Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2017/2210(INI)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

A8-0031/2018

Arutelud :

PV 16/04/2018 - 23
CRE 16/04/2018 - 23

Hääletused :

PV 17/04/2018 - 6.10
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0101

Istungi stenogramm
Esmaspäev, 16. aprill 2018 - Strasbourg Uuendatud versioon

23. Sooline võrdõiguslikkus ELi meediasektoris - Naiste ja tütarlaste mõjuvõimu suurendamine digitaalvaldkonna kaudu (arutelu)
Sõnavõttude video
Protokoll
MPphoto
 

  Die Präsidentin. – Als nächster Punkt der Tagesordnung folgt die gemeinsame Aussprache über :

– den Bericht von Michaela Šojdrová im Namen des Ausschusses für die Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter über die Gleichstellung der Geschlechter in der Medienbranche in der EU (2017/2210(INI)) (A8-0031/2018) ; und

– die Anfrage zur mündlichen Beantwortung an die Kommssion über die Stärkung der Rolle von Frauen und Mädchen durch die Digitalwirtschaft von Agnieszka Kozłowska-Rajewicz im Namen des Ausschusses für die Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter (O-000004/2018 - B8-0010/2018) (2017/3016(RSP)).

 
  
MPphoto
 

  Michaela Šojdrová, rapporteure. – Madame la Présidente, chers collègues, je voudrais présenter le rapport sur l’égalité hommes-femmes dans le secteur des médias au sein de l’Union européenne. J’ai travaillé sur ce rapport avec mes collègues de la commission des droits de la femme et de l’égalité des genres, que je tiens à remercier.

Le Parlement européen est bien conscient de l’influence énorme des médias sur la société. C’est pour cette raison que leur fonctionnement suscite notre intérêt.

Nous sommes convaincus que la voix des femmes devrait être entendue plus clairement dans tous les domaines, y compris dans les médias. Je suis convaincue que les médias ainsi que la société méritent une plus grande influence de la part des femmes.

Les femmes sont aussi douées que les hommes. Elles représentent 68 % des diplômés en journalisme et 40 % des employés dans le secteur des médias, mais l’écart de salaire entre les hommes et les femmes s’élève à 17 %. Les femmes sont beaucoup moins citées en tant qu’expertes, à peu près 18 %. Selon l’étude, seulement 20 % des films est réalisé par des femmes. Le problème principal est la représentation des femmes dans les médias aux postes de direction (33 %). Une telle disproportion a des effets sur le contenu, l’orientation des médias ainsi que la culture organisationnelle. La culture interne est souvent défavorable à la conciliation entre vie professionnelle et vie privée. Il s’agit d’un environnement concurrentiel caractérisé par le stress et des délais inflexibles. Alors, si nous voulons soutenir et encourager les femmes, nous devons changer leurs conditions de travail.

La législation de l’Union met en place un cadre pour le fonctionnement des services audiovisuels et des dispositions garantissant l’égalité des chances à l’emploi ainsi que la protection contre la discrimination, le harcèlement et les violences sexuelles. Mais il y a beaucoup d’autres aspects qui sont hors de la portée législative. Nous considérons que la solution passe par une mise en œuvre rigoureuse de la législation existante. Nous ne proposons aucun nouveau règlement. Nous invitons les États membres et les acteurs du secteur à mettre en œuvre des mesures positives pour que les femmes soient plus équitablement représentées, et à instaurer des quotas si cela est possible et nécessaire. La directive de l’Union sur les femmes dans les conseils d’administration» nous montre une voie à suivre et des critères à respecter, et nous explique comment surveiller l’équilibre, soutenir et promouvoir les formations pour les professionnels du secteur, partager les exemples de bonnes pratiques (par exemple, les répertoires d’experts féminins comme Expertalia en Belgique ou les campagnes contre les publicités sexistes telles que le prix du petit cochon sexiste en République tchèque), et introduire des mesures de conciliation entre vie privée et vie professionnelle.

Notre rapport déplore le sexisme et l’abondance des cas de harcèlement sexuel dans les médias. La proposition du Parlement européen élargit la portée de cette interdiction aux vidéos à la demande et aux plateformes de partage de vidéos.

Notre travail, notre activité est de veiller à ce que les femmes soient mieux représentées dans les médias et traitées avec respect. Je tiens de nouveau à remercier tous mes collaborateurs pour leur travail, en espérant qu’il sera suivi d’effets.

 
  
MPphoto
 

  Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, autorka. – Pani Przewodnicząca! Pani Komisarz! Cyfryzacja, internet, automatyzacja i robotyzacja to zjawiska, które diametralnie zmieniły i nadal zmieniają zarówno rynek pracy, jak i codzienne życie nas wszystkich. Zmienia się sposób komunikacji, treść wykonywanych zawodów, zwiększa się mobilność wielu zawodów, dostęp do usług, elastyczność organizacji pracy. Ta cyfrowa rewolucja stwarza nowe możliwości pracy także dla kobiet, ale też nowe możliwości godzenia pracy zawodowej z życiem rodzinnym. Daje nadzieję na zmniejszenie różnic w traktowaniu kobiet i mężczyzn.

Zgodnie z prognozami Komisji europejska gospodarka cyfrowa wymaga zaawansowanych i bardzo szczególnych umiejętności, które w tym momencie są łatwiej dostępne dla mężczyzn niż dla kobiet. Mam tutaj na myśli lukę cyfrową związaną z płcią, która przynosi w efekcie niższe uczestnictwo kobiet w sektorach wymagających umiejętności cyfrowych. Te różnice – czasami kilku-, czasami kilkudziesięcioprocentowe – w istotny sposób wpływają na możliwości realizacji potencjału kobiet i ich uczestnictwo w wysoko płatnych zawodach i rozwijających się sektorach gospodarki. Tylko 9 % programistów to kobiety, tylko 19 % menedżerów wyższego szczebla w sektorze ICT i w komunikacji to kobiety, w porównaniu z 45 % w innych sektorach usługowych.

To niewielkie uczestnictwo kobiet w najszybciej rozwijających się i najlepiej płatnych zawodach to przejaw segregacji sektorowej, do której dochodzi w wyniku utrzymujących się stereotypów płciowych, blokujących odpowiednie ścieżki edukacji i kariery dla dziewcząt i kobiet uzdolnionych w kierunkach matematycznych i przyrodniczych.

Jest to wielkie marnotrawstwo talentów, które obniża jakość życia kobiet, ale też przynosi realne straty w gospodarce. Szacuje się, że równy udział kobiet i mężczyzn w sektorze przyniósłby 9 mld EUR rocznie w unijnym PKB. Ten i pokrewne sektory charakteryzują się ogromnym i rosnącym deficytem pracowników. Można by go zmniejszyć dzięki włączeniu do rynku wykształconych w tym kierunku kobiet, które w porównaniu z mężczyznami są bardzo mocno niedoreprezentowane.

Cyfryzacja i internet ułatwiają także zakładanie i elastyczne działanie mikroprzedsiębiorstw. Jest to bardzo ważne szczególnie dla kobiet, które są matkami – co rodzi ograniczenia czasowo-organizacyjne – lub dla kobiet, które mieszkają z dala od ośrodków miejskich, gdzie liczba potencjalnych klientów jest mała. Internet otwiera rynek, zmniejsza koszty, umożliwia sprzedaż produktów czy usług, nawet przy dużo mniejszym zapleczu infrastrukturalnym czy finansowym. Umożliwia też pracę zdalną i dzięki nowym środkom komunikacji ułatwia na przykład budowanie wzmacniających profesjonalnych sieci eksperckich.

To wszystko jest bardzo ważne. Wiemy też, że zwiększenie liczby kobiet w tych wysokopłatnych, atrakcyjnych sektorach mogłoby przyczynić się do zmniejszenia luki płacowej i emerytalnej, bo po prostu kobiety zarabiałyby więcej. Jednak te potencjalne korzyści, których doświadczylibyśmy lub doświadczymy dzięki internetowi, zdarzą się pod warunkiem, że usuniemy bariery blokujące dostęp kobiet zarówno do samych zawodów opartych na zaawansowanych technologiach, jak i do sprawiedliwej ścieżki awansu wewnątrz tych sektorów i zawodów.

Pani Komisarz! Aby wymienione tu benefity cyfryzacji można było zaprzęgnąć do polityk równościowych, musimy też być świadomi zagrożeń. Internet ułatwia mowę nienawiści i inne formy cyberprzemocy, w tym przemocy seksualnej, a praca przez internet i mobilność zapewniona przez nowe technologie może być pułapką wiecznej dyspozycyjności i zwielokrotnionego obciążenia kobiet. Dlatego konieczne jest, aby regulacje prawne chroniące kobiety przed szkodliwymi stereotypami płci i przed przemocą odnosiły się także do analogicznych sytuacji w świecie cyfrowym, a praca przez internet była odpowiednio obwarowana przepisami gwarantującymi czas na odpoczynek, urlop i życie prywatne.

Konieczne są też działania w sferze edukacji, tak aby dziewczęta były na równi z chłopcami zachęcane do zajmowania się przedmiotami ścisłymi i przyrodniczymi i aby ich ścieżki edukacyjne prowadziły do studiów, które dają kwalifikacje w najbardziej atrakcyjnych zawodach. W tym kontekście z zadowoleniem przyjmujemy dotychczasowe działania podjęte przez Komisję, służące wspieraniu integracji i uczestnictwa kobiet w społeczeństwie informacyjnym. Jednocześnie wzywamy Komisję do nadania priorytetu propagowaniu zatrudniania kobiet w sektorze ICT, zwalczaniu stereotypów płciowych i wspieraniu równości płci na wszystkich etapach kształcenia, włączając w to kształcenie ustawiczne.

Chciałbym też zapytać Panią Komisarz, jakie działania są podejmowane przez Komisję, aby rozwiązać przedstawione tutaj problemy.

 
  
MPphoto
 

  Věra Jourová, Member of the Commission. – Madam President, I would like to start by thanking the rapporteurs, Ms Šojdrová and Ms Kozłowska-Rajewicz, as well as all the shadow rapporteurs for the excellent work with their reports.

The report and the resolution we are discussing today are very relevant and very timely. Allow me also to excuse my colleague, Commissioner Maria Gabriel, who is not able to be here today but who made sure to follow your works and whose commitment towards promoting women’s participation and representation in the digital, media and audiovisual sectors is very strong.

Mobilising women and encouraging them to work in the digital field and to specialise in ICT is a needed step. Women make up less than one in five ICT graduates in the EU and only 17% of the almost eight million people working in ICT are women.

We need to boost the involvement of girls and women in digital technologies. That is why the Commission started a reflection process on how to take a more strategic approach on women in the digital field as part of the Commission digital education action plan and the new skills agenda.

The strategy proposes three ways to attract girls and women to take up science, technology, engineering and mathematics studies and go into ICT-related areas. First, it aims at challenging the gender stereotypes and bias towards women that persist in society and in the digital economy as well. We need to highlight role-models and positive images of women in ICT.

When it comes to the participation of women in media organisations or film-making, we can only agree with your report. Significant inequalities, including under-representation and career barriers remain entrenched in the media sector. This is something that the European Commission is attentive to through media pluralism monitoring, which shows that in the EU there are only a few women on public service media boards.

These findings are in line with other data which show that, despite over-representation of women among graduates in journalism and information, and despite a high number of women working in the media sector in Europe, women remain under-represented in management positions in media. Only one third of the board members of public broadcasters across the EU are women and, like in other areas, women are heavily under-represented in top-level positions, accounting only for 22% of board presidents.

A similar picture arises when we look at film-making. Only one in five films is directed by a woman, and the reason is not that there are no women directors. The proportion of female directors graduating from film schools and entering the film industry is 44%. That is why the Commission wants action in the field too. Working through the media programme on gender for 2018, we shall track gender equality in the projects we are going to fund.

The second area of the strategy focuses on skills and education. We need to make digital skills training accessible and attractive for women. In this area, the Commission has, for example, launched the digital skills and jobs coalition which carried out a special call for concrete commitments by private companies and public institutions.

In 2017, the Commission also awarded the European digital skills award, presented to projects that encourage girls and women to take up digital skills and careers. Moreover, the Commission supports EU Code Week, which had 1.2 million participants last year, of which 46% were girls or women.

The third area of the strategy focuses on promoting digital entrepreneurship for women and lowering access barriers. The Commission has funded web hubs, the first European community that connects business ecosystems and provides them with mentoring tools to support women entrepreneurs in the digital sector. Every year, the EU prize for women innovators recognises outstanding women entrepreneurs and inspires others to follow in their footsteps.

The Commission is acting on several fronts in the effort to boost gender equality and empowerment. You know of the initiatives launched in the past years: the gender pay gap action plan or the EU social pillar, with its work-life balance agenda. At the same time, I will try again over this year to unblock the situation in the Council as regards the women on boards directive.

Another key priority is to end violence against women and girls. This is a particular challenge related to digitalisation – online violence and harassment against girls and women. We are working on several strands to prevent violence, protect and support victims. I am pushing for the swift accession of the EU to the Istanbul Convention, which will provide a clear framework for our actions in this area.

Overall, the European Commission is very pleased that the European Parliament shares our vision about the place of women in media organisations as well as having in media a more diversified and realistic picture of the skills and potential of men and women in society.

 
  
MPphoto
 

  Lynn Boylan, rapporteur for the opinion of the Committee on Employment and Social Affairs. – Madam President, I welcome this report and I thank the rapporteur for her work and for incorporating the employment opinion, of which I was rapporteur.

Women make up 68% of media and journalism graduates, yet less than 16% of the high—level strategic positions are occupied by women. This inevitably leads to a power imbalance, and this imbalance is exacerbated by the precarious nature of media work, leaving women more vulnerable to sexual harassment in the workplace. A recent international report found that 64.8% of female media workers have experienced intimidation or abuse, and almost 32% of that abuse was perpetrated by a male boss or co—worker. Media organisations need robust internal procedures to assist victims to speak out. To fundamentally reform the media sector, public and private media need to mainstream gender equality in all their content and avoid gender stereotypes and the sexual objectification of women. Pay and pension gaps must be closed and media companies must implement pay transparency. It is also critical to note that women of different ethnicity, religion and sexual orientation and those with a disability face additional barriers to equality that must be addressed.

 
  
MPphoto
 

  Iratxe García Pérez, en nombre del Grupo S&D. – Señora presidenta, comisaria, las mujeres sufrimos discriminación y desigualdad en todos los ámbitos de la vida y, por supuesto, también en el ámbito digital y de los medios de comunicación. Por eso doy la bienvenida a estos dos informes, en los que hacemos referencia a la necesidad de impulsar políticas que mejoren la situación de la igualdad en estos dos ámbitos fundamentales.

Y doy la bienvenida a la intervención de la comisaria en la que ha planteado la importancia de desbloquear la directiva de las mujeres en los consejos de administración, cuestión que es fundamental.

El 8 de marzo, en España, el rostro de las mujeres desapareció de las televisiones. La voz de las mujeres no se escuchó en las radios; la letra de las mujeres no apareció en los artículos de los periódicos. Las mujeres periodistas contribuyeron a que la huelga y las manifestaciones de las mujeres fueran un éxito en España.

A los medios de comunicación los llamamos el «cuarto poder»; pues ese poder también tiene que ser compartido, también tenemos que romper los techos de cristal en los ámbitos de los medios de comunicación. Necesitamos ser capaces de avanzar en sociedades más justas, más igualitarias, y los medios de comunicación tienen un papel fundamental en este sentido. Por supuesto, las mujeres deben ser las principales protagonistas.

 
  
MPphoto
 

  Jadwiga Wiśniewska, w imieniu grupy ECR. – Pani Przewodnicząca! Transformacja cyfrowa zasadniczo zmieniła sposób, w jaki ludzie docierają do informacji, w jaki się komunikują, studiują, pracują. Społeczeństwo informacyjne niesie ogromne możliwości, jeśli chodzi o tworzenie dobrobytu i dostępu do wiedzy. Dlatego też powinniśmy wykorzystać potencjał, jaki w tym tkwi, aby wzmocnić ekonomicznie i społecznie pozycję kobiet.

Druga kwestia, którą dziś omawiamy, to równouprawnienie płci w sektorze mediów. Mimo że więcej kobiet niż mężczyzn studiuje dziennikarstwo i informacje, odsetek kobiet zatrudnionych w tym sektorze stale utrzymuje się na granicy 40%. Kobiety nadal borykają się z problemem szklanego sufitu w mediach. Przy tej okazji warto również zwrócić uwagę na problem cyberprzemocy, jakiej doświadczają kobiety i dziewczęta. Uważam, że media muszą niezwłocznie wprowadzić zasadę równej płacy za tę samą pracę. Czas również skończyć z seksualizacją wizerunku kobiety i dziewczynki.

 
  
MPphoto
 

  Филиз Хюсменова, от името на групата ALDE. – Г-жо Комисар, същността на доклада на г-жа Шойдрова е състоянието на равенството между половете в самите медии. Фокусирането върху проблемите в тях е подход, който позволява конкретика и публичното им назоваване в сфера, непозната и елитарна за мнозина. Считам, че предложението в доклада за насоки за равно представителство на жените и мъжете при вземане на решение в медийните организации би имало положителен ефект.

Но има нужда от повече действия в подкрепа на равенството между половете във всички области. В тази идея се вмества и представената на 8 март от еврокомисар Мария Габриел стратегия за жените в сферата на цифровите технологии, за която я поздравявам. Съгласна съм с комисаря, че бъдещето на Европа е в цифровизацията и че борбата със стереотипите, насърчаването на цифровите умения и образованието ще помогнат срещу разделението между половете в още една област.

 
  
MPphoto
 

  Florent Marcellesi, en nombre del Grupo Verts/ALE. –Señora presidenta, los medios de comunicación tienen un papel fundamental: pueden perpetuar los estereotipos de género o pueden ser un aliado a favor de la igualdad.

Desde luego, el Parlamento Europeo debe impulsar el segundo camino como las Naciones Unidas que, recientemente, aprobaron una declaración sobre igualdad de género en los medios porque hoy una mayoría de contenidos audiovisuales (y especialmente la publicidad) difunden ideales femeninos y masculinos dañinos para la sociedad que no son ni igualitarios ni saludables; contenidos que perpetúan estereotipos sobre la mujer y las personas LGTBI y que, a menudo, conllevan problemas de sanidad pública, como las enormes cifras de adolescentes que hoy padecen anorexia y bulimia.

Por ello, queridas y queridos colegas, os llamo a apoyar nuestra enmienda a favor de una directiva europea para terminar con el sexismo en la publicidad. Las razones económicas no pueden seguir siendo una excusa para mantener la discriminación en los medios.

 
  
MPphoto
 

  Stefan Eck, im Namen der GUE/NGL-Fraktion. – Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren, nur 17 % der journalistischen Arbeitskräfte bei Zeitungen sind Frauen. Beim Fernsehen werden neun von zehn Interviews von Männern geführt. Statistisch kommt in Kino und TV Filmen aus Deutschland auf zwei männliche Protagonisten eine Frau in einer Hauptrolle. In Informationssendungen überwiegen Männer als Sprecher mit 72 % vor Frauen und in Expertenrunden mit 79 %. Die Moderation von Quiz- und Realityshows ist mit 80 % eine Männerdomäne. Wissen Sie, wie viele der deutschen EU—Korrespondenten privater Medien in Brüssel Frauen sind? Es gibt 40 Korrespondenten und nur 10 Korrespondentinnen.

Es ist also höchste Zeit, wirklich etwas für die Rechte der Frauen zu tun und nicht nur Makulatur zu betreiben. Denn die Verantwortlichen in Redaktionen und Filmstudios geben sich angesichts dieser Schieflage betroffen, wollen aber nichts ändern. Wir müssen mit klaren politischen Forderungen antworten. Eine verbindliche Frauenquote in medialen und journalistischen Berufen muss jetzt durchgesetzt werden.

 
  
MPphoto
 

  Mylène Troszczynski, au nom du groupe ENF. – Madame le Président, ce rapport sur l’égalité des genres dans le secteur des médias est un nouveau coup d’épée dans l’eau.

Vous avez raison de souligner que le harcèlement et la pornographie sur les réseaux sociaux représentent un danger pour les femmes et les filles. Vous avez raison d’affirmer que la maternité est synonyme de discrimination à l’embauche et vous avez raison aussi de dire que le principe «à travail égal, salaire égal» reste toujours aujourd’hui un fantasme. Mais la suite est beaucoup plus déroutante.

Votre approche du monde des médias ne semble être basée que sur des chiffres. Ces statistiques sur les femmes travaillant dans les médias vous permettraient d’affirmer qu’elles sont discriminées. Soit! Comme à l’accoutumée, votre seule solution semble être alors des quotas. Laissez-moi vous révéler une chose: les quotas, ça ne fonctionne pas. Ce n’est pas parce que les femmes représentent 50 % des employés dans un domaine qu’elles seront les égales des hommes. L’égalité ne se décrète ni ne se mesure à coups de statistiques.

Vous avez une autre solution: faire changer les mentalités par les médias. C’est là que le texte devient pour nous très dérangeant. Selon vous, les médias ne véhiculeraient pas la bonne vision du monde mais des stéréotypes de genre qui seraient des insultes faites aux femmes. On peut aisément deviner les métiers ou les rôles que cache ce terme de «stéréotype»: infirmière, secrétaire, femme de ménage ou même pire, mère de famille. À vous lire, aucun de ces rôles ne devrait être accolé aux femmes dans un contenu médiatique – comme s’il jetait le discrédit sur elles, comme si cela était la cause de leur malheur. Votre volonté aveugle et impulsée par quelques lobbies communautaristes de vouloir absolument faire des filles des garçons, et inversement, devient ridicule. Vous oubliez finalement le point primordial qui devrait prévaloir sur tout le reste: la liberté de choix.

Dans ce domaine des médias, comme dans tous les autres domaines de la société, nous, députés, devons garder une chose à l’esprit: celle d’offrir à chaque individu la possibilité de choisir librement la voie professionnelle et personnelle qu’il souhaite suivre. Aux quotas, à la rééducation des consciences, aux discours larmoyants sur le fait que seulement 40 % de femmes travailleraient dans les médias, qui sonnent comme des incantations, je préfère la complémentarité entre les hommes et les femmes, je préfère la liberté de choix, je préfère l’égalité des droits.

 
  
MPphoto
 

  Dobromir Sośnierz (NI). – To sprawozdanie i ta dyskusja to jakieś koszmarne nieporozumienie. To, co tutaj mówicie i co piszecie w sprawozdaniu, to oburzający seksizm. Forsujecie jako kryterium zatrudniania płeć, a nie kompetencje. Przestańcie zaglądać w rozporki obcym ludziom, bo to nie jest godne posła do Parlamentu Europejskiego. To nie Wasza sprawa, czy na danym stanowisku pracuje kobieta czy mężczyzna, i kogo ktoś chce zatrudniać w swoim własnym przedsiębiorstwie. Wolność, w tym również wolność gospodarcza, nie polega na robieniu tego, co Wy uważacie za słuszne, tylko na pogodzeniu się z tym, że ludzie czasem robią rzeczy, których nie uważacie za słuszne i nad którymi możecie ubolewać, ale to nie jest Wasza sprawa.

Jeśli macie lepszy pomysł na politykę zatrudniania, załóżcie sobie własne firmy, zatrudniajcie w nich pracowników według dowolnych kryteriów i udowodnijcie, że to działa w praktyce. Jeśli to jest słuszny postulat, to wyprzecie z rynku tę archaiczną konkurencję, która stosuje inne, niewłaściwe według Was kryteria zatrudniania.

Natomiast póki nie ponosicie kosztów prowadzenia tej działalności przez inne osoby, to nie wtrącajcie się, ponieważ to oni na własny koszt, na własne ryzyko zatrudniają, kogo chcą. Jeśli Wasze pomysły i Wasza polityka zatrudniania przyniesie im straty, to nie będziecie się im dokładać z tego powodu do interesu, więc nie wtrącajcie się w to. Nikogo nie interesuje, czy uważacie, że kobiet w mediach powinno być więcej czy mniej, bo jest to tylko Wasze arbitralne, niczym niepoparte przekonanie.

 
  
MPphoto
 

  Liliana Rodrigues (S&D). – Senhora Presidente, Senhora Comissária, de facto, os meios de comunicação social são um elemento fundamental da democracia, do respeito pela dignidade humana e pela igualdade. Aqui ninguém afirmou que os meios de comunicação social agudizam a desigualdade. O que dizemos é que os meios de comunicação social podem ser parceiros fundamentais no combate à discriminação e este seria o primeiro ponto para reflexão.

Este relatório, apesar de todo o trabalho realizado e de todas as medidas positivas nele incluídas, creio que podemos fazer ainda mais, ficará mais forte e equilibrado com as alterações adicionais que propomos, nomeadamente na necessidade de uma maior regulação tanto a nível europeu como dos Estados-Membros, com a possibilidade de penalizações e a criação de um provedor para as questões de género nos media, na divulgação do fosso salarial e na introdução de medidas vinculativas de promoção de salário igual por trabalho igual, na recusa de quaisquer conteúdos que promovam a discriminação ou a violência com base no género, incluindo o forte sexismo que por vezes é transmitido por meio da publicidade.

Por isso, peço a todos os colegas que apoiem as nossas alterações, amanhã, na hora da votação.

 
  
MPphoto
 

  Bernd Kölmel (ECR). – Frau Präsidentin! Ich bin dafür dass wir Frauen in den Bereichen fördern, in denen sie benachteiligt sind. Wir müssen allerdings aufpassen, dass wir hier in der Summe nicht aus einer Chancengleichheit eine Ergebnisgleichheit machen, denn das ist der falsche Weg. Deshalb bin ich auch gegen starre Quoten. Ich möchte nicht, dass 50 % von irgendwelchen Positionen an Frauen gehen und 50 % an Männer. Stattdessen möchte ich, dass wir zu 100 % immer die Besten nehmen und die in entsprechende Positionen bringen. Das muss unser Ziel sein.

Wir sollten bei solchen Diskussionen auch nicht vergessen, dass wir den Fokus nicht nur auf den beruflichen Werdegang legen dürfen. Wir sollten uns klar machen, dass Leistung auch in den Familien erbracht wird, und wir müssen dafür sorgen, dass die Leistung in den Familien auch entsprechend gewürdigt wird und dass wir nicht ein Gegeneinander haben von Beruf einerseits und Familie andererseits, sondern dass es eine gute Verzahnung gibt. Deshalb für Chancengleichheit – ja –, aber nicht für Gleichmacherei.

 
  
MPphoto
 

  Julie Ward (S&D). – Madam President, the equal pay scandal at the BBC is yet another reminder that no sector is immune to gender inequalities. Following Carrie Gracie’s public denouncement, the extent of the pay differences between men and women in media and entertainment in the UK has been truly exposed.

But we know this is true everywhere in Europe and in all sectors. The creative and cultural sector, which is historically seen as female—friendly and where women outnumber men across the sector as a whole, is a sector guilty of gender-based discrimination. However, pay gap is not the only issue. In a world of images and narratives, positive representation of women is key to combating prejudice and encourage necessary mind shifts.

As a cultural activist and as a feminist, I see a link between the way women are represented in our society and consequential gender-based violence. When women are absent from the public sphere, they are disempowered, objectified and subject to violence. When women are represented according to patriarchal prejudices and stereotypes, a culture of bullying and violence prevails. That’s why we need women in decision-making positions in the media sector, as in all sectors.

 
  
 

Spontane Wortmeldungen

 
  
MPphoto
 

  Marijana Petir (PPE). – Poštovana predsjedavajuća, gospođo povjerenice, prema dostupnim podacima, žene u medijima i dalje nisu jednako zastupljene, medijski izložene, plaćene, niti ih se pita za stručno mišljenje u odnosu na njihove muške kolege.

Istraživanja pokazuju da je na području Europske unije samo 4 % pokrivenosti vijestima u kojima se muškarci i žene prikazuju u ravnopravnim pozicijama. Prikazivanje žena i djevojčica zauzima samo 24 % medijskog prostora, dok su muškarci i dječaci prikazani u 76 % medijskih prikazivanja.

Upravo iz navedenih razloga, izvješće ove vrste nosi posebnu težinu. Međutim, u isto vrijeme, upozorila bih da se izvješću kao što je ovo mora pristupiti savjesno te bez nametanja društveno uvjetovanih ideologija državama članicama, čemu teže pojedini amandmani, te pozivam da se te amandmane odbaci.

Oni umanjuju važnost teme i skreću pozornost na nešto što nije nadležnost Europske unije. Osnaživanje žena i djevojčica u društvu općenito, pa tako i u medijskoj zastupljenosti i uključenosti, ključna je zadaća Europske unije koja se može postići i bez kršenja ovlasti i nadležnosti Europske unije.

 
  
  

Elnökváltás: JÁRÓKA LÍVIA
alelnök

 
  
MPphoto
 

  Caterina Chinnici (S&D). – Signora Presidente, onorevoli colleghi, ringrazio la signora Commissaria. La digitalizzazione, che ha profondamente trasformato il settore dei media, rappresenta per le donne un'occasione di far sentire la propria voce e incrementare la partecipazione al mercato del lavoro, favorendo l'imprenditorialità femminile. Tuttavia, anche in tale settore, permane un sensibile divario che potremmo definire "digitale" fra uomini e donne.

Inoltre, come emerge da uno studio condotto da Amnesty International, si è registrato un forte aumento sui social di rappresentazioni e discriminazioni sessiste, di molestie e violenza di genere online, e di ciberbullismo ai danni delle donne.

È indispensabile quindi che la Commissione e gli Stati membri si impegnino a promuovere l'alfabetizzazione digitale rivolta alle donne e, soprattutto, alle ragazze più giovani, per fornire loro competenze informatiche di base e avanzate, spendibili nel mercato del lavoro.

Ma è altresì indispensabile che ci si impegni ad adottare campagne di sensibilizzazione ed ogni altra misura idonea a prevenire discriminazioni, violenze e molestie, al fine di garantire alle donne un uso più sicuro di Internet nell'ambito di una più generale educazione dei media, attenta alla specificità di genere.

 
  
MPphoto
 

  Νότης Μαριάς (ECR). – Κυρία Πρόεδρε, είναι δεδομένο ότι η φωνή των γυναικών δεν ακούγεται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Από τη συζήτηση και τα στοιχεία έχει προκύψει ότι υπάρχει περιορισμένος αριθμός γυναικών σε διευθυντικές θέσεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Οι αμοιβές που λαμβάνουν είναι χαμηλότερες από αυτές των ανδρών και οπωσδήποτε οι γυναίκες δεν παίζουν τον ρόλο που θα έπρεπε να παίζουν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, γεγονός που επηρεάζει, όπως ακούσαμε, και το περιεχόμενο και τις ίδιες τις διαδικασίες στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Πρέπει όμως να αναφερθούμε στα κεντρικά θέματα σχετικά με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που είναι ο έλεγχός τους από τους ολιγάρχες, η έλλειψη πλουραλισμού, τα fake news. Ιδίως τώρα, ένα χρόνο πριν τις ευρωεκλογές, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρξει πλουραλισμός και θα δοθούν ίσες ευκαιρίες σε όλες τις πολιτικές ομάδες και σε όλα τα πολιτικά κόμματα για να ακουστούν οι απόψεις τους στο πλαίσιο των ευρωεκλογών. Mε αυτόν τον τρόπο θα συμβάλουμε στον πλουραλισμό και φυσικά στηρίζουμε όλα τα μέτρα υπέρ των γυναικών στον τομέα των μέσων μαζικής ενημέρωσης.

 
  
MPphoto
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE). – Señora presidenta, gracias comisaria por todo su trabajo y esfuerzos. La combinación de estereotipos y prejuicios vinculada al tradicional reparto de roles propicia que las mujeres interesen menos por los estudios profesionales y superiores vinculados a las nuevas tecnologías. Por eso apoyo el enfoque estratégico que ha expuesto la comisaria.

Este sector ofrece una alta empleabilidad, puestos bien retribuidos y altas posibilidades de emprendimiento. Sin embargo, no capta suficientemente la atención de las mujeres, que están infrarrepresentadas en él. Esta situación repercute en los productos, en los servicios y en los contenidos TIC y genera un círculo vicioso. Convertirlo en virtuoso requiere más investigación para saber qué aleja a las mujeres de estas actividades; además, acciones específicas desde la infancia para despertar vocaciones técnicas en las mujeres y redes, productos y servicios que acercan más las ventajas de las TIC al público femenino.

Finalmente, indicadores que midan lo que vamos haciendo para que las mujeres aprovechen, como los hombres, una de las principales canteras de empleo y conocimiento de las próximas décadas.

 
  
MPphoto
 

  Linnéa Engström (Verts/ALE). – Fru talman! Kim Wall från Sverige, Daphne Caruana Galizia från Malta: två modiga undersökande journalister som sökte sanningen och fick betala med sina liv.

Hotet och hatet mot kvinnor i mediesektorn är en helt avgörande fråga som handlar om kvaliteten på vår demokrati. De sexuella trakasserierna och de sexistiska kommentarerna i en hård bransch som media har alltid funnits, men intensifierats de senaste åren på grund av närvaron på nätet.

Europaparlamentet står enat i den här uppmaningen att vi måste bekämpa dessa företeelser för att skydda vår demokrati och skapa förutsättningar för alla att påverka den inflytelserika mediesektorn, som påverkar människors vardag.

En annan viktig fråga är den om arbetsmiljö och jämställdhet. Det måste finnas möjlighet att ha familj som journalist. De hårdnande arbetsvillkoren slår mot människors hälsa och mot jämställdheten och blir ett hinder, främst för kvinnor i branschen som många gånger slår i glastaket. Och män förlorar möjligheten att vara nära sina barn på ett naturligt sätt.

Till sist måste vi sluta sälja saker med hjälp av kvinnors kroppar. Sälja grej med tjej, det är så ute. Vi kan mycket bättre.

 
  
MPphoto
 

  João Pimenta Lopes (GUE/NGL). – Senhora Presidente, o relatório omite aspetos de organização dos meios de comunicação que não estão desligados das amplas desigualdades que se perpetuam no sector e da violência sobre as mulheres que nele se verifica e que promove.

Omite que a concentração dos meios de comunicação social, a predominância do setor privado sobre o setor público, a cada vez maior mercantilização da comunicação e da informação impactam inevitavelmente sobre os conteúdos e sobre os profissionais do setor, condicionando a matriz ideológica de quem os dirige.

Um sector que promove mediaticamente a discriminação da mulher e que promove a sua transformação num objeto não poderia promover melhores práticas junto dos seus trabalhadores.

O combate às desigualdades entre homens e mulheres exige contrariar práticas do sector que impõem intensas e desreguladas cargas horárias, polivalência funcional, a precariedade laboral, os baixos salários e despedimentos indiscriminados.

Esse combate, como os demais setores, exige a inversão das políticas de direita que se alimentam da exploração e das desigualdades para maximizarem os lucros, políticas que a União Europeia também tem promovido.

 
  
MPphoto
 

  Francis Zammit Dimech (PPE). – Sinjura President, naħseb li huwa rilevanti li din id-diskussjoni tal-lejla qiegħda ssir sitt xhur preċiż wara l-assassinju tal-ġurnalista investigattiva Daphne Caruana Galizia f’Malta.

Ir-rapport korrettament jirreferi għall-ġurnalisti investigattivi nisa u jgħid kif dawn ħafna drabi huma soġġetti għal aktar vjolenza u għal aktar attakki sistematiċi. Fil-każ ta’ Daphne, anke qabel l-assassinju tagħha, kellek esponenti tal-gvern li jirreferu għaliha bħala saħħara, kellek l-attakki kontra tagħha, anke meta kien hemm is-sekwestru tal-flus tagħha, u meta kien hemm anke azzjonijiet biex jippruvaw imaqdru dak li hija kienet qiegħda tagħmel, anke b’kummenti preċiżament immirati lejha bħala mara.

Hawnhekk qegħdin nitkellmu kontra l-attakk kontra sterjotipi. Żgur [li] hija kienet forza kontra dan għax kienet l-aqwa ġurnalista investigattiva, u llum aħna kburin li l-kitba tagħha qiegħda tkompli tkun investigata minn konsorzju ta’ 45 ġurnalist minn 18-il dar differenti tal-midja.

 
  
MPphoto
 

  Ruža Tomašić (ECR). – Poštovana predsjedavajuća, žene i muškarci moraju imati iste prilike. Svaka diskriminacija na tržištu mora nestati i uvijek ću svesrdno podržati sve mjere i inicijative koje vode u tom smjeru.

No, ovo Izvješće ide u potpuno suprotnom smjeru i ne poziva na jednake prilike, nego jednake ishode koji više ne bi trebali biti u domeni slobodnog izbora pojedinca, već bi o njima odlučivali društveni inženjeri. Nažalost, ovakav se udar na individualne slobode predstavlja oslobađanjem žena, a riječ je zapravo o njihovu ukalupljivanju.

Nekad su feministice govorile da je žena slobodna sa svojim tijelom raditi što želi. Danas žele dokinuti pravo izbora onim ženama koje su, prema njihovom mišljenju, objektivizirane, čak i ako na taj način izravno štete njihovim interesima i idu otvoreno protiv njihove slobodne volje.

Ovo je Izvješće upravo na tom tragu i zato ga ne mogu podržati. Moramo stvoriti sigurno ekonomsko okruženje za žene, ali one same moraju donositi svoju karijernu odluku, bez upliva društvenih inženjera.

 
  
MPphoto
 

  Ana Miranda (Verts/ALE). – Senhora Presidente, se as mulheres jornalistas param, para o jornalismo, como aconteceu no dia 8 de março na greve feminista. Este debate é muito importante: 37% de mulheres apresentadoras ou comentadoras, 30% de mulheres nos canais dos meios de comunicação, 25% de mulheres nos conselhos de administração, 18% de mulheres comentadoras ou especialistas nos media, estes são os dados gerais da desigualdade.

Mas não são apenas os únicos problemas: a diferença salarial é de 17% e o trabalho temporário e precário é outra das terríveis realidades, consequência de uma conceção patriarcal em que os espaços estão totalmente masculinizados. E não acabam aqui as dificuldades para as mulheres jornalistas e comunicadoras.

O assédio sexual e laboral está na ordem do dia. O mesmo se passa com o paternalismo dentro e fora das redações e, neste problema, abundam os tratamentos informativos sexistas. Nós, homens e mulheres da política, com capacidade para mudar a realidade, temos que fazer a prevenção da desigualdade, proibindo também os anúncios de contactos sexuais, e mesmo aplicar cláusulas sociais para os media que as promovem.

 
  
 

(„Catch the eye” eljárás vége)

 
  
MPphoto
 

  Věra Jourová, Member of the Commission. – Madam President, I think that the discussion has shown that we share the same vision and have a very significant role to play. Let me add a few comments based on the discussion, to which I have listened very carefully.

On digitalisation: we have a tendency to say that digitalisation is a great opportunity for society, and it must be an opportunity for women as well. This is a positive vision. I will add a negative view: if we do not support women and girls to get into the digital sphere as professionals, as experts, we will undertake a very serious risk because digitalisation has the potential to increase the gaps in society, and we have to actively work against this. That is why the Commission, as I described at the beginning, is undertaking a lot of steps and is funding a lot of projects to boost the potential of women and to encourage young girls to study the relevant subjects. This is the problem, in practice: I have many debates with the captains of the IT industry because, thanks to other parts of my portfolio, I am in very frequent contact with the managers of big IT companies, and I urge them to give more chances – at least equal opportunities – for women to get to higher positions and to get better jobs. They keep convincing me that women are not in the pipeline, but I always say that they do not have to be technicians or programmers or specialists for IT, for the technologies – they can be marketing experts; they can be lawyers employed in the IT sector. I think this is also a way to get women into this very promising and emerging sector and also, among other things, to get to higher positions and to the better paid jobs in order to decrease the pay gap, because I think we are working on several different things here.

On media: we are witnessing a very worrying trend, because online hate speech and violence online is now more and more discouraging women journalists from doing their jobs. We have statistical figures that show that women are much higher victims and targets of online violence than men. Simply, the attackers recognise women as the weaker part of society, and that is why they are attacked more frequently. I have had many debates with the IT industry: we are urging the IT companies to delete hate speech against many groups of our society, including women. I am urging law enforcement authorities in all the Member States to react and to find the perpetrators, to find the attackers and to punish them, because online violence is a huge problem for the whole of society and is already very negatively affecting the freedom of work of journalists – especially women. We have to be better in this, because this is a very serious problem.

Lastly, I want to explain my approach to the quota, which has been discussed here as well. My approach is that women must be guaranteed fair competition. I said many times that positive discrimination for me is not the option, but we have to ensure that there will be fair competition; if the candidates are equally qualified, if they have similar experience, I don’t see any reason why men should always get priority. There should be fair competition: I know I am repeating it for the third time, but if we manage this it will not only be good for women; it will be good for society, because our labour market, our IT sector, our other promising sectors need more talents and we need to use the potential of women for the good of the whole society.

Thank you very much for this debate. Again, I want to thank the rapporteurs for attracting our attention to these very important topics, and I am ready to cooperate with Parliament in the future because we have to join forces. We have to encourage the Member States, but also the universities, the politicians on all levels and the opinion leaders, because I think that to achieve what we want to achieve in the field of gender equality we need also the change the mindset of our society, and there is much more work to be done.

 
  
MPphoto
 

  Michaela Šojdrová, rapporteure. – Madame la Présidente, je voudrais remercier tous ceux qui ont participé à la discussion pour leurs opinions mais aussi pour leurs critiques. Madame la Commissaire, je voudrais vous remercier pour votre travail et pour vos efforts dans le domaine de la conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle.

Les femmes et les hommes sont complémentaires. Aussi, si nous voulons améliorer la qualité des médias, il nous faut renforcer la participation des femmes en tirant parti de leur présence et de leur potentiel dans les médias. Selon moi, les États membres et l’Union européenne ont une responsabilité commune: nous devons développer les opportunités et améliorer les conditions pour que les femmes puissent exercer leur liberté de choix. C’est notre tâche. Notre rapport traite de cette liberté de choix et de ces opportunités. Par conséquent, je remercie tous ceux qui ont contribué à ce rapport.

 
  
MPphoto
 

  Elnök. – Állásfoglalásra irányuló indítványt juttattak el hozzám az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdésével összhangban.

A közös vitát lezárom.

A szavazásra holnap, kedden kerül sor.

Írásbeli nyilatkozatok (162. cikk)

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. – Šiame Europos Parlamento pranešime nagrinėjamas vyrų ir moterų lygybės ES žiniasklaidoje klausimas. Žiniasklaida yra ketvirtoji valdžia, ji daro didelę įtaką politikai ir visuomenei. Taigi turime labai stengtis užtikrinti, kad ji veiktų tinkamai ir subalansuotai, o tai neišvengiamai apima lyčių pusiausvyros užtikrinimą. Atsižvelgiant į tai, kad ir viešoji, ir privačioji žiniasklaida turi tarnauti visai visuomenei, jos struktūra ir veikla turėtų atspindėti faktą, kad moterys sudaro pusę visuomenės. Šiame pranešime pagrindinis dėmesys skiriamas žiniasklaidoje reporterėmis ir komentatorėmis dirbančių moterų padėčiai, tačiau taip pat atkreipiamas dėmesys į moterų trūkumą su sprendimų priėmimu susijusiose pareigose. Pastaroji padėtis kelia itin didelį susirūpinimą: tik 30–40 % moterų eina vadovaujamas pareigas žiniasklaidos sektoriuje, nors dauguma žiniasklaidos studijų absolventų yra moterys. Toks disbalansas gali ne tik pakenkti žiniasklaidos turiniui ir temų pasirinkimui, bet ir prisideda prie bendro moterų ir vyrų darbo užmokesčio ir pensijų skirtumo didėjimo. Reporterėmis ir moderatorėmis dirbančioms moterims taip pat kyla didelių sunkumų: jos patiria didžiulį spaudimą atitikti aukštus patrauklumo žiūrovams standartus, joms retai kada pavedama dirbti su svarbiais politiniais ar ekonominiais klausimais. Moterų padėtis dažnai sudėtinga dar ir dėl didesnio poreikio derinti šeimos (motinystės) ir profesines pareigas. Norėtume pasiūlyti kuo daugiau paramos šioje srityje.

 
  
MPphoto
 
 

  Antanas Guoga (PPE), in writing. – I would like to thank the rapporteur for this motion for a resolution and talking about this important topic. Indeed, the participation of women and girls in the digital sector is still very low. Whether we talk about learning digital skills or working in the ICT sector, the situation is desperate now. We already lack IT professionals in Europe and the number can only increase. This is where the increased participation of women in the IT sector could make a real difference. We want to lead in innovation but we can’t do it without enough IT professionals. In order to encourage women to increase their interest in the IT sector we should not only try to change gender stereotypes about the sector, encourage mentorship programmes within companies, but also start more serious changes. We have to change our education systems. IT classes have to be mandatory starting from the first grade in the EU. That’s how girls would be able to engage more in digital sector and to understand that they have a lot of potential, and that it is an interesting field not only for boys.

 
  
MPphoto
 
 

  Agnes Jongerius (S&D), schriftelijk. – Voorzitter, als ik mijn krant opensla of de televisie aanzet, zie en lees ik voornamelijk over mannen. In de media lijkt de bevolking slechts voor 24 % uit vrouwen te bestaan. En als vrouwen al in de media verschijnen, dan worden zij meestal gevraagd om een “persoonlijk verhaal” en zelden om hun expertise (17 %). Deze schrijnende cijfers geven aan dat vrouwen, ook in de media, nog niet dezelfde status hebben bereikt als mannen. De ondervertegenwoordiging van vrouwen in de media draagt bij aan het beeld dat zij een minder prominente positie zouden innemen in de samenleving. Terwijl juist de mediasector een grote rol zou moeten spelen in het veranderen van genderstereotypen.

Voorzitter, als we echt gelijkheid willen bereiken tussen mannen en vrouwen – gelijkheid wat betreft lonen, pensioenen en rechten incluis – moeten vrouwen overal vertegenwoordigd zijn. De media heeft een cruciale voorbeeldrol hierin, aangezien zij ieders beeldvorming beïnvloedt. Er is zoveel vrouwelijk talent dat momenteel niet volop wordt benut. De afgelopen decennia is er vooruitgang geboekt, maar nog steeds kampen we met een pay gap op de werkvloer en met genderongelijkheid in de media. Daarom zeg ik: laten we de strijdbijl niet begraven zolang hardnekkige overblijfselen uit het verleden nog zichtbaar zijn.

 
  
MPphoto
 
 

  Urmas Paet (ALDE), kirjalikult. – Digiteerimine on hüppeliselt muutnud info kättesaadavust ja levikut, samuti loonud võimalusi õppimiseks, töötamiseks ning osalemiseks avalikes ja poliitilistes aruteludes. Samas kasutavad naised vähem internetti kui mehed ning peaaegu kaheksast miljonist Euroopa IKT-sektoris töötavast inimesest vaid umbes 16% on naised. Digitaaloskuste parandamine annab suurepärase võimaluse parandada töö- ja eraelu tasakaalu, suurendab juurdepääsu haridusele ja koolitusele, lihtsustab tööturule kaasamist maapiirkondades ja äärealadel ning loob ettevõtlusvõimalusi. On oluline sihipärasemalt kasutada digitaalarengu tegevuskava ja digitaalse ühtse turu strateegiat selleks, et kõrvaldada sooline ebavõrdsus IKT sektoris. Lisaks on oluline võimalikult vara hakata lisama õppekavasse eakohast IKT-õpet ning suunata tütarlapsi ka rohkem reaalaineid õppima.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Wałęsa (PPE), na piśmie. – Równość kobiet i mężczyzn jest podstawową zasadą Unii Europejskiej zapisaną w traktatach dotyczących funkcjonowania UE. Zasada ta stanowi, że we wszystkich swoich działaniach Unia dąży do zniesienia nierówności oraz wspierania równości mężczyzn i kobiet. Zasada ta odnosi się także do środków masowego przekazu. Podczas Czwartej Światowej Konferencji w sprawie Kobiet uznano, że relacja między kobietami a mediami ma istotne znaczenie dla osiągnięcia równości płci, a także wyznaczono między innymi dwa cele strategiczne, którymi są: zwiększenie udziału kobiet w wyrażaniu opinii, w procesach decyzyjnych, a także zapewnienie im większych możliwości w tym zakresie za pośrednictwem mediów i nowych technologii komunikacyjnych oraz promowanie zrównoważonego i niestereotypowego przedstawiania kobiet w mediach.

Dlatego wzywa się państwa członkowskie, aby wspólnie z organami ds. równouprawnienia skoncentrowały się na wdrażaniu obowiązujących przepisów dotyczących równouprawnienia płci, a także by zachęcały organy regulacyjne do zwracania uwagi na obecność kobiet i poprawę zajmowanej przez nie pozycji, jak również na wolne od stereotypów treści medialne. Ważnym aspektem jest także zachęcanie państw członkowskich do prowadzenia regularnych kontroli wspomnianych obszarów i w razie potrzeby do opracowania przepisów ustawodawczych dotyczących wolnych od stereotypów treści medialnych. Ponadto zachęca się do prowadzenia dalszych badań na temat obecności kobiet na wyższych stanowiskach w mediach.

 
Viimane päevakajastamine: 20. juuli 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika