Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Razprave
Četrtek, 15. marec 2018 - StrasbourgPregledana izdaja
 1.Otvoritev seje
 2.Peticije: glej zapisnik
 3.Razmere v Siriji (vloženi predlogi resolucij): gl. zapisnik
 4.Družbena odgovornost podjetij (vloženi predlogi resolucij): gl. zapisnik
 5.Predložitev dokumentov: glej zapisnik
 6.Izvajanje uredbe o konfliktnih mineralih - Spremljevalni ukrepi za konfliktne minerale (razprava)
 7.Akcijski načrt o infrastrukturi za alternativna goriva (razprava)
 8.Razprave o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)
  8.1.Razmere na Maldivih
  8.2.Aretacija zagovornikov človekovih pravic v Sudanu, zlasti primer nagrajenca Saharova Saliha Mahmuda Osmana
  8.3.„Uboji iz usmiljenja“ v Ugandi
 9.Nadaljevanje seje
 10.Čas glasovanja
  10.1.Razmere na Maldivih (RC-B8-0168/2018, B8-0168/2018, B8-0169/2018, B8-0171/2018, B8-0172/2018, B8-0174/2018, B8-0175/2018, B8-0176/2018) (glasovanje)
  10.2.Aretacija zagovornikov človekovih pravic v Sudanu, zlasti primer nagrajenca Saharova Saliha Mahmuda Osmana (RC-B8-0159/2018, B8-0159/2018, B8-0160/2018, B8-0161/2018, B8-0162/2018, B8-0163/2018, B8-0164/2018) (glasovanje)
  10.3.„Uboji iz usmiljenja“ v Ugandi (RC-B8-0165/2018, B8-0165/2018, B8-0166/2018, B8-0167/2018, B8-0170/2018, B8-0173/2018) (glasovanje)
  10.4.Sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju med EU in Komori: odpoved (A8-0058/2018 - João Ferreira) (glasovanje)
  10.5.Sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju med EU in Komori: odpoved (resolucija) (A8-0055/2018 - João Ferreira) (glasovanje)
  10.6.Europass: okvir za znanja in spretnosti ter kvalifikacije (A8-0244/2017 - Thomas Mann, Svetoslav Hristov Malinov) (glasovanje)
  10.7.Program Ustvarjalna Evropa (2014–2020) (A8-0369/2017 - Silvia Costa) (razprava)
  10.8.Lokacija sedeža Evropske agencije za zdravila (A8-0063/2018 - Giovanni La Via) (glasovanje)
  10.9.Skupna konsolidirana osnova za davek od dohodkov pravnih oseb (A8-0051/2018 - Alain Lamassoure) (glasovanje)
  10.10.Skupna osnova za davek od dohodkov pravnih oseb (A8-0050/2018 - Paul Tang) (glasovanje)
  10.11.Smernice za proračun 2019 – oddelek III (A8-0062/2018 - Daniele Viotti) (glasovanje)
  10.12.Razmere v Siriji (RC-B8-0139/2018, B8-0139/2018, B8-0141/2018, B8-0142/2018, B8-0143/2018, B8-0144/2018, B8-0146/2018, B8-0150/2018) (glasovanje)
  10.13.Napad ZDA na kmetijsko podporo EU v okviru SKP (primer španskih oljk) (B8-0137/2018, B8-0137/2018, B8-0138/2018, B8-0145/2018, B8-0147/2018, B8-0148/2018, B8-0149/2018, B8-0151/2018) (glasovanje)
  10.14.Družbena odgovornost podjetij (B8-0140/2018, B8-0152/2018, B8-0153/2018, B8-0154/2018, B8-0155/2018, B8-0156/2018, B8-0157/2018, B8-0158/2018) (glasovanje)
 11.Sporočila predsedstva
 12.Obrazložitev glasovanja
  12.1.Europass: okvir za znanja in spretnosti ter kvalifikacije (A8-0244/2017 - Thomas Mann, Svetoslav Hristov Malinov)
  12.2.Program Ustvarjalna Evropa (2014–2020) (A8-0369/2017 - Silvia Costa)
  12.3.Skupna konsolidirana osnova za davek od dohodkov pravnih oseb (A8-0051/2018 - Alain Lamassoure)
  12.4.Skupna osnova za davek od dohodkov pravnih oseb (A8-0050/2018 - Paul Tang)
  12.5.Smernice za proračun 2019 – oddelek III (A8-0062/2018 - Daniele Viotti)
  12.6.Razmere v Siriji (RC-B8-0139/2018, B8-0139/2018, B8-0141/2018, B8-0142/2018, B8-0143/2018, B8-0144/2018, B8-0146/2018, B8-0150/2018)
 13.Popravki in namere glasovanja: glej zapisnik
 14.Nadaljevanje seje
 15.Sprejetje zapisnika predhodne seje: glej zapisnik
 16.Rezerva za uspešnost v evropskih strukturnih in investicijskih skladih (razprava)
 17.Sklepi o nekaterih dokumentih: glej zapisnik
 18.Datum naslednjih sej: gl. zapisnik
 19.Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji: gl. zapisnik
 20.Zaključek seje
 21.Prekinitev zasedanja
Razprave
Pregledana izdaja (590 kb)
 
Razprave
Pregledana izdaja (2608 kb)
Zadnja posodobitev: 16. julij 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov