Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Diskusijos
Pirmadienis, 2018 m. balandžio 16 d. - StrasbūrasAtnaujinta informacija
 1.Sesijos atnaujinimas
 2.Posėdžio pradžia
 3.Pirmininko pareiškimas
 4.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 5.Parlamento sudėtis (žr. protokola)
 6.Igaliojimų tikrinimas (žr. protokola)
 7.Frakcijų sudėtis (žr. protokola)
 8.Komitetų ir delegacijų sudėtis (žr. protokola)
 9.Veiksmai, kurių imtasi dėl prašymo atšaukti imunitetą (žr. protokola)
 10.2019 m. Parlamento plenarinių sesijų kalendorius (žr. protokola)
 11.Derybos prieš pirmąjį svarstymą Parlamente (Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnis) (žr. protokola)
 12.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis) (žr. protokola)
 13.Klaidų ištaisymas (Darbo tvarkos taisyklių 231 straipsnis) (žr. protokola)
 14.Pagal įprastą teisėkūros procedūrą priimtų teisės aktų pasirašymas (Darbo tvarkos taisyklių 78 straipsnis) (žr. protokola)
 15.Pateikti dokumentai (žr.protokolą)
 16.Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu (gauti klausimai) (žr. protokola)
 17.Platesnės apimties klausimai (Darbo tvarkos taisyklių 130b straipsnis) (pateikimas) (žr. protokola)
 18.Veiksmai įgyvendinant Parlamento rezoliucijas
 19.Darbų programa
 20.Šiltnamio efektą sukeliančių dujų, išmetamų ir šalinamų dėl žemės naudojimo, žemės naudojimo keitimo ir miškininkystės, kiekio įtraukimas į 2030 m. klimato ir energetikos politikos strategiją - Išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų metinio kiekio sumažinimas siekiant vykdyti įsipareigojimus pagal Paryžiaus susitarimą (diskusijos)
 21.Pakuotės ir pakuočių atliekos - Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės, baterijų ir akumuliatorių atliekos ir elektros ir elektroninės įrangos atliekos - Atliekos - Atliekų sąvartynai - Procedūrinės taisyklės aplinkosaugos ataskaitų srityje (diskusijos)
 22.Septintosios aplinkosaugos veiksmų programos įgyvendinimas (diskusijos)
 23.Lyčių lygybė ES žiniasklaidos sektoriuje - Moterų ir mergaičių įgalinimas per skaitmeninį sektorių (diskusijos)
 24.Vystomojo bendradarbiavimo priemonės, humanitarinės pagalbos priemonės ir Europos plėtros fondo įgyvendinimas (diskusijos)
 25.Europos baltyminių augalų propagavimo strategija (trumpas pristatymas)
 26.Besivystančių šalių skolos tvarumo gerinimas (trumpas pristatymas)
 27.Ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos stiprinimas ES (trumpas pristatymas)
 28.Vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais
 29.Kito posėdžio darbotvarkė (žr. protokola)
 30.Posėdžio pabaiga
Diskusijos
Atnaujinta informacija (593 kb)
 
Diskusijos
Atnaujinta informacija (3097 kb)
Atnaujinta: 2018 m. liepos 20 d.Teisinė informacija - Privatumo politika