Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Dezbateri
Miercuri, 14 martie 2018 - StrasbourgEdiţie revizuită
 1.Deschiderea ședinței
 2.Dezbateri asupra cazurilor de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (anunţarea propunerilor de rezoluţie depuse): a se vedea procesul-verbal
 3.Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (aprobare) (articolul 69c din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 4.Decizia SUA de a impune taxe la importul oțelului și aluminiului (dezbatere)
 5.Reluarea ședinței
 6.Dezbatere cu prim-ministrul Portugaliei, António Costa, privind viitorul Europei (dezbatere)
 7.Cerere de ridicare a imunității
 8.Votare
  8.1.Orientări privind cadrul viitoarelor relații dintre UE și Regatul Unit (B8-0134/2018, B8-0135/2018) (vot)
  8.2.Statisticile din transportul feroviar (A8-0038/2018 - Karima Delli) (vot)
  8.3.Numirea vicepreședintelui Băncii Centrale Europene (A8-0056/2018 - Roberto Gualtieri) (vot)
  8.4.Măsuri de combatere a maladiei de Newcastle (A8-0026/2018 - Adina-Ioana Vălean) (vot)
  8.5.Acordarea unei asistențe macrofinanciare suplimentare Georgiei (A8-0028/2018 - Hannu Takkula) (vot)
  8.6.Obiecție la regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului (UE) nr. 347/2013 în ceea ce privește lista proiectelor de interes comun a Uniunii (B8-0136/2018) (vot)
  8.7.Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare - cererea EGF/2017/008 DE/Goodyear (A8-0061/2018 - Ingeborg Gräßle) (vot)
  8.8.Componența nominală a Comisiei speciale privind infracțiunile financiare, evaziunea fiscală și evitarea sarcinilor fiscale (vot)
  8.9.Următorul CFM: pregătirea poziției Parlamentului privind CFM post-2020 (A8-0048/2018 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas) (vot)
  8.10.Reforma sistemului de resurse proprii al Uniunii Europene (A8-0041/2018 - Gérard Deprez, Janusz Lewandowski) (vot)
  8.11.Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: analiză anuală a creșterii pentru 2018 (A8-0047/2018 - Hugues Bayet) (vot)
  8.12.Semestrul european pentru coordonarea politicii economice: aspecte legate de ocuparea forței de muncă și aspecte sociale în Analiza anuală a creșterii pe 2018 (A8-0052/2018 - Krzysztof Hetman) (vot)
 9.Explicații privind votul
  9.1.Orientări privind cadrul viitoarelor relații dintre UE și Regatul Unit (B8-0134/2018, B8-0135/2018)
  9.2.Următorul CFM: pregătirea poziției Parlamentului privind CFM post-2020 (A8-0048/2018 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas)
  9.3.Reforma sistemului de resurse proprii al Uniunii Europene (A8-0041/2018 - Gérard Deprez, Janusz Lewandowski)
  9.4.Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: analiză anuală a creșterii pentru 2018 (A8-0047/2018 - Hugues Bayet)
  9.5.Semestrul european pentru coordonarea politicii economice: aspecte legate de ocuparea forței de muncă și aspecte sociale în Analiza anuală a creșterii pe 2018 (A8-0052/2018 - Krzysztof Hetman)
 10.Corectarea voturilor și intențiile de vot: consultaţi procesul-verbal
 11.Reluarea şedinţei
 12.Aprobarea procesului-verbal al ședinței anterioare: consultaţi procesul-verbal
 13.Cooperarea internațională în lupta împotriva criminalității cibernetice - amenințarea la adresa serviciilor publice (dezbatere pe o temă de actualitate)
 14.Protecția jurnaliștilor de investigație din Europa: cazul jurnalistului slovac Ján Kuciak și al Martinei Kušnírová (dezbatere)
 15.O bază fiscală consolidată comună a societăților - O bază fiscală comună a societăților (dezbatere)
 16.Amenințarea lansată de guvernul SUA la adresa sistemului de sprijin al UE pentru agricultori în cadrul PAC (în contextul măslinelor spaniole) (dezbatere)
 17.Responsabilitatea socială a întreprinderilor (dezbatere)
 18.Componența comisiilor și delegațiilor: consultaţi procesul-verbal
 19.Europass: un cadru pentru abilități și calificări (dezbatere)
 20.Programul „Europa creativă” (2014-2020) (dezbatere)
 21.Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului UE/Comore: denunțare - Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului UE/Comore: denunțare (rezoluție) (dezbatere)
 22.Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]: consultaţi procesul-verbal
 23.Măsuri de executare (articolul 106 din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 24.Transferuri de credite: a se vedea procesul-verbal
 25.Depunerea documentelor: a se vedea procesul-verbal
 26.Ordinea de zi a următoarei ședințe: consultaţi procesul-verbal
 27.Ridicarea ședinței
Dezbateri
Ediţie revizuită (1069 kb)
 
Dezbateri
Ediţie revizuită (5001 kb)
Ultima actualizare: 16 iulie 2018Notă juridică - Politica de confidențialitate