Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Четвъртък, 15 март 2018 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Петиции: вж. протокола
 3.Положението в Сирия (внесени предложения за резолюция): вж. протокола
 4.Корпоративна социална отговорност (внесени предложения за резолюция): вж. протокола
 5.Внасяне на документи: вж. протокола
 6.Прилагане на регламента относно полезните изкопаеми от засегнати от конфликти зони - Съпътстващи мерки относно полезните изкопаеми от засегнати от конфликти зони (разискване)
 7.План за действие относно инфраструктурата за алтернативни горива (разискване)
 8.Разисквания относно случаи на нарушаване на правата на човека, на демокрацията и на правовата държава (разискване)
  8.1.Положението на Малдивските острови
  8.2.Задържането на защитници на правата на човека в Судан, и по-специално случаят на Салих Махмуд Осман, лауреат на наградата „Сахаров“
  8.3.Евтаназията в Уганда
 9.Възобновяване на заседанието
 10.Време за гласуване
  10.1.Положението на Малдивските острови (RC-B8-0168/2018, B8-0168/2018, B8-0169/2018, B8-0171/2018, B8-0172/2018, B8-0174/2018, B8-0175/2018, B8-0176/2018) (гласуване)
  10.2.Задържането на защитници на правата на човека в Судан, и по-специално случаят на Салих Махмуд Осман, лауреат на наградата „Сахаров“ (RC-B8-0159/2018, B8-0159/2018, B8-0160/2018, B8-0161/2018, B8-0162/2018, B8-0163/2018, B8-0164/2018) (гласуване)
  10.3.Евтаназията в Уганда (RC-B8-0165/2018, B8-0165/2018, B8-0166/2018, B8-0167/2018, B8-0170/2018, B8-0173/2018) (гласуване)
  10.4.Споразумение за партньорство в сектора на рибарството между ЕС и Коморските острови: денонсиране (A8-0058/2018 - João Ferreira) (гласуване)
  10.5.Споразумение за партньорство в сектора на рибарството между ЕС и Коморските острови: денонсиране (резолюция) (A8-0055/2018 - João Ferreira) (гласуване)
  10.6.„Европас“: рамка за уменията и квалификациите (A8-0244/2017 - Thomas Mann, Svetoslav Hristov Malinov) (гласуване)
  10.7.Програма „Творческа Европа“ (2014 - 2020 г.) (A8-0369/2017 - Silvia Costa) (разискване)
  10.8.Местонахождение на седалището на Европейската агенция по лекарствата (A8-0063/2018 - Giovanni La Via) (гласуване)
  10.9.Обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък (A8-0051/2018 - Alain Lamassoure) (гласуване)
  10.10.Обща основа за облагане с корпоративен данък (A8-0050/2018 - Paul Tang) (гласуване)
  10.11.Насоки за бюджета за 2019 г. – Раздел III (A8-0062/2018 - Daniele Viotti) (гласуване)
  10.12.Положението в Сирия (RC-B8-0139/2018, B8-0139/2018, B8-0141/2018, B8-0142/2018, B8-0143/2018, B8-0144/2018, B8-0146/2018, B8-0150/2018) (гласуване)
  10.13.Атаки на САЩ срещу системата на ЕС за подкрепа на земеделските стопанства в рамките на ОСП (в контекста на случая с испанските маслини) (B8-0137/2018, B8-0137/2018, B8-0138/2018, B8-0145/2018, B8-0147/2018, B8-0148/2018, B8-0149/2018, B8-0151/2018) (гласуване)
  10.14.Корпоративна социална отговорност (B8-0140/2018, B8-0152/2018, B8-0153/2018, B8-0154/2018, B8-0155/2018, B8-0156/2018, B8-0157/2018, B8-0158/2018) (гласуване)
 11.Съобщение на председателството
 12.Обяснение на вот
  12.1.„Европас“: рамка за уменията и квалификациите (A8-0244/2017 - Thomas Mann, Svetoslav Hristov Malinov)
  12.2.Програма „Творческа Европа“ (2014 - 2020 г.) (A8-0369/2017 - Silvia Costa)
  12.3.Обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък (A8-0051/2018 - Alain Lamassoure)
  12.4.Обща основа за облагане с корпоративен данък (A8-0050/2018 - Paul Tang)
  12.5.Насоки за бюджета за 2019 г. – Раздел III (A8-0062/2018 - Daniele Viotti)
  12.6.Положението в Сирия (RC-B8-0139/2018, B8-0139/2018, B8-0141/2018, B8-0142/2018, B8-0143/2018, B8-0144/2018, B8-0146/2018, B8-0150/2018)
 13.Поправки и намерения за гласуване: вж. протокола
 14.Възобновяване на заседанието
 15.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж протоколите
 16.Резерв за изпълнение на ЕСИ фондовете (разискване)
 17.Решения относно някои документи: вж. протокола
 18.График на следващите заседания: вж. протокола
 19.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание: вж. протокола
 20.Закриване на заседанието
 21.Прекъсване на сесията
Разисквания
Редактирана версия (590 kb)
 
Разисквания
Редактирана версия (2608 kb)
Последно осъвременяване: 16 юли 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност