Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Puheenvuorot
Maanantai 16. huhtikuuta 2018 - StrasbourgLopullinen versio
 1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Istunnon avaaminen
 3.Puhemiehen julkilausuma
 4.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 5.Parlamentin kokoonpano: ks. pöytäkirja
 6.Valtakirjojen tarkastus: ks. pöytäkirja
 7.Poliittisten ryhmien kokoonpano: ks. pöytäkirja
 8.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano: ks. pöytäkirja
 9.Koskemattomuuden pidättämistä koskevan pyynnön johdosta toteutetut toimet: ks. pöytäkirja
 10.Parlamentin istuntokalenteri vuodeksi 2019: ks. pöytäkirja
 11.Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 69 c artikla): ks. pöytäkirja
 12.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta): ks. pöytäkirja
 13.Oikaisu (työjärjestyksen 231 artikla): ks. pöytäkirja
 14.Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 78 artikla): ks. pöytäkirja
 15.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 16.Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat): ks. pöytäkirja
 17.Ensisijaiset tiedustelut (työjärjestyksen 130 b artikla) (vastaanotetut asiakirjat): ks. pöytäkirja
 18.Parlamentin päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet
 19.Käsittelyjärjestys
 20.Maankäytöstä, maankäytön muutoksesta ja metsätaloudesta aiheutuvien kasvihuonekaasujen päästöjen ja poistumien sisällyttäminen vuoteen 2030 ulottuviin ilmasto- ja energiapolitiikan puitteisiin - Sitovat vuotuiset kasvihuonekaasupäästöjen vähennykset Pariisin sopimuksen sitoumusten täyttämiseksi (keskustelu)
 21.Pakkaukset ja pakkausjätteet - Romuajoneuvot, käytetyt paristot ja akut sekä sähkö- ja elektroniikkalaiteromu - Jätteet - Kaatopaikat - Ympäristöalan seurantaa koskevat menettelysäännöt (keskustelu)
 22.Seitsemännen ympäristöalan toimintaohjelman toteuttaminen (keskustelu)
 23.Sukupuolten tasa-arvo EU:n media-alalla - Naisten ja tyttöjen vaikutusmahdollisuuksien lisääminen digitaalialan kautta (keskustelu)
 24.Kehitysyhteistyön rahoitusvälineen, humanitaarisen avun välineen ja Euroopan kehitysrahaston täytäntöönpano (keskustelu)
 25.Unionin strategia valkuaiskasvien viljelyn edistämiseksi (lyhyt esittely)
 26.Kehitysmaiden velan kestävyyden parantaminen (lyhyt esittely)
 27.Taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden vahvistaminen EU:ssa (lyhyt esittely)
 28.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 29.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 30.Istunnon päättäminen
Puheenvuorot
Lopullinen versio (593 kb)
 
Puheenvuorot
Lopullinen versio (3097 kb)
Päivitetty viimeksi: 20. heinäkuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö