Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Neljapäev, 15. märts 2018 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Petitsioonid (vt protokoll)
 3.Olukord Süürias (esitatud resolutsiooni ettepanekud) (vt protokoll)
 4.Ettevõtja sotsiaalne vastutus (esitatud resolutsiooni ettepanekud) (vt protokoll)
 5.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 6.Konfliktimineraalide määruse rakendamine - Konfliktimineraalidega kaasnevad meetmed (arutelu)
 7.Alternatiivkütuste taristu tegevuskava (arutelu)
 8.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)
  8.1.Olukord Maldiividel
  8.2.Inimõiguste kaitsjate vahistamine Sudaanis ja eelkõige Sahharovi auhinna laureaadi Salih Mahmoud Osmani juhtum
  8.3.Halastustapmised Ugandas
 9.Istungi jätkamine
 10.Hääletused
  10.1.Olukord Maldiividel (RC-B8-0168/2018, B8-0168/2018, B8-0169/2018, B8-0171/2018, B8-0172/2018, B8-0174/2018, B8-0175/2018, B8-0176/2018) (hääletus)
  10.2.Inimõiguste kaitsjate vahistamine Sudaanis ja eelkõige Sahharovi auhinna laureaadi Salih Mahmoud Osmani juhtum (RC-B8-0159/2018, B8-0159/2018, B8-0160/2018, B8-0161/2018, B8-0162/2018, B8-0163/2018, B8-0164/2018) (hääletus)
  10.3.Halastustapmised Ugandas (RC-B8-0165/2018, B8-0165/2018, B8-0166/2018, B8-0167/2018, B8-0170/2018, B8-0173/2018) (hääletus)
  10.4.ELi ja Komooride kalandusalase partnerlepingu denonsseerimine (A8-0058/2018 - João Ferreira) (hääletus)
  10.5.ELi ja Komooride kalandusalase partnerluslepingu denonsseerimine (resolutsioon) (A8-0055/2018 - João Ferreira) (hääletus)
  10.6.Oskuste ja kvalifikatsioonide raamistik (Europass) (A8-0244/2017 - Thomas Mann, Svetoslav Hristov Malinov) (hääletus)
  10.7.Programm „Loov Euroopa“ (2014–2020) (A8-0369/2017 - Silvia Costa) (arutelu)
  10.8.Euroopa Ravimiameti asukoht (A8-0063/2018 - Giovanni La Via) (hääletus)
  10.9.Äriühingu tulumaksu ühtne konsolideeritud maksubaas (A8-0051/2018 - Alain Lamassoure) (hääletus)
  10.10.Äriühingu tulumaksu ühtne maksubaas (A8-0050/2018 - Paul Tang) (hääletus)
  10.11.2019. aasta eelarvemenetluse suunised – III jagu (A8-0062/2018 - Daniele Viotti) (hääletus)
  10.12.Olukord Süürias (RC-B8-0139/2018, B8-0139/2018, B8-0141/2018, B8-0142/2018, B8-0143/2018, B8-0144/2018, B8-0146/2018, B8-0150/2018) (hääletus)
  10.13.USA rünne ELi ühise põllumajanduspoliitikaga seotud põllumajandustoetuste vastu (Hispaania oliivide juhtum) (B8-0137/2018, B8-0137/2018, B8-0138/2018, B8-0145/2018, B8-0147/2018, B8-0148/2018, B8-0149/2018, B8-0151/2018) (hääletus)
  10.14.Ettevõtja sotsiaalne vastutus (B8-0140/2018, B8-0152/2018, B8-0153/2018, B8-0154/2018, B8-0155/2018, B8-0156/2018, B8-0157/2018, B8-0158/2018) (hääletus)
 11.Presidentuuri teadaanne
 12.Selgitused hääletuse kohta
  12.1.Oskuste ja kvalifikatsioonide raamistik (Europass) (A8-0244/2017 - Thomas Mann, Svetoslav Hristov Malinov)
  12.2.Programm „Loov Euroopa“ (2014–2020) (A8-0369/2017 - Silvia Costa)
  12.3.Äriühingu tulumaksu ühtne konsolideeritud maksubaas (A8-0051/2018 - Alain Lamassoure)
  12.4.Äriühingu tulumaksu ühtne maksubaas (A8-0050/2018 - Paul Tang)
  12.5.2019. aasta eelarvemenetluse suunised – III jagu (A8-0062/2018 - Daniele Viotti)
  12.6.Olukord Süürias (RC-B8-0139/2018, B8-0139/2018, B8-0141/2018, B8-0142/2018, B8-0143/2018, B8-0144/2018, B8-0146/2018, B8-0150/2018)
 13.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 14.Istungi jätkamine
 15.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 16.Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide tulemusreserv (arutelu)
 17.Teatud dokumente puudutavad otsused (vt protokoll)
 18.Järgmiste istungite ajakava (vt protokoll)
 19.Istungil vastu võetud tekstide edastamine (vt protokoll)
 20.Istungi lõpp
 21.Istungjärgu vaheaeg
Arutelud
Uuendatud versioon (590 kb)
 
Arutelud
Uuendatud versioon (2608 kb)
Viimane päevakajastamine: 16. juuli 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika