Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Woensdag 14 maart 2018 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Opening van de vergadering
 2.Debatten over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties): zie notulen
 3.Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (aanneming) (artikel 69 quater van het Reglement): zie notulen
 4.Besluit van de VS om tarieven te heffen op staal en aluminium (debat)
 5.Hervatting van de vergadering
 6.Debat met António Costa, premier van Portugal, over de toekomst van Europa (debat)
 7.Verzoek om opheffing van de immuniteit
 8.Stemmingen
  8.1.Richtsnoeren voor het kader van de toekomstige betrekkingen EU-VK (B8-0134/2018, B8-0135/2018) (stemming)
  8.2.Statistieken van het spoorvervoer (A8-0038/2018 - Karima Delli) (stemming)
  8.3.Benoeming van de vicepresident van de Europese Centrale Bank (A8-0056/2018 - Roberto Gualtieri) (stemming)
  8.4.Vaststelling van communautaire maatregelen voor de bestrijding van de ziekte van Newcastle (A8-0026/2018 - Adina-Ioana Vălean) (stemming)
  8.5.Verdere macrofinanciële bijstand aan Georgië (A8-0028/2018 - Hannu Takkula) (stemming)
  8.6.Bezwaar tegen de gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EU) nr. 347/2013 wat betreft de Unielijst van projecten van gemeenschappelijk belang (B8-0136/2018) (stemming)
  8.7.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2017/008 DE/Goodyear (A8-0061/2018 - Ingeborg Gräßle) (stemming)
  8.8.Nominale samenstelling van de speciale commissie financiële misdrijven, belastingontduiking en belastingontwijking (stemming)
  8.9.Het volgende MFK: voorbereiding van het standpunt van het Parlement ten aanzien van het MFK voor de periode na 2020 (A8-0048/2018 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas) (stemming)
  8.10.Hervorming van het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie (A8-0041/2018 - Gérard Deprez, Janusz Lewandowski) (stemming)
  8.11.Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: jaarlijkse groeianalyse 2018 (A8-0047/2018 - Hugues Bayet) (stemming)
  8.12.Europees semester voor de coördinatie van het economisch beleid: sociale en werkgelegenheidsaspecten in de jaarlijkse groeianalyse 2018 (A8-0052/2018 - Krzysztof Hetman) (stemming)
 9.Stemverklaringen
  9.1.Richtsnoeren voor het kader van de toekomstige betrekkingen EU-VK (B8-0134/2018, B8-0135/2018)
  9.2.Het volgende MFK: voorbereiding van het standpunt van het Parlement ten aanzien van het MFK voor de periode na 2020 (A8-0048/2018 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas)
  9.3.Hervorming van het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie (A8-0041/2018 - Gérard Deprez, Janusz Lewandowski)
  9.4.Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: jaarlijkse groeianalyse 2018 (A8-0047/2018 - Hugues Bayet)
  9.5.Europees semester voor de coördinatie van het economisch beleid: sociale en werkgelegenheidsaspecten in de jaarlijkse groeianalyse 2018 (A8-0052/2018 - Krzysztof Hetman)
 10.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 11.Hervatting van de vergadering
 12.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 13.Internationale samenwerking bij de bestrijding van cybercriminaliteit - de bedreiging voor publieke diensten (actualiteitendebat)
 14.Bescherming van onderzoeksjournalisten in Europa: het geval van de Slowaakse journalist Ján Kuciak en van Martina Kušnírová (debat)
 15.Gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting - Gemeenschappelijke heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting (debat)
 16.Aanval van de VS op de landbouwsteun van de EU in het kader van het GLB (in de context van Spaanse olijven) (debat)
 17.Maatschappelijk verantwoord ondernemen (debat)
 18.Samenstelling commissies en delegaties: zie notulen
 19.Europass: kader voor vaardigheden en kwalificaties (debat)
 20.Het programma Creatief Europa (2014-2020) (debat)
 21.Opzegging van de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij EU-Comoren - Opzegging van de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij EU-Comoren (resolutie) (debat)
 22.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement): zie notulen
 23.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement): zie notulen
 24.Kredietoverschrijvingen: zie notulen
 25.Ingekomen stukken: zie notulen
 26.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 27.Sluiting van de vergadering
Debatten
Herziene uitgave (1069 kb)
 
Debatten
Herziene uitgave (5001 kb)
Laatst bijgewerkt op: 16 juli 2018Juridische mededeling - Privacybeleid