Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Pełne sprawozdanie z obrad
Czwartek, 15 marca 2018 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Petycje: patrz protokół
 3.Sytuacja w Syrii (złożone projekty rezolucji): Patrz protokól
 4.Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw (złożone projekty rezolucji): Patrz protokól
 5.Składanie dokumentów: patrz protokół
 6.Wykonanie rozporządzenia w sprawie minerałów z regionów ogarniętych konfliktami - Środki towarzyszące związane z minerałami z regionów ogarniętych konfliktami (debata)
 7.Plan działania w sprawie infrastruktury paliw alternatywnych (debata)
 8.Debaty nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i praworządności (debata)
  8.1.Sytuacja na Malediwach
  8.2.Aresztowanie obrońców praw człowieka w Sudanie, w szczególności przypadek laureata Nagrody im. Sacharowa Saliha Mahmouda Osmana
  8.3.Zabójstwa z litości w Ugandzie
 9.Wznowienie posiedzenia
 10.Głosowanie
  10.1.Sytuacja na Malediwach (RC-B8-0168/2018, B8-0168/2018, B8-0169/2018, B8-0171/2018, B8-0172/2018, B8-0174/2018, B8-0175/2018, B8-0176/2018) (głosowanie)
  10.2.Aresztowanie obrońców praw człowieka w Sudanie, w szczególności przypadek laureata Nagrody im. Sacharowa Saliha Mahmouda Osmana (RC-B8-0159/2018, B8-0159/2018, B8-0160/2018, B8-0161/2018, B8-0162/2018, B8-0163/2018, B8-0164/2018) (głosowanie)
  10.3.Zabójstwa z litości w Ugandzie (RC-B8-0165/2018, B8-0165/2018, B8-0166/2018, B8-0167/2018, B8-0170/2018, B8-0173/2018) (głosowanie)
  10.4.Wypowiedzenie Umowy o partnerstwie w sektorze rybołówstwa między Wspólnotą Europejską a Związkiem Komorów (A8-0058/2018 - João Ferreira) (głosowanie)
  10.5.Wypowiedzenie Umowy o partnerstwie w sektorze rybołówstwa między Wspólnotą Europejską a Związkiem Komorów (rezolucja) (A8-0055/2018 - João Ferreira) (głosowanie)
  10.6.Lepszej jakości usługi w zakresie umiejętności i kwalifikacji (Europass) (A8-0244/2017 - Thomas Mann, Svetoslav Hristov Malinov) (głosowanie)
  10.7.Ustanowienie programu „Kreatywna Europa” (2014-2020) (A8-0369/2017 - Silvia Costa) (debata)
  10.8.Siedziba Europejskiej Agencji Leków (A8-0063/2018 - Giovanni La Via) (głosowanie)
  10.9.Wspólna skonsolidowana podstawa opodatkowania osób prawnych (CCCTB) (A8-0051/2018 - Alain Lamassoure) (głosowanie)
  10.10.Wspólna podstawa opodatkowania osób prawnych (A8-0050/2018 - Paul Tang) (głosowanie)
  10.11.Wytyczne dotyczące budżetu na rok 2019 – sekcja III (A8-0062/2018 - Daniele Viotti) (głosowanie)
  10.12.Sytuacja w Syrii (RC-B8-0139/2018, B8-0139/2018, B8-0141/2018, B8-0142/2018, B8-0143/2018, B8-0144/2018, B8-0146/2018, B8-0150/2018) (głosowanie)
  10.13.Atak USA na unijne dopłaty rolne w ramach WPR (w kontekście hiszpańskich oliwek) (B8-0137/2018, B8-0137/2018, B8-0138/2018, B8-0145/2018, B8-0147/2018, B8-0148/2018, B8-0149/2018, B8-0151/2018) (głosowanie)
  10.14.Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw (B8-0140/2018, B8-0152/2018, B8-0153/2018, B8-0154/2018, B8-0155/2018, B8-0156/2018, B8-0157/2018, B8-0158/2018) (głosowanie)
 11.Komunikat Przewodniczącego
 12.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
  12.1.Lepszej jakości usługi w zakresie umiejętności i kwalifikacji (Europass) (A8-0244/2017 - Thomas Mann, Svetoslav Hristov Malinov)
  12.2.Ustanowienie programu „Kreatywna Europa” (2014-2020) (A8-0369/2017 - Silvia Costa)
  12.3.Wspólna skonsolidowana podstawa opodatkowania osób prawnych (CCCTB) (A8-0051/2018 - Alain Lamassoure)
  12.4.Wspólna podstawa opodatkowania osób prawnych (A8-0050/2018 - Paul Tang)
  12.5.Wytyczne dotyczące budżetu na rok 2019 – sekcja III (A8-0062/2018 - Daniele Viotti)
  12.6.Sytuacja w Syrii (RC-B8-0139/2018, B8-0139/2018, B8-0141/2018, B8-0142/2018, B8-0143/2018, B8-0144/2018, B8-0146/2018, B8-0150/2018)
 13.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokół
 14.Wznowienie posiedzenia
 15.Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia: patrz protokół
 16.Rezerwa na wykonanie europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (debata)
 17.Decyzje dotyczące niektórych dokumentów: patrz protokół
 18.Kalendarz następnych posiedzeń: Patrz protokól
 19.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia : Patrz protokól
 20.Zamknięcie posiedzenia
 21.Przerwa w obradach
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (590 kb)
 
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (2608 kb)
Ostatnia aktualizacja: 16 lipca 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności