Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2633(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0140/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 15/03/2018 - 10.14
CRE 15/03/2018 - 10.14

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συζητήσεις
Πέμπτη 15 Μαρτίου 2018 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

10.14. Εταιρική κοινωνική ευθύνη (B8-0140/2018, B8-0152/2018, B8-0153/2018, B8-0154/2018, B8-0155/2018, B8-0156/2018, B8-0157/2018, B8-0158/2018) (ψηφοφορία)
PV
 

– Before the vote:

 
  
MPphoto
 

  Enrique Calvet Chambon (ALDE). – Señora presidenta, ruego a sus señorías, en aplicación del artículo 190, apartado 4, del Reglamento interno, que acepten posponer la votación de este punto, además de, por supuesto, dilatar la fase de enmiendas ampliando el plazo para su presentación. El motivo para ello es que hemos tenido 36 horas prácticamente para trabajar sobre un tema tan importante por encargo de la Conferencia de Presidentes y hemos llegado a la conclusión —la gran mayoría de los grupos— de que, en un tema tan delicado, nuevo, complejo e importante, como es el de la responsabilidad social de las empresas, probablemente podremos alcanzar —lo digo como coordinador encargado de intentar lograr una resolución común—, por lo menos, más puntos en común si podemos debatir con más tiempo.

Por lo tanto, ruego a sus señorías que acepten, sobre la base del mencionado artículo, el aplazamiento de la votación.

 
  
 

Parliament approved the request

 
Τελευταία ενημέρωση: 16 Ιουλίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου