Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Diskusijos
Trečiadienis, 2018 m. kovo 14 d. - StrasbūrasAtnaujinta informacija
 1.Posėdžio pradžia
 2.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės pažeidimo atvejų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų) (žr. protokolą)
 3.Derybos prieš pirmąjį svarstymą Parlamente (patvirtinimas) (Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnis) (žr. protokola)
 4.JAV sprendimas nustatyti muito mokesčius plienui ir aliuminiui (diskusijos)
 5.Posėdžio atnaujinimas
 6.Diskusijos su Portugalijos Ministru Pirmininku António Costa dėl Europos ateities (diskusijos)
 7.Prašymas atšaukti imunitetą
 8.Balsuoti skirtas laikas
  8.1.Gairės dėl būsimų ES ir Jungtinės Karalystės santykių pagrindo (B8-0134/2018, B8-0135/2018) (balsavimas)
  8.2.Geležinkelių transporto statistika (A8-0038/2018 - Karima Delli) (balsavimas)
  8.3.Europos Centrinio Banko pirmininko pavaduotojo skyrimas (A8-0056/2018 - Roberto Gualtieri) (balsavimas)
  8.4.Bendrijos Niukaslio ligos kontrolės priemonės (A8-0026/2018 - Adina-Ioana Vălean) (balsavimas)
  8.5.Tolesnė makrofinansinė parama Gruzijai (A8-0028/2018 - Hannu Takkula) (balsavimas)
  8.6.Prieštaravimas Komisijos deleguotajam reglamentui, kuriuo, sudarant Sąjungos bendro intereso projektų sąrašą, iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 347/2013 (B8-0136/2018) (balsavimas)
  8.7.Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas pagal Vokietijos paraišką „EGF/2017/008 DE/Goodyear“ (A8-0061/2018 - Ingeborg Gräßle) (balsavimas)
  8.8.Specialiojo komiteto finansinių nusikaltimų, mokesčių vengimo ir slėpimo klausimais vardinė sudėtis (balsavimas)
  8.9.Būsima DFP: Parlamento pozicijos dėl DFP po 2020 m. rengimas (A8-0048/2018 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas) (balsavimas)
  8.10.Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos reforma (A8-0041/2018 - Gérard Deprez, Janusz Lewandowski) (balsavimas)
  8.11.Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2018 m. metinė augimo apžvalga (A8-0047/2018 - Hugues Bayet) (balsavimas)
  8.12.Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: užimtumo ir socialiniai aspektai 2018 m. metinėje augimo apžvalgoje (A8-0052/2018 - Krzysztof Hetman) (balsavimas)
 9.Paaiškinimai dėl balsavimo
  9.1.Gairės dėl būsimų ES ir Jungtinės Karalystės santykių pagrindo (B8-0134/2018, B8-0135/2018)
  9.2.Būsima DFP: Parlamento pozicijos dėl DFP po 2020 m. rengimas (A8-0048/2018 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas)
  9.3.Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos reforma (A8-0041/2018 - Gérard Deprez, Janusz Lewandowski)
  9.4.Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2018 m. metinė augimo apžvalga (A8-0047/2018 - Hugues Bayet)
  9.5.Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: užimtumo ir socialiniai aspektai 2018 m. metinėje augimo apžvalgoje (A8-0052/2018 - Krzysztof Hetman)
 10.Balsavimo pataisymai ir ketinimai (žr. protokola)
 11.Posėdžio atnaujinimas
 12.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas (žr. protokola)
 13.Tarptautinis bendradarbiavimas kovojant su kibernetiniais nusikaltimais: grėsmė viešosioms paslaugoms (diskusija aktualia tema)
 14.Tiriamosios žurnalistikos atstovų apsauga Europoje: Slovakijos žurnalisto Jáno Kuciako ir Martinos Kušnírovos atvejis (diskusijos)
 15.Bendra konsoliduotoji pelno mokesčio bazė - Bendra pelno mokesčio bazė (diskusijos)
 16.JAV grėsmė ES paramai ūkiams pagal BŽŪP (Ispanijos alyvuogių atvejis) (diskusijos)
 17.Įmonių socialinė atsakomybė (diskusijos)
 18.Komitetų ir delegacijų sudėtis (žr. protokola)
 19.Europass: sistema įgūdžiams ir kvalifikacijai (diskusijos)
 20.Programa „Kūrybiška Europa“ (2014–2020 m.) (diskusijos)
 21.Europos bendrijos ir Komorų partnerystės susitarimo denonsavimas - EB ir Komorų Sąjungos žvejybos partnerystės susitarimo denonsavimas (rezoliucija) (diskusijos)
 22.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis) (žr. protokolą) (žr. protokola)
 23.Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnis) (žr. protokola)
 24.Asignavimų perkėlimas (žr. protokolą)
 25.Pateikti dokumentai (žr.protokolą)
 26.Kito posėdžio darbotvarkė (žr. protokola)
 27.Posėdžio pabaiga
Diskusijos
Atnaujinta informacija (1069 kb)
 
Diskusijos
Atnaujinta informacija (5001 kb)
Atnaujinta: 2018 m. liepos 16 d.Teisinė informacija - Privatumo politika