Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τετάρτη 14 Μαρτίου 2018 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (έγκριση) (Άρθρο 69γ του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4.Η απόφαση των ΗΠΑ να επιβάλουν δασμούς στον χάλυβα και το αλουμίνιο (συζήτηση)
 5.Επανάληψη της συνόδου
 6.Συζήτηση με τον πρωθυπουργό της Πορτογαλίας António Costa σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης (συζήτηση)
 7.Αίτηση για την άρση της ασυλίας
 8.Ώρα των ψηφοφοριών
  8.1.Κατευθυντήριες γραμμές για το πλαίσιο των μελλοντικών σχέσεων ΕΕ-ΗΒ (B8-0134/2018, B8-0135/2018) (ψηφοφορία)
  8.2.Στατιστικές σχετικά με τις σιδηροδρομικές μεταφορές (A8-0038/2018 - Karima Delli) (ψηφοφορία)
  8.3.Διορισμός του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (A8-0056/2018 - Roberto Gualtieri) (ψηφοφορία)
  8.4.Μέτρα για την καταπολέμηση της ψευδοπανώλους των πτηνών (A8-0026/2018 - Adina-Ioana Vălean) (ψηφοφορία)
  8.5.Χορήγηση περαιτέρω μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στη Γεωργία (A8-0028/2018 - Hannu Takkula) (ψηφοφορία)
  8.6.Αντίρρηση στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (EΕ) αριθ. 347/2013 όσον αφορά τον ενωσιακό κατάλογο έργων κοινού ενδιαφέροντος (B8-0136/2018) (ψηφοφορία)
  8.7.Kινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2017/008 DE/Goodyear (A8-0061/2018 - Ingeborg Gräßle) (ψηφοφορία)
  8.8.Ονομαστική σύνθεση της ειδικής επιτροπής για το οικονομικό έγκλημα, τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή (ψηφοφορία)
  8.9.Το επόμενο ΠΔΠ: προετοιμασία της θέσης του Κοινοβουλίου για το ΠΔΠ μετά το 2020 (A8-0048/2018 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas) (ψηφοφορία)
  8.10.Mεταρρύθμιση του συστήματος των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (A8-0041/2018 - Gérard Deprez, Janusz Lewandowski) (ψηφοφορία)
  8.11.Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: Ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2018 (A8-0047/2018 - Hugues Bayet) (ψηφοφορία)
  8.12.Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: απασχόληση και κοινωνικές πτυχές στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2018 (A8-0052/2018 - Krzysztof Hetman) (ψηφοφορία)
 9.Αιτιολογήσεις ψήφου
  9.1.Κατευθυντήριες γραμμές για το πλαίσιο των μελλοντικών σχέσεων ΕΕ-ΗΒ (B8-0134/2018, B8-0135/2018)
  9.2.Το επόμενο ΠΔΠ: προετοιμασία της θέσης του Κοινοβουλίου για το ΠΔΠ μετά το 2020 (A8-0048/2018 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas)
  9.3.Mεταρρύθμιση του συστήματος των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (A8-0041/2018 - Gérard Deprez, Janusz Lewandowski)
  9.4.Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: Ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2018 (A8-0047/2018 - Hugues Bayet)
  9.5.Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: απασχόληση και κοινωνικές πτυχές στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2018 (A8-0052/2018 - Krzysztof Hetman)
 10.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11.Επανάληψη της συνεδρίασης
 12.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 13.Διεθνής συνεργασία για την καταπολέμηση του ηλεκτρονικού εγκήματος - η απειλή για τις δημόσιες υπηρεσίες (Συζήτηση επί επικαίρων θεμάτων)
 14.Προστασία των ερευνητών δημοσιογράφων στην Ευρώπη: η περίπτωση των σλοβάκων δημοσιογράφων Ján Kuciak και Martina Kušnírová (συζήτηση)
 15.Κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών (ΚΕΒΦΕ) - Κοινή βάση φορολογίας εταιρειών (συζήτηση)
 16.Επίθεση των ΗΠΑ στις γεωργικές ενισχύσεις της ΕΕ στο πλαίσιο της ΚΓΠ (σχετικά με το ζήτημα που αφορά τις ισπανικές ελιές) (συζήτηση)
 17.Εταιρική κοινωνική ευθύνη (συζήτηση)
 18.Σύνθεση των επιτροπών και αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 19.Europass: πλαίσιο για τις δεξιότητες και τα επαγγελματικά προσόντα (συζήτηση)
 20.Πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» (2014 έως 2020) (συζήτηση)
 21.Συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης ΕΕ-Κομορών: καταγγελία - Συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης ΕΕ-Κομορών: καταγγελία (ψήφισμα) (συζήτηση)
 22.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 23.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 24.Μεταφορές πιστώσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 25.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 26.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 27.Λήξη της συνεδρίασης
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση (1069 kb)
 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση (5001 kb)
Τελευταία ενημέρωση: 16 Ιουλίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου