Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Onsdag den 14. marts 2018 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag): se protokollen
 3.Forhandlinger før Parlamentets førstebehandling (godkendelse) (artikel 69c): se protokollen
 4.USA's beslutning om at indføre told på stål og aluminium (forhandling)
 5.Genoptagelse af mødet
 6.Drøftelse med Portugals premierminister, António Costa, om Europas fremtid (forhandling)
 7.Anmodning om ophævelse af immunitet
 8.Afstemningstid
  8.1.Retningslinjer for rammen for de fremtidige forbindelser mellem EU og UK (B8-0134/2018, B8-0135/2018) (afstemning)
  8.2.Statistik over jernbanetransport (A8-0038/2018 - Karima Delli) (afstemning)
  8.3.Udnævnelse af næstformanden for Den Europæiske Centralbank (A8-0056/2018 - Roberto Gualtieri) (afstemning)
  8.4.Fællesskabsforanstaltninger til bekæmpelse af Newcastle disease (A8-0026/2018 - Adina-Ioana Vălean) (afstemning)
  8.5.Yderligere makrofinansiel bistand til Georgien (A8-0028/2018 - Hannu Takkula) (afstemning)
  8.6.Indsigelse mod Kommissionens delegerede forordning om ændring af forordning (EU) nr. 347/2013 hvad angår EU-listen over projekter af fælles interesse (B8-0136/2018) (afstemning)
  8.7.Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2017/008 DE/Goodyear (A8-0061/2018 - Ingeborg Gräßle) (afstemning)
  8.8.Sammensætning af Det Særlige Udvalg om Økonomisk Kriminalitet, Skatteunddragelse og Skatteundgåelse (afstemning)
  8.9.Den næste FFR: forberedelse af Parlamentets holdning til den flerårige finansielle ramme efter 2020 (A8-0048/2018 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas) (afstemning)
  8.10.Reform af ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter (A8-0041/2018 - Gérard Deprez, Janusz Lewandowski) (afstemning)
  8.11.Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: Den årlige vækstundersøgelse 2018 (A8-0047/2018 - Hugues Bayet) (afstemning)
  8.12.Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: Beskæftigelsesmæssige og sociale aspekter i den årlige vækstundersøgelse 2018 (A8-0052/2018 - Krzysztof Hetman) (afstemning)
 9.Stemmeforklaringer
  9.1.Retningslinjer for rammen for de fremtidige forbindelser mellem EU og UK (B8-0134/2018, B8-0135/2018)
  9.2.Den næste FFR: forberedelse af Parlamentets holdning til den flerårige finansielle ramme efter 2020 (A8-0048/2018 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas)
  9.3.Reform af ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter (A8-0041/2018 - Gérard Deprez, Janusz Lewandowski)
  9.4.Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: Den årlige vækstundersøgelse 2018 (A8-0047/2018 - Hugues Bayet)
  9.5.Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: Beskæftigelsesmæssige og sociale aspekter i den årlige vækstundersøgelse 2018 (A8-0052/2018 - Krzysztof Hetman)
 10.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 11.Genoptagelse af mødet
 12.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 13.Internationalt samarbejde om bekæmpelse af cyberkriminalitet - truslen mod offentlige tjenester (debat om et aktuelt spørgsmål)
 14.Beskyttelse af undersøgende journalister i Europa: sagen om den slovakiske journalist Ján Kuciak og Martina Kušnírová (forhandling)
 15.Fælles konsolideret selskabsskattegrundlag - Fælles selskabsskattegrundlag (forhandling)
 16.USA's angreb på EU's landbrugsstøtte under den fælles landbrugspolitik (vedrørende spanske oliven) (forhandling)
 17.Virksomhedernes sociale ansvar (forhandling)
 18.Udvalgenes og delegationernes sammensætning: se protokollen
 19.Europass: ramme for færdigheder og kvalifikationer (forhandling)
 20.Oprettelse af programmet Et Kreativt Europa (2014-2020) (forhandling)
 21.Fiskeripartnerskabsaftale mellem EU og Comorerne: opsigelse - Fiskeripartnerskabsaftale mellem EU og Comorerne: opsigelse (beslutning) (forhandling)
 22.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6): se protokollen
 23.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106): se protokollen
 24.Bevillingsoverførsler: se protokollen
 25.Modtagne dokumenter: se protokollen
 26.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 27.Hævelse af mødet
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (1069 kb)
 
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (5001 kb)
Seneste opdatering: 16. juli 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik