Index 
 Previous 
 Next 
 Full text 
Verbatim report of proceedings
Tuesday, 17 April 2018 - Strasbourg Revised edition

7. Explanations of vote
Video of the speeches
Minutes
MPphoto
 

  Przewodniczący. – Kolejnym punktem porządku dnia są wyjaśnienia dotyczące głosowania.

 
Last updated: 30 July 2018Legal notice - Privacy policy