Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Torsdagen den 15 mars 2018 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Framställningar: se protokollet
 3.Situationen i Syrien (ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 4.Företagens sociala ansvar (ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 5.Inkomna dokument: se protokollet
 6.Gernomförande av förordningen om konfliktmineraler - Konfliktmineraler – kompletterande åtgärder (debatt)
 7.Handlingsplan för infrastruktur för alternativa bränslen (debatt)
 8.Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  8.1.Situationen på Maldiverna
  8.2.Gripandet av människorättsförsvarare i Sudan, särskilt fallet med Sacharovpristagaren Salih Mahmoud Osman
  8.3.Barmhärtighetsmord i Uganda
 9.Återupptagande av sammanträdet
 10.Omröstning
  10.1.Situationen på Maldiverna (RC-B8-0168/2018, B8-0168/2018, B8-0169/2018, B8-0171/2018, B8-0172/2018, B8-0174/2018, B8-0175/2018, B8-0176/2018) (omröstning)
  10.2.Gripandet av människorättsförsvarare i Sudan, särskilt fallet med Sacharovpristagaren Salih Mahmoud Osman (RC-B8-0159/2018, B8-0159/2018, B8-0160/2018, B8-0161/2018, B8-0162/2018, B8-0163/2018, B8-0164/2018) (omröstning)
  10.3.Barmhärtighetsmord i Uganda (RC-B8-0165/2018, B8-0165/2018, B8-0166/2018, B8-0167/2018, B8-0170/2018, B8-0173/2018) (omröstning)
  10.4.Partnerskapsavtalet om fiske mellan EU och Komorerna: uppsägning (A8-0058/2018 - João Ferreira) (omröstning)
  10.5.Partnerskapsavtalet om fiske mellan EU och Komorerna: uppsägning (resolution) (A8-0055/2018 - João Ferreira) (omröstning)
  10.6.Europass: ram för kompetens och kvalifikationer (A8-0244/2017 - Thomas Mann, Svetoslav Hristov Malinov) (omröstning)
  10.7.Etablering av programmet Kreativa Europa (2014–2020) (A8-0369/2017 - Silvia Costa) (debatt)
  10.8.Lokaliseringen av sätet för Europeiska läkemedelsmyndigheten (A8-0063/2018 - Giovanni La Via) (omröstning)
  10.9.Gemensam konsoliderad bolagsskattebas (A8-0051/2018 - Alain Lamassoure) (omröstning)
  10.10.Gemensam bolagsskattebas (A8-0050/2018 - Paul Tang) (omröstning)
  10.11.Riktlinjer för budgeten för 2019 – avsnitt III (A8-0062/2018 - Daniele Viotti) (omröstning)
  10.12.Situationen i Syrien (RC-B8-0139/2018, B8-0139/2018, B8-0141/2018, B8-0142/2018, B8-0143/2018, B8-0144/2018, B8-0146/2018, B8-0150/2018) (omröstning)
  10.13.USA:s åtgärder mot EU:s jordbruksstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken (avseende spanska oliver) (B8-0137/2018, B8-0137/2018, B8-0138/2018, B8-0145/2018, B8-0147/2018, B8-0148/2018, B8-0149/2018, B8-0151/2018) (omröstning)
  10.14.Företagens sociala ansvar (B8-0140/2018, B8-0152/2018, B8-0153/2018, B8-0154/2018, B8-0155/2018, B8-0156/2018, B8-0157/2018, B8-0158/2018) (omröstning)
 11.Meddelande från ordförandeskapet
 12.Röstförklaringar
  12.1.Europass: ram för kompetens och kvalifikationer (A8-0244/2017 - Thomas Mann, Svetoslav Hristov Malinov)
  12.2.Etablering av programmet Kreativa Europa (2014–2020) (A8-0369/2017 - Silvia Costa)
  12.3.Gemensam konsoliderad bolagsskattebas (A8-0051/2018 - Alain Lamassoure)
  12.4.Gemensam bolagsskattebas (A8-0050/2018 - Paul Tang)
  12.5.Riktlinjer för budgeten för 2019 – avsnitt III (A8-0062/2018 - Daniele Viotti)
  12.6.Situationen i Syrien (RC-B8-0139/2018, B8-0139/2018, B8-0141/2018, B8-0142/2018, B8-0143/2018, B8-0144/2018, B8-0146/2018, B8-0150/2018)
 13.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 14.Återupptagande av sammanträdet
 15.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 16.ESI-fondernas resultatreserv (debatt)
 17.Beslut om vissa dokument: se protokollet
 18.Datum för nästa sammanträdesperiod: se protokollet
 19.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden: se protokollet
 20.Avslutande av sammanträdet
 21.Avbrytande av sessionen
Debatter
Reviderad upplaga (590 kb)
 
Debatter
Reviderad upplaga (2608 kb)
Senaste uppdatering: 16 juli 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy