Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Rozpravy
Streda, 14. marca 2018 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (oznámenie o podaných návrhoch uznesenia): pozri zápisnicu
 3.Rokovanie pred prvým čítaním v Parlamente (schválenie) (článok 69c rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 4.Rozhodnutie USA o zavedení ciel na oceľ a hliník (rozprava)
 5.Pokračovanie rokovania
 6.Diskusia s predsedom vlády Portugalska Antóniom Costom o budúcnosti Európy (rozprava)
 7.Žiadosť o zbavenie imunity
 8.Hlasovanie
  8.1.Usmernenia o rámci budúcich vzťahov medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom (B8-0134/2018, B8-0135/2018) (hlasovanie)
  8.2.Štatistika železničnej dopravy (A8-0038/2018 - Karima Delli) (hlasovanie)
  8.3.Vymenovanie viceprezidenta Európskej centrálnej banky (A8-0056/2018 - Roberto Gualtieri) (hlasovanie)
  8.4.Opatrenia na kontrolu pseudomoru hydiny (A8-0026/2018 - Adina-Ioana Vălean) (hlasovanie)
  8.5.Ďalšia makrofinančná pomoc Gruzínsku (A8-0028/2018 - Hannu Takkula) (hlasovanie)
  8.6.Námietka proti delegovanému nariadeniu Komisie, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 347/2013, pokiaľ ide o zoznam projektov spoločného záujmu pre Úniu (B8-0136/2018) (hlasovanie)
  8.7.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2017/008 DE/Goodyear (A8-0061/2018 - Ingeborg Gräßle) (hlasovanie)
  8.8.Menovité zloženie osobitného výboru pre finančné trestné činy, daňové úniky a vyhýbanie sa daňovým povinnostiam (hlasovanie)
  8.9.Budúci VFR: príprava pozície Parlamentu k VFR na obdobie po roku 2020 (A8-0048/2018 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas) (hlasovanie)
  8.10.Reforma systému vlastných zdrojov Európskej únie (A8-0041/2018 - Gérard Deprez, Janusz Lewandowski) (hlasovanie)
  8.11.Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: ročný prieskum rastu na rok 2018 (A8-0047/2018 - Hugues Bayet) (hlasovanie)
  8.12.Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: zamestnanosť a sociálne aspekty v ročnom prieskume rastu na rok 2018 (A8-0052/2018 - Krzysztof Hetman) (hlasovanie)
 9.Vysvetlenia hlasovania
  9.1.Usmernenia o rámci budúcich vzťahov medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom (B8-0134/2018, B8-0135/2018)
  9.2.Budúci VFR: príprava pozície Parlamentu k VFR na obdobie po roku 2020 (A8-0048/2018 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas)
  9.3.Reforma systému vlastných zdrojov Európskej únie (A8-0041/2018 - Gérard Deprez, Janusz Lewandowski)
  9.4.Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: ročný prieskum rastu na rok 2018 (A8-0047/2018 - Hugues Bayet)
  9.5.Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: zamestnanosť a sociálne aspekty v ročnom prieskume rastu na rok 2018 (A8-0052/2018 - Krzysztof Hetman)
 10.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 11.Pokračovanie prerušeného rokovania
 12.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 13.Medzinárodná spolupráca v boji proti počítačovej kriminalite – hrozba v oblasti verejných služieb (tematická rozprava)
 14.Ochrana investigatívnych novinárov v Európe: prípad slovenského novinára Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej (rozprava)
 15.Spoločný konsolidovaný základ dane z príjmov právnických osôb - Spoločný základ dane z príjmov právnických osôb (rozprava)
 16.Útok USA na podporu poskytovanú poľnohospodárskym podnikom v EÚ v rámci SPP (v súvislosti so španielskymi olivami) (rozprava)
 17.Sociálna zodpovednosť podnikov (rozprava)
 18.Zloženie výborov a delegácií: pozri zápisnicu
 19.Europass: rámec pre zručnosti a kvalifikácie (rozprava)
 20.Program Kreatívna Európa (2014 až 2020) (rozprava)
 21.Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi EÚ a Komorami: vypovedanie - Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi EÚ a Komorami: vypovedanie (uznesenie) (rozprava)
 22.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 23.Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 24.Presun rozpočtových prostriedkov: pozri zápisnicu
 25.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 26.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 27.Skončenie rokovania
Rozpravy
Revidované vydanie (1069 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydanie (5001 kb)
Posledná úprava: 16. júla 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia