Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Razprave
Sreda, 14. marec 2018 - StrasbourgPregledana izdaja
 1.Otvoritev seje
 2.Razprave o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razglasitev vloženih predlogov resolucij): glej zapisnik
 3.Pogajanja pred prvo obravnavo v Parlamentu (odobritev) (člen 69c): gl. zapisnik
 4.Odločitev ZDA o uvedbi carinski tarif za jeklo in aluminij (razprava)
 5.Nadaljevanje seje
 6.Razprava s portugalskim ministrskim predsednikom Antóniem Costo o prihodnosti Evrope (razprava)
 7.Zahteva za odvzem imunitete
 8.Čas glasovanja
  8.1.Smernice za okvir prihodnjih odnosov med EU in Združenim kraljestvom (B8-0134/2018, B8-0135/2018) (glasovanje)
  8.2.Statistika železniškega prevoza (A8-0038/2018 - Karima Delli) (glasovanje)
  8.3.Imenovanje podpredsednika Evropske centralne banke (A8-0056/2018 - Roberto Gualtieri) (glasovanje)
  8.4.Ukrepi za nadzor atipične kokošje kuge (A8-0026/2018 - Adina-Ioana Vălean) (glasovanje)
  8.5.Nadaljnja makrofinančna pomoč Gruziji (A8-0028/2018 - Hannu Takkula) (glasovanje)
  8.6.Nasprotovanje delegirani uredbi Komisije o spremembi Uredbe (EU) št. 347/2013 v zvezi s seznamom projektov skupnega interesa Unije (B8-0136/2018) (glasovanje)
  8.7.Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2017/008 DE/Goodyear (A8-0061/2018 - Ingeborg Gräßle) (glasovanje)
  8.8.Poimenska sestava posebnega odbora za finančni kriminal, izogibanje davkom in davčno utajo (glasovanje)
  8.9.Naslednji večletni finančni okvir: priprava stališča Parlamenta o večletnem finančnem okviru po letu 2020 (A8-0048/2018 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas) (glasovanje)
  8.10.Reforma sistema virov lastnih sredstev Evropske unije (A8-0041/2018 - Gérard Deprez, Janusz Lewandowski) (glasovanje)
  8.11.Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik: letni pregled rasti za leto 2018 (A8-0047/2018 - Hugues Bayet) (glasovanje)
  8.12.Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik: zaposlovanje in socialni vidiki v letnem pregledu rasti za leto 2018 (A8-0052/2018 - Krzysztof Hetman) (glasovanje)
 9.Obrazložitev glasovanja
  9.1.Smernice za okvir prihodnjih odnosov med EU in Združenim kraljestvom (B8-0134/2018, B8-0135/2018)
  9.2.Naslednji večletni finančni okvir: priprava stališča Parlamenta o večletnem finančnem okviru po letu 2020 (A8-0048/2018 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas)
  9.3.Reforma sistema virov lastnih sredstev Evropske unije (A8-0041/2018 - Gérard Deprez, Janusz Lewandowski)
  9.4.Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik: letni pregled rasti za leto 2018 (A8-0047/2018 - Hugues Bayet)
  9.5.Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik: zaposlovanje in socialni vidiki v letnem pregledu rasti za leto 2018 (A8-0052/2018 - Krzysztof Hetman)
 10.Popravki in namere glasovanja: gl. zapisnik
 11.Nadaljevanje seje
 12.Sprejetje zapisnika predhodne seje: gl. zapisnik
 13.Mednarodno sodelovanje v boju proti kibernetski kriminaliteti – grožnji za javne službe (tematska razprava)
 14.Zaščita preiskovalnih novinarjev v Evropi: primer slovaškega novinarja Jána Kuciaka in Martine Kušnírove (razprava)
 15.Skupna konsolidirana osnova za davek od dohodkov pravnih oseb - Skupna osnova za davek od dohodkov pravnih oseb (razprava)
 16.Napad ZDA na kmetijsko podporo EU v okviru SKP (primer španskih oljk) (razprava)
 17.Družbena odgovornost podjetij (razprava)
 18.Sestava odborov in delegacij: gl. zapisnik
 19.Europass: okvir za znanja in spretnosti ter kvalifikacije (razprava)
 20.Program Ustvarjalna Evropa (2014–2020) (razprava)
 21.Sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju med EU in Komori: odpoved - Sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju med EU in Komori: odpoved (resolucija) (razprava)
 22.Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika): gl. zapisnik
 23.Izvedbeni ukrepi (člen 106 Poslovnika): gl. zapisnik: gl. zapisnik
 24.Prerazporeditev sredstev: glej zapisnik
 25.Predložitev dokumentov: glej zapisnik
 26.Dnevni red naslednje seje: gl. zapisnik
 27.Zaključek seje
Razprave
Pregledana izdaja (1069 kb)
 
Razprave
Pregledana izdaja (5001 kb)
Zadnja posodobitev: 16. julij 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov