Preċedenti 
 Li jmiss 
PVTACRE
Dibattiti
It-Tnejn, 16 ta' April 2018 - StrasburguEdizzjoni riveduta
 1.Tkomplija tas-sessjoni
 2.Ftuħ tas-seduta
 3.Dikjarazzjoni tal-Presidenza
 4.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta’ qabel
 5.Kompożizzjoni tal-Parlament: ara l-Minuti
 6.Verifika tas-setgħat: ara l-Minuti
 7.Kompożizzjoni tal-gruppi politiċi: ara l-Minuti
 8.Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet : ara l-Minuti
 9.Azzjonijiet meħuda wara talba għat-tneħħija tal-immunità: ara l-Minuti
 10.Kalendarju tas-sessjonijiet parzjali tal-Parlament 2019: ara l-Minuti
 11.Negozjati qabel l-ewwel qari tal-Parlament (Artikolu 69c tar-Regoli ta' Proċedura): ara l-Minuti
 12.Atti delegati (Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura): ara l-Minuti
 13.Rettifika (Artikolu 231 tar-Regoli ta' Proċedura): ara l-Minuti
 14.Iffirmar tal-atti adottati skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja (Artikolu 78 tar-Regoli ta' Proċedura): ara l-Minuti
 15.Dokumenti mressqa: ara l-Minuti
 16.Mistoqsijiet orali għal tweġiba orali (tressiq): ara l-Minuti
 17.Interpellanzi maġġuri (Artikolu 130b tar-Regoli ta' Proċedura) (tressiq): ara l-Minuti
 18.Azzjoni meħuda dwar riżoluzzjonijiet tal-Parlament
 19.Ordni tas-seduta
 20.Inklużjoni tal-emissjonijiet u l-assorbimenti ta' gassijiet serra minn użu tal-art, tibdil fl-użu tal-art u l-forestrija fil-qafas ta' politika għall-klima u l-enerġija għall-2030 - Tnaqqis annwali vinkolanti tal-emissjonijiet ta' gassijiet serra biex jiġu onorati l-impenji li saru fil-Ftehim ta' Pariġi (dibattitu)
 21.L-imballaġġ u l-iskart mill-imballaġġ - Vetturi li m’għadhomx jintużaw, skart ta' batteriji u ta' akkumulaturi u skart ta' tagħmir elettriku u elettroniku - L-iskart - Ir-rimi ta' skart f'terraferma - Regoli ta' proċedura fil-qasam tar-rappurtar dwar l-ambjent (dibattitu)
 22.Implimentazzjoni tas-7 Programm ta' Azzjoni Ambjentali (dibattitu)
 23.L-Ugwaljanza bejn il-Ġeneri fis-Settur tal-Midja fl-UE - L-emanċipazzjoni tan-nisa u tat-tfajliet permezz tas-settur diġitali (dibattitu)
 24.Implimentazzjoni tal-Istrument tal-Kooperazzjoni għall-Iżvilupp, l-Istrument tal-Għajnuna Umanitarja u l-Fond Ewropew għall-Iżvilupp (dibattitu)
 25.Strateġija Ewropea għall-promozzjoni tal-għelejjel li fihom il-proteini (preżentazzjoni qasira)
 26.It-titjib tas-sostenibbiltà tad-dejn tal-pajjiżi li qed jiżviluppaw (preżentazzjoni qasira)
 27.It-tisħiħ tal-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali fl-Unjoni Ewropea: is-seba' rapport tal-Kummissjoni Ewropea (preżentazzjoni qasira)
 28.Diskorsi ta’ minuta dwar kwistjonijiet ta' importanza politika
 29.L-aġenda tas-seduta li jmiss: ara l-Minuti
 30.Għeluq tas-seduta
Dibattiti
Edizzjoni riveduta (593 kb)
 
Dibattiti
Edizzjoni riveduta (3097 kb)
Aġġornata l-aħħar: 20 ta' Lulju 2018Avviż legali - Politika tal-privatezza