Előző 
 Következő 
PVTACRE
Viták
2018. március 14., Szerda - StrasbourgLektorált változat
 1.Az ülés megnyitása
 2.Viták az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok bejelentése): lásd a jegyzőkönyvet
 3.Tárgyalások a Parlament első olvasatát megelőzően (jóváhagyás) (az eljárási szabályzat 69c. cikke): lásd a jegyzokönyvet
 4.Az USA azon határozata, hogy vámot vet ki az acélra és az alumíniumra (vita)
 5.Az ülés folytatása
 6.Vita Európa jövőjéről a portugál miniszterelnökkel, António Costával (vita)
 7.Mentelmi jog felfüggesztésére irányuló kérelem
 8.Szavazások órája
  8.1.Az EU és az Egyesült Királyság jövőbeli kapcsolataira vonatkozó iránymutatások (B8-0134/2018, B8-0135/2018) (szavazás)
  8.2.Vasúti közlekedési statisztikák (A8-0038/2018 - Karima Delli) (szavazás)
  8.3.Az Európai Központi Bank alelnökének kinevezése (A8-0056/2018 - Roberto Gualtieri) (szavazás)
  8.4.A Newcastle-betegség (baromfipestis) elleni védekezésre irányuló közösségi intézkedések bevezetése (A8-0026/2018 - Adina-Ioana Vălean) (szavazás)
  8.5.További makroszintű pénzügyi támogatás Grúziának (A8-0028/2018 - Hannu Takkula) (szavazás)
  8.6.Kifogás a 347/2013/EU rendeletnek a közös érdekű projektek uniós listája tekintetében történő módosításáról szóló, felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelethez (B8-0136/2018) (szavazás)
  8.7.Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele Németország EGF/2017/008 DE/Goodyear referenciaszámú kérelme nyomán (A8-0061/2018 - Ingeborg Gräßle) (szavazás)
  8.8.A pénzügyi bűncselekményekkel, adókikerülési és adókijátszási ügyekkel foglalkozó különbizottság név szerinti összetétele (szavazás)
  8.9.A következő többéves pénzügyi keret: a 2020 utáni többéves pénzügyi keretről kialakítandó parlamenti álláspont előkészítése (A8-0048/2018 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas) (szavazás)
  8.10.Az európai uniós saját források rendszerének reformja (A8-0041/2018 - Gérard Deprez, Janusz Lewandowski) (szavazás)
  8.11.A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: a 2018. évi éves növekedési jelentés (A8-0047/2018 - Hugues Bayet) (szavazás)
  8.12.A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: a 2018. évi éves növekedési jelentés foglalkoztatási és szociális vonatkozásai (A8-0052/2018 - Krzysztof Hetman) (szavazás)
 9.A szavazáshoz fűzött indokolások
  9.1.Az EU és az Egyesült Királyság jövőbeli kapcsolataira vonatkozó iránymutatások (B8-0134/2018, B8-0135/2018)
  9.2.A következő többéves pénzügyi keret: a 2020 utáni többéves pénzügyi keretről kialakítandó parlamenti álláspont előkészítése (A8-0048/2018 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas)
  9.3.Az európai uniós saját források rendszerének reformja (A8-0041/2018 - Gérard Deprez, Janusz Lewandowski)
  9.4.A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: a 2018. évi éves növekedési jelentés (A8-0047/2018 - Hugues Bayet)
  9.5.A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: a 2018. évi éves növekedési jelentés foglalkoztatási és szociális vonatkozásai (A8-0052/2018 - Krzysztof Hetman)
 10.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok: lásd a jegyzokönyvet
 11.Az ülés folytatása
 12.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása: lásd a jegyzokönyvet
 13.Nemzetközi együttműködés a kiberbűnözés elleni küzdelemben – a közszolgáltatásokat érintő fenyegetés (vita időszerű kérdésekről)
 14.Az oknyomozó újságírók védelme Európában: a szlovák újságíró, Ján Kuciak és Martina Kušnírová ügye (vita)
 15.Közös összevont társaságiadó-alap - Közös társaságiadó-alap (vita)
 16.Az USA támadása a KAP részeként nyújtott uniós mezőgazdasági támogatás ellen (a spanyol olajbogyó kapcsán) (vita)
 17.Vállalati társadalmi felelősségvállalás (vita)
 18.A bizottságok és a küldöttségek tagjai: lásd a jegyzokönyvet
 19.Europass: a készségek és képesítések keretrendszere (vita)
 20.A Kreatív Európa program (2014–2020) (vita)
 21.A Comore-szigetekkel kötött halászati partnerségi megállapodás felmondása - Az EU és a Comore-szigetek közötti halászati partnerségi megállapodás felmondása (állásfoglalás) (vita)
 22.Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése): lásd a jegyzokönyvet
 23.Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 106. cikke): lásd a jegyzokönyvet
 24.Előirányzatok átcsoportosítása: lásd a jegyzőkönyvet
 25.Dokumentumok benyújtása: lásd a jegyzőkönyvet
 26.A következő ülésnap napirendje: lásd a jegyzokönyvet
 27.Az ülés berekesztése
Viták
Lektorált változat (1069 kb)
 
Viták
Lektorált változat (5001 kb)
Utolsó frissítés: 2018. július 16.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat