Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Razprave
Ponedeljek, 16. april 2018 - StrasbourgPregledana izdaja
 1.Nadaljevanje zasedanja
 2.Otvoritev seje
 3.Izjava predsedujočega
 4.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 5.Sestava Parlamenta: gl. zapisnik
 6.Preverjanje veljavnosti mandatov poslancev: gl. zapisnik
 7.Članstvo v političnih skupinah: gl. zapisnik
 8.Sestava odborov in delegacij: gl. zapisnik
 9.Nadaljnje obravnavanje zahteve za odvzem imunitete: gl. zapisnik
 10.Časovni razpored delnih zasedanj Parlamenta –2019: gl. zapisnik
 11.Pogajanja pred prvo obravnavo v Parlamentu (člen 69c Poslovnika): gl. zapisnik
 12.Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika): gl. zapisnik
 13.Popravek (člen 231 Poslovnika): gl. zapisnik
 14.Podpis aktov, sprejetih v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (člen 78 Poslovnika): gl. zapisnik
 15.Predložitev dokumentov: glej zapisnik
 16.Vprašanja za ustni odgovor (predložitev): gl. zapisnik
 17.Večje interpelacije (člen 130b Poslovnika) (vložitev): gl. zapisnik
 18.Nadaljnje obravnavanje resolucij Parlamenta
 19.Razpored dela
 20.Vključitev emisij toplogrednih plinov in odvzemov zaradi rabe zemljišč, spremembe rabe zemljišč in gozdarstva v okvir podnebne in energetske politike do leta 2030 - Zavezujoče letno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za izpolnitev zavez iz Pariškega sporazuma (razprava)
 21.Embalaža in odpadna embalaža - Izrabljena vozila, odpadne baterije in akumulatorji ter odpadna električna in elektronska oprema - Odpadki - Odlaganje odpadkov na odlagališčih - Postopkovna pravila na področju poročanja o okolju (razprava)
 22.Izvajanje sedmega okoljskega akcijskega programa (razprava)
 23.Enakost spolov v medijskem sektorju v EU - Krepitev vloge žensk in deklet s pomočjo digitalnega sektorja (razprava)
 24.Izvajanje instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja, instrumenta za humanitarno pomoč in Evropskega razvojnega sklada (razprava)
 25.Evropska strategija za spodbujanje beljakovinskih poljščin (kratka predstavitev)
 26.Krepitev vzdržnosti zadolževanja v državah v razvoju (kratka predstavitev)
 27.Krepitev ekonomske, socialne in teritorialne kohezije v EU (kratka predstavitev)
 28.Enominutni govori o zadevah političnega pomena
 29.Dnevni red naslednje seje: gl. zapisnik
 30.Zaključek seje
Razprave
Pregledana izdaja (593 kb)
 
Razprave
Pregledana izdaja (3097 kb)
Zadnja posodobitev: 20. julij 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov