Prethodno 
 Sljedeće 
ZapisnikGlasoviPoimenično glasovanjeUsvojeni tekstoviDoslovno izvješće
Doslovno izvješće
Četvrtak, 15. ožujka 2018. - StrasbourgRevidirano izdanje
 1.Sastav odbora
 2.Predstavke: vidjeti zapisnik
 3.Stanje u Siriji: vidi zapisnik
 4.Društveno odgovorno poslovanje: vidi zapisnik
 5.Podnošenje dokumenata: vidjeti zapisnik
 6.Provedba Uredbe o mineralima iz područja zahvaćenih sukobima - Popratne mjere u vezi s mineralima iz područja zahvaćenih sukobima (rasprava)
 7.Akcijski plan o infrastrukturi za alternativna goriva (rasprava)
 8.Rasprave o kršenjima ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (rasprava)
  8.1.Stanje na Maldivima
  8.2.Uhićenja boraca za ljudska prava u Sudanu, posebno slučaj dobitnika nagrade Saharov Saliha Mahmouda Osmana
  8.3.Ubojstva iz samilosti u Ugandi
 9.Nastavak zasjedanja
 10.Glasovanje
  10.1.Stanje na Maldivima (RC-B8-0168/2018, B8-0168/2018, B8-0169/2018, B8-0171/2018, B8-0172/2018, B8-0174/2018, B8-0175/2018, B8-0176/2018) (glasovanje)
  10.2.Uhićenja boraca za ljudska prava u Sudanu, posebno slučaj dobitnika nagrade Saharov Saliha Mahmouda Osmana (RC-B8-0159/2018, B8-0159/2018, B8-0160/2018, B8-0161/2018, B8-0162/2018, B8-0163/2018, B8-0164/2018) (glasovanje)
  10.3.Ubojstva iz samilosti u Ugandi (RC-B8-0165/2018, B8-0165/2018, B8-0166/2018, B8-0167/2018, B8-0170/2018, B8-0173/2018) (glasovanje)
  10.4.Sporazum o partnerstvu u ribarstvu između EU-a i Komorâ: otkazivanje (A8-0058/2018 - João Ferreira) (glasovanje)
  10.5.Sporazum o partnerstvu u ribarstvu između EU-a i Komorâ: otkazivanje (rezolucija) (A8-0055/2018 - João Ferreira) (glasovanje)
  10.6.Europass: okvir za vještine i kvalifikacije (A8-0244/2017 - Thomas Mann, Svetoslav Hristov Malinov) (glasovanje)
  10.7.Program Kreativna Europa (2014. – 2020.) (A8-0369/2017 - Silvia Costa) (rasprava)
  10.8.Mjesto sjedišta Europske agencije za lijekove (A8-0063/2018 - Giovanni La Via) (glasovanje)
  10.9.Zajednička konsolidirana osnovica poreza na dobit (A8-0051/2018 - Alain Lamassoure) (glasovanje)
  10.10.Zajednička osnovica poreza na dobit (A8-0050/2018 - Paul Tang) (glasovanje)
  10.11.Smjernice za proračun za 2019. – dio III. (A8-0062/2018 - Daniele Viotti) (glasovanje)
  10.12.Stanje u Siriji (RC-B8-0139/2018, B8-0139/2018, B8-0141/2018, B8-0142/2018, B8-0143/2018, B8-0144/2018, B8-0146/2018, B8-0150/2018) (glasovanje)
  10.13.Napad SAD-a na potporu EU-a poljoprivrednim gospodarstvima u okviru ZPP-a (u vezi sa španjolskim maslinama) (B8-0137/2018, B8-0137/2018, B8-0138/2018, B8-0145/2018, B8-0147/2018, B8-0148/2018, B8-0149/2018, B8-0151/2018) (glasovanje)
  10.14.Društveno odgovorno poslovanje (B8-0140/2018, B8-0152/2018, B8-0153/2018, B8-0154/2018, B8-0155/2018, B8-0156/2018, B8-0157/2018, B8-0158/2018) (glasovanje)
 11.Priopćenje predsjedništva
 12.Obrazloženja glasovanja
  12.1.Europass: okvir za vještine i kvalifikacije (A8-0244/2017 - Thomas Mann, Svetoslav Hristov Malinov)
  12.2.Program Kreativna Europa (2014. – 2020.) (A8-0369/2017 - Silvia Costa)
  12.3.Zajednička konsolidirana osnovica poreza na dobit (A8-0051/2018 - Alain Lamassoure)
  12.4.Zajednička osnovica poreza na dobit (A8-0050/2018 - Paul Tang)
  12.5.Smjernice za proračun za 2019. – dio III. (A8-0062/2018 - Daniele Viotti)
  12.6.Stanje u Siriji (RC-B8-0139/2018, B8-0139/2018, B8-0141/2018, B8-0142/2018, B8-0143/2018, B8-0144/2018, B8-0146/2018, B8-0150/2018)
 13.Izmjene danih glasova i namjere glasača: vidi zapisnik
 14.Nastavak zasjedanja
 15.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice: vedi zapisnik
 16.Pričuva za uspješnost europskih strukturnih i investicijskih fondova (rasprava)
 17.Odluke o određenim dokumentima: vidjeti zapisnik
 18.Kalendar sljedećih dnevnih sjednica: vidi zapisnik
 19.Prosljeđivanje tekstova usvojenih na dnevnoj sjednici: vidi zapisnik
 20.Zatvaranje dnevne sjednice
 21.Prekid zasjedanja
Doslovno izvješće
Revidirano izdanje (590 kb)
 
Doslovno izvješće
Revidirano izdanje (2608 kb)
Posljednje ažuriranje: 16. srpnja 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti