Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Doslovný zápis z rozpráv
Štvrtok, 15. marca 2018 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Petície: pozri zápisnicu
 3.Situácia v Sýrii (predložené návrhy uznesení): pozri zápisnicu
 4.Sociálna zodpovednosť podnikov (predložené návrhy uznesení): pozri zápisnicu
 5.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 6.Vykonávanie nariadenia o nerastných surovinách z konfliktných oblastí - Sprievodné opatrenia týkajúce sa nerastov z konfliktných oblastí (rozprava)
 7.Akčný plán pre infraštruktúru pre alternatívne palivá (rozprava)
 8.Rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  8.1.Situácia na Maldivách
  8.2.Zatknutie obhajcov ľudských práv v Sudáne, najmä prípad laureáta Sacharovovej ceny Sáliha Mahmúda Usmána
  8.3.„Zabíjanie z milosti“ v Ugande
 9.Pokračovanie prerušeného rokovania
 10.Hlasovanie
  10.1.Situácia na Maldivách (RC-B8-0168/2018, B8-0168/2018, B8-0169/2018, B8-0171/2018, B8-0172/2018, B8-0174/2018, B8-0175/2018, B8-0176/2018) (hlasovanie)
  10.2.Zatknutie obhajcov ľudských práv v Sudáne, najmä prípad laureáta Sacharovovej ceny Sáliha Mahmúda Usmána (RC-B8-0159/2018, B8-0159/2018, B8-0160/2018, B8-0161/2018, B8-0162/2018, B8-0163/2018, B8-0164/2018) (hlasovanie)
  10.3.„Zabíjanie z milosti“ v Ugande (RC-B8-0165/2018, B8-0165/2018, B8-0166/2018, B8-0167/2018, B8-0170/2018, B8-0173/2018) (hlasovanie)
  10.4.Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi EÚ a Komorami: vypovedanie (A8-0058/2018 - João Ferreira) (hlasovanie)
  10.5.Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi EÚ a Komorami: vypovedanie (uznesenie) (A8-0055/2018 - João Ferreira) (hlasovanie)
  10.6.Europass: rámec pre zručnosti a kvalifikácie (A8-0244/2017 - Thomas Mann, Svetoslav Hristov Malinov) (hlasovanie)
  10.7.Program Kreatívna Európa (2014 až 2020) (A8-0369/2017 - Silvia Costa) (rozprava)
  10.8.Umiestnenie sídla Európskej agentúry pre lieky (A8-0063/2018 - Giovanni La Via) (hlasovanie)
  10.9.Spoločný konsolidovaný základ dane z príjmov právnických osôb (A8-0051/2018 - Alain Lamassoure) (hlasovanie)
  10.10.Spoločný základ dane z príjmov právnických osôb (A8-0050/2018 - Paul Tang) (hlasovanie)
  10.11.Usmernenia pre rozpočet na rok 2019 – Oddiel III (A8-0062/2018 - Daniele Viotti) (hlasovanie)
  10.12.Situácia v Sýrii (RC-B8-0139/2018, B8-0139/2018, B8-0141/2018, B8-0142/2018, B8-0143/2018, B8-0144/2018, B8-0146/2018, B8-0150/2018) (hlasovanie)
  10.13.Útok USA na podporu poskytovanú poľnohospodárskym podnikom v EÚ v rámci SPP (v súvislosti so španielskymi olivami) (B8-0137/2018, B8-0137/2018, B8-0138/2018, B8-0145/2018, B8-0147/2018, B8-0148/2018, B8-0149/2018, B8-0151/2018) (hlasovanie)
  10.14.Sociálna zodpovednosť podnikov (B8-0140/2018, B8-0152/2018, B8-0153/2018, B8-0154/2018, B8-0155/2018, B8-0156/2018, B8-0157/2018, B8-0158/2018) (hlasovanie)
 11.Oznámenie predsedníctva
 12.Vysvetlenia hlasovania
  12.1.Europass: rámec pre zručnosti a kvalifikácie (A8-0244/2017 - Thomas Mann, Svetoslav Hristov Malinov)
  12.2.Program Kreatívna Európa (2014 až 2020) (A8-0369/2017 - Silvia Costa)
  12.3.Spoločný konsolidovaný základ dane z príjmov právnických osôb (A8-0051/2018 - Alain Lamassoure)
  12.4.Spoločný základ dane z príjmov právnických osôb (A8-0050/2018 - Paul Tang)
  12.5.Usmernenia pre rozpočet na rok 2019 – Oddiel III (A8-0062/2018 - Daniele Viotti)
  12.6.Situácia v Sýrii (RC-B8-0139/2018, B8-0139/2018, B8-0141/2018, B8-0142/2018, B8-0143/2018, B8-0144/2018, B8-0146/2018, B8-0150/2018)
 13.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 14.Pokračovanie prerušeného rokovania
 15.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 16.Výkonnostná rezerva EŠIF (rozprava)
 17.Rozhodnutia týkajúce sa určitých dokumentov: pozri zápisnicu
 18.Termíny nasledujúcich rokovaní: pozri zápisnicu
 19.Zaslanie textov prijatých počas rokovania: pozri zápisnicu
 20.Skončenie rokovania
 21.Prerušenie zasadania
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (590 kb)
 
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (2608 kb)
Posledná úprava: 16. júla 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia