Index 
 Previous 
 Next 
 Full text 
Procedure : 2017/2286(BUD)
Document stages in plenary
Document selected : A8-0062/2018

Texts tabled :

A8-0062/2018

Debates :

PV 13/03/2018 - 15
CRE 13/03/2018 - 15

Votes :

PV 15/03/2018 - 10.11
CRE 15/03/2018 - 10.11
Explanations of votes

Texts adopted :

P8_TA(2018)0089

Verbatim report of proceedings
Thursday, 15 March 2018 - Strasbourg Revised edition

12.5. Guidelines for the 2019 budget - Section III (A8-0062/2018 - Daniele Viotti)
Video of the speeches
 

Oral explanations of vote

 
  
MPphoto
 

  Момчил Неков (S&D). – Г-жо Председател, уважаеми колеги, дадох подкрепата си за доклада относно общите насоки за изготвяне на бюджета за 2019 година, защото напълно подкрепям тезата, че когато Съветът предлага нови политически приоритети, следва да бъдат финансирани с нови бюджетни кредити. Създаването на условия за реализация и разгръщане на потенциала на младите хора в Европейския съюз би следвало, когато се правят програми за тях и са приоритет, да получават сериозна финансова подкрепа от бюджета на Европейския съюз.

Вместо това се налага практиката всяка нова инициатива да бъде финансирана за сметка на съществуващи програми, които са доказали своята добавена стойност. Такъв е примерът с Европейския корпус за солидарност. Аз напълно заставам зад инициативата, която ще позволи на млади хора от целия Европейски съюз да участват в доброволчески дейности и допринасят за социалнополезни каузи. Това обаче не трябва да бъде в ущърб на Еразъм+, която е доказано най-успешната програма на Европейския съюз в областта на младежта и образованието.

 
Last updated: 16 July 2018Legal notice - Privacy policy