Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Πέμπτη 15 Μαρτίου 2018 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Αναφορές: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Κατάσταση στη Συρία (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4.Εταιρική κοινωνική ευθύνη (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 5.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 6.Εφαρμογή του κανονισμού σχετικά με τα ορυκτά που προέρχονται από περιοχές συγκρούσεων - Συνοδευτικά μέτρα για τα ορυκτά από περιοχές συγκρούσεων (συζήτηση)
 7.Σχέδιο δράσης για τις υποδομές εναλλακτικών καυσίμων (συζήτηση)
 8.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  8.1.Κατάσταση στις Μαλδίβες
  8.2.Η σύλληψη υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Σουδάν, ιδίως η περίπτωση του βραβευθέντος με το βραβείο Ζαχάρωφ Σαλίχ Μαχμούντ Οσμάν
  8.3.Θανάτωση ανάπηρων παιδιών στην Ουγκάντα
 9.Επανάληψη της συνεδρίασης
 10.Ώρα των ψηφοφοριών
  10.1.Κατάσταση στις Μαλδίβες (RC-B8-0168/2018, B8-0168/2018, B8-0169/2018, B8-0171/2018, B8-0172/2018, B8-0174/2018, B8-0175/2018, B8-0176/2018) (ψηφοφορία)
  10.2.Η σύλληψη υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Σουδάν, ιδίως η περίπτωση του βραβευθέντος με το βραβείο Ζαχάρωφ Σαλίχ Μαχμούντ Οσμάν (RC-B8-0159/2018, B8-0159/2018, B8-0160/2018, B8-0161/2018, B8-0162/2018, B8-0163/2018, B8-0164/2018) (ψηφοφορία)
  10.3.Θανάτωση ανάπηρων παιδιών στην Ουγκάντα (RC-B8-0165/2018, B8-0165/2018, B8-0166/2018, B8-0167/2018, B8-0170/2018, B8-0173/2018) (ψηφοφορία)
  10.4.Συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης ΕΕ-Κομορών: καταγγελία (A8-0058/2018 - João Ferreira) (ψηφοφορία)
  10.5.Συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης ΕΕ-Κομορών: καταγγελία (ψήφισμα) (A8-0055/2018 - João Ferreira) (ψηφοφορία)
  10.6.Europass: πλαίσιο για τις δεξιότητες και τα επαγγελματικά προσόντα (A8-0244/2017 - Thomas Mann, Svetoslav Hristov Malinov) (ψηφοφορία)
  10.7.Πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» (2014 έως 2020) (A8-0369/2017 - Silvia Costa) (συζήτηση)
  10.8.Καθορισμός της έδρας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (A8-0063/2018 - Giovanni La Via) (ψηφοφορία)
  10.9.Κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών (ΚΕΒΦΕ) (A8-0051/2018 - Alain Lamassoure) (ψηφοφορία)
  10.10.Κοινή βάση φορολογίας εταιρειών (A8-0050/2018 - Paul Tang) (ψηφοφορία)
  10.11.Κατευθυντήριες γραμμές για την κατάρτιση του προϋπολογισμού 2019 - Τμήμα ΙΙΙ (A8-0062/2018 - Daniele Viotti) (ψηφοφορία)
  10.12.Κατάσταση στη Συρία (RC-B8-0139/2018, B8-0139/2018, B8-0141/2018, B8-0142/2018, B8-0143/2018, B8-0144/2018, B8-0146/2018, B8-0150/2018) (ψηφοφορία)
  10.13.Επίθεση των ΗΠΑ στις γεωργικές ενισχύσεις της ΕΕ στο πλαίσιο της ΚΓΠ (σχετικά με το ζήτημα που αφορά τις ισπανικές ελιές) (B8-0137/2018, B8-0137/2018, B8-0138/2018, B8-0145/2018, B8-0147/2018, B8-0148/2018, B8-0149/2018, B8-0151/2018) (ψηφοφορία)
  10.14.Εταιρική κοινωνική ευθύνη (B8-0140/2018, B8-0152/2018, B8-0153/2018, B8-0154/2018, B8-0155/2018, B8-0156/2018, B8-0157/2018, B8-0158/2018) (ψηφοφορία)
 11.Ανακοίνωση της Προεδρίας
 12.Αιτιολογήσεις ψήφου
  12.1.Europass: πλαίσιο για τις δεξιότητες και τα επαγγελματικά προσόντα (A8-0244/2017 - Thomas Mann, Svetoslav Hristov Malinov)
  12.2.Πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» (2014 έως 2020) (A8-0369/2017 - Silvia Costa)
  12.3.Κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών (ΚΕΒΦΕ) (A8-0051/2018 - Alain Lamassoure)
  12.4.Κοινή βάση φορολογίας εταιρειών (A8-0050/2018 - Paul Tang)
  12.5.Κατευθυντήριες γραμμές για την κατάρτιση του προϋπολογισμού 2019 - Τμήμα ΙΙΙ (A8-0062/2018 - Daniele Viotti)
  12.6.Κατάσταση στη Συρία (RC-B8-0139/2018, B8-0139/2018, B8-0141/2018, B8-0142/2018, B8-0143/2018, B8-0144/2018, B8-0146/2018, B8-0150/2018)
 13.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 14.Επανάληψη της συνεδρίασης
 15.Έγκριση των συνοπτικών πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 16.Αποθεματικό επίδοσης των ΕΔΕΤ (συζήτηση)
 17.Αποφάσεις σχετικά με ορισμένα έγγραφα: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 18.Χρονοδιάγραμμα των προσεχών συνεδριάσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 19.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 20.Λήξη της συνεδρίασης
 21.Διακοπή της συνόδου
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση (590 kb)
 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση (2608 kb)
Τελευταία ενημέρωση: 16 Ιουλίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου