 13.Mezinárodní spolupráce v boji proti kybernetické trestné činnosti – hrozba pro veřejné služby (rozprava na aktuální téma)
 14.Ochrana investigativních novinářů v Evropě: případ slovenského novináře Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové (rozprava)
 15.Společný konsolidovaný základ daně z příjmů právnických osob - Společný základ daně z příjmů právnických osob (rozprava)
 16.Napadení podpory zemědělských podniků v EU v rámci SZP (v souvislosti se španělskými olivami) ze strany Spojených států (rozprava)
 17.Sociální odpovědnost podniků (rozprava)
 18.Členství ve výborech a delegacích: viz zápis
 19.Europass: rámec pro dovednosti a kvalifikace (rozprava)
 20.Program Kreativní Evropa (2014–2020) (rozprava)
 21.Dohoda o partnerství mezi EU a Komorami v odvětví rybolovu: vypovězení - Dohoda o partnerství mezi EU a Komorami v odvětví rybolovu: vypovězení (usnesení) (rozprava)
 22.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu): viz zápis
 23.Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu): viz zápis
 24.Převod prostředků: viz zápis
 25.Předložení dokumentů: viz zápis
 26.Pořad jednání příštího zasedání: viz zápis
 27.Ukončení zasedání
Rozpravy
Revidované vydání (1069 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydání (5001 kb)
Poslední aktualizace: 16. července 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí