Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Volledig verslag van de vergaderingen
Donderdag 15 maart 2018 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Opening van de vergadering
 2.Verzoekschriften: zie notulen
 3.De situatie in Syrië (ingediende ontwerpresoluties): zie notulen
 4.Maatschappelijk verantwoord ondernemen (ingediende ontwerpresoluties): zie notulen
 5.Ingekomen stukken: zie notulen
 6.Uitvoering van de verordening inzake conflictmineralen - Begeleidende maatregelen met betrekking tot conflictmineralen (debat)
 7.Actieplan inzake infrastructuur voor alternatieve brandstoffen (debat)
 8.Debatten over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)
  8.1.De situatie op de Maldiven
  8.2.De arrestatie van mensenrechtenverdedigers in Soedan, in het bijzonder de zaak van Sacharovprijswinnaar Salih Mahmoud Osman
  8.3.Doden uit mededogen in Oeganda
 9.Hervatting van de vergadering
 10.Stemmingen
  10.1.De situatie op de Maldiven (RC-B8-0168/2018, B8-0168/2018, B8-0169/2018, B8-0171/2018, B8-0172/2018, B8-0174/2018, B8-0175/2018, B8-0176/2018) (stemming)
  10.2.De arrestatie van mensenrechtenverdedigers in Soedan, in het bijzonder de zaak van Sacharovprijswinnaar Salih Mahmoud Osman (RC-B8-0159/2018, B8-0159/2018, B8-0160/2018, B8-0161/2018, B8-0162/2018, B8-0163/2018, B8-0164/2018) (stemming)
  10.3.Doden uit mededogen in Oeganda (RC-B8-0165/2018, B8-0165/2018, B8-0166/2018, B8-0167/2018, B8-0170/2018, B8-0173/2018) (stemming)
  10.4.Opzegging van de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij EU-Comoren (A8-0058/2018 - João Ferreira) (stemming)
  10.5.Opzegging van de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij EU-Comoren (resolutie) (A8-0055/2018 - João Ferreira) (stemming)
  10.6.Europass: kader voor vaardigheden en kwalificaties (A8-0244/2017 - Thomas Mann, Svetoslav Hristov Malinov) (stemming)
  10.7.Het programma Creatief Europa (2014-2020) (A8-0369/2017 - Silvia Costa) (debat)
  10.8.Plaats van vestiging van het Europees Geneesmiddelenbureau (A8-0063/2018 - Giovanni La Via) (stemming)
  10.9.Gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting (A8-0051/2018 - Alain Lamassoure) (stemming)
  10.10.Gemeenschappelijke heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting (A8-0050/2018 - Paul Tang) (stemming)
  10.11.Richtsnoeren voor de begroting 2019 - Afdeling III (A8-0062/2018 - Daniele Viotti) (stemming)
  10.12.De situatie in Syrië (RC-B8-0139/2018, B8-0139/2018, B8-0141/2018, B8-0142/2018, B8-0143/2018, B8-0144/2018, B8-0146/2018, B8-0150/2018) (stemming)
  10.13.Aanval van de VS op de landbouwsteun van de EU in het kader van het GLB (in de context van Spaanse olijven) (B8-0137/2018, B8-0137/2018, B8-0138/2018, B8-0145/2018, B8-0147/2018, B8-0148/2018, B8-0149/2018, B8-0151/2018) (stemming)
  10.14.Maatschappelijk verantwoord ondernemen (B8-0140/2018, B8-0152/2018, B8-0153/2018, B8-0154/2018, B8-0155/2018, B8-0156/2018, B8-0157/2018, B8-0158/2018) (stemming)
 11.Mededeling van de fungerend voorzitter van de Raad
 12.Stemverklaringen
  12.1.Europass: kader voor vaardigheden en kwalificaties (A8-0244/2017 - Thomas Mann, Svetoslav Hristov Malinov)
  12.2.Het programma Creatief Europa (2014-2020) (A8-0369/2017 - Silvia Costa)
  12.3.Gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting (A8-0051/2018 - Alain Lamassoure)
  12.4.Gemeenschappelijke heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting (A8-0050/2018 - Paul Tang)
  12.5.Richtsnoeren voor de begroting 2019 - Afdeling III (A8-0062/2018 - Daniele Viotti)
  12.6.De situatie in Syrië (RC-B8-0139/2018, B8-0139/2018, B8-0141/2018, B8-0142/2018, B8-0143/2018, B8-0144/2018, B8-0146/2018, B8-0150/2018)
 13.Rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 14.Hervatting van de vergadering
 15.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 16.Prestatiereserve van de ESI-fondsen (debat)
 17.Besluiten inzake bepaalde documenten: zie notulen
 18.Rooster van de volgende vergaderingen: zie notulen
 19.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten: zie notulen
 20.Sluiting van de vergadering
 21.Onderbreking van de zitting
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (590 kb)
 
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (2608 kb)
Laatst bijgewerkt op: 16 juli 2018Juridische mededeling - Privacybeleid