Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Volledig verslag van de vergaderingen
Dinsdag 17 april 2018 - Straatsburg Herziene uitgave

13. Situatie in Syrië (debat)
Video van de redevoeringen
Notulen
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι η συζήτηση επί της δηλώσεως της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας σχετικά με την κατάσταση στη Συρία (2018/2673(RSP)).

 
  
MPphoto
 

  Federica Mogherini, Vice-President of the Commission / High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy. – Mr President, 10 days ago chemical weapons were used yet again in Syria, on the outskirts of Damascus this time. We have said very clearly time and again that, even when the war in Syria disappears from the headlines, we always have to remember that the war in Syria is not over yet and, in particular, that the use of chemical weapons is a pattern which we have seen developing from the regime side over the years. The entire international community, we believe, considers the regime’s use of chemical weapons entirely unacceptable, but for Europeans, it most certainly is.

Our response as the European Union was very clear, united, and immediate. The use of chemical weapons is unacceptable to us, and those responsible must be held accountable. Accountability is also a key element when it comes to building a new future for Syria, as I think President Macron very rightly mentioned here this morning in the Chamber. We, as the European Union, have always worked in all the different contexts that we could, and we continue to do so, in order to re-establish an independent mechanism for investigating the use of chemical weapons in Syria. Today we are working to enable the Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons to investigate and report on the most recent attack.

You have all followed the targeted strikes carried out by France, the United States and the United Kingdom on chemical facilities in Syria with one objective: to prevent the regime from using chemical weapons again. You will also have seen the reactions, including the declaration I issued a few hours later on behalf of the 28 Member States, and the Council conclusions which we adopted yesterday and cover not only the issue of the use of chemical weapons, but also, more generally, our common position on the conflict in Syria.

The main point here is this: now more than ever, it is clear that the only sustainable, the only pragmatic, the only possible solution, to the war in Syria is a political solution. After seven years, there is certainly no doubt: there is no military solution to the war. The only way to end this conflict is through the intra-Syrian talks in Geneva, between the Syrian parties, under the leadership of the United Nations. Now more than ever, it is time to invest all our work, all our convening power, all our political capital, to push the Syrian parties towards the negotiating table and finally start meaningful negotiations; not just talks for the sake of talks, but meaningful negotiations.

This was the message that I delivered just the day before yesterday in Saudi Arabia, where I had the honour to open the Annual Summit of the Arab League and where I also had the opportunity to meet the UN Special Envoy, Staffan de Mistura, with whom I spoke at length about the current situation and how to relaunch the political process. I also had the chance there to discuss and share with all the leaders of the region not only our analysis, but also the need for a renewed regional effort in order to try to put an end to the war in Syria through a political process.

Next week, exactly one week from now, all the relevant international and regional players will gather for the second Brussels Conference on the future of Syria and the region, which I will have the honour and the responsibility to chair, together with the United Nations. This Brussels Conference was planned long ago. We had a ministerial preparatory meeting as far back as September at the margins of the UN General Assembly. It will be even more relevant today in the current circumstances because it is the first huge international event that gathers different players that are, let’s say, on different sides in this war, and the EU-UN co-chairmanship is obviously an excellent opportunity to try to build a path towards a political solution. We will make full use of the conference to do just that: to shift the focus now to diplomacy and peace-making.

With no meaningful UN-led political talks, it is only a matter of time before the next military escalation comes. The risk of splitting the country into zones of influence is increasing by the day. The Geneva talks represent the only path that can lead towards a peaceful, united, independent and truly democratic Syria, in all its diversity. At the Brussels Conference we will have over 80 delegations around the table, as I said, with very different positions among themselves. I see this as an opportunity to collectively and consistently commit to stopping the violence and supporting the Geneva process. We want to bring together – it will not be easy, but nor will it be impossible – those who have leverage not just on the Syrian parties, as we always mention – in part because on the Syrian opposition we have the leverage ourselves and we have been working with them and we continue to work with them day by day –, but mainly those who have leverage on the Syrian regime, which so far has not committed seriously to the political talks in Geneva. It has not entered into the mechanism and the dynamic of negotiation. Those who have leverage will work together towards new and meaningful intra-Syrian talks under the auspices of the UN.

I am also proud of one thing that I believe this Parliament will understand very well. We will host at the conference hundreds of delegates from Syrian civil society groups – Syrians – women and men, most of them coming from inside Syria. I know that some may think that this is a marginal issue, that it is even something nice to say, something naive, that as war is going on it is a sort of distraction, but these are the real people on the ground who are experiencing the suffering of the war. They are also what I would call the everyday Syrian heroes. They are incredibly precious for the country and its future because Syria will not be taken out of the conflict or be reconstructed in the sense of building the country a democratic future if the international community, starting with the European Union, does not invest in those Syrians that want to build a democratic, peaceful and united country. The future of Syria lies – and this is a minor detail that the international community tends to forget –and has to lie only in the hands of the Syrian people and no one else. It is not a chessboard. It is a country with people and citizens, and we want to bring the voices, the faces, the hopes, the dreams, but also the ideas and the aspirations of the Syrian people to the stage. That is democracy. That is the way we intend it.

We believe it will have to be up to them to decide on the new institutions of the country, to make them inclusive, democratic, and, at the end of the day, make sure that every Syrian man, woman and child, beyond ethnicity, faith and political or social background, everyone will have the right to feel protected, safe, welcome, and at home in the Syria of the future.

Many people ask about preconditions – who has to step back or forwards, one step in or out. The real answer, which is borne of pragmatism, from our side, is this: we need a political process that guarantees that every single Syrian inside the country, including those that are currently outside of the country, can feel at home in the Syria of the future. That is it. That is what the political process in Geneva should guarantee. What we can do as Europe, as the international community, is to invest all our resources, to move from a context of never-ending escalation on the ground, which is repeating itself cyclically, to one of true political negotiations. It is not easy, otherwise it would probably have been successful long ago, it is not easy, but we will work on this in Brussels next week, on renewing our humanitarian pledges, which are essential and vital, on the resilience of the Syrian people, and on the only way to make our humanitarian work sustainable, which is to unlock the Geneva talks. This is what we are working on every single day with the United Nations, and this is what we will try to deliver in Brussels next week.

 
  
MPphoto
 

  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, en nombre del Grupo PPE. – Señor presidente, señora alta representante, señorías, creo que este Parlamento se equivocaría si centrase hoy su debate en lo que se refiere a esta «intervención quirúrgica», como la ha calificado el presidente Macron esta mañana, acerca de su legitimidad o no. En todo caso, es un hecho acreditado la utilización del régimen sirio de armas químicas contra su pueblo.

El verdadero debate, aparte de la horrible crisis humanitaria, es el de saber si estamos ante un nuevo episodio — como ha dicho el secretario general de Naciones Unidas — de la Guerra Fría. El desistimiento de Estados Unidos, lo que ha sucedido en los procesos electorales en Francia, Alemania, el referéndum en el Reino Unido, el apoyo a los movimientos separatistas en España dejan claro que estamos ante un nuevo escenario y una nueva configuración de las amenazas: ciberterrorismo, proliferación nuclear, incremento de la carrera armamentista, intoxicación masiva en las redes sociales.

Señor presidente, Siria es el mayor fracaso de la comunidad internacional, y eso nos interpela a nosotros mismos y sobre nuestro papel en el mundo. Es importante saber si los Estados miembros, señora alta representante, tienen una estrategia ante este conflicto de Siria aparte, naturalmente, de alcanzar el objetivo de apoyar los esfuerzos del enviado especial del secretario general de Naciones Unidas.

Usted, señora alta representante, ha hecho un gran esfuerzo lanzando la política de defensa de la Unión. Hoy no podremos brindar seguridad a nuestros ciudadanos sin poner los cimientos de una política de defensa. No hay tiempo que perder y le deseamos suerte en sus propósitos y en la Conferencia de Bruselas.

 
  
MPphoto
 

  Victor Boştinaru, on behalf of the S&D Group. – Mr President, the length and the horrors of the Syrian conflict are impossible to describe, and I believe they will be on our conscience in the long term. I was appalled by the cynical positioning of some, including in this House, on Monday evening who, since the last chemical attacks, were denying the obvious lightening up of the seriousness of the attacks and others before.

Do we really have to choose between fighting terrorism and promoting civilian and human rights? I don’t think so. I will make clear once again that Assad is engaging in what the UN has termed the ‘crime of extermination’. The vast majority of the Syrian victims were killed by the Syrian—Russian—Iranian alliance in deliberate, indiscriminate attacks. They have targeted hospitals and rescue workers, and they are impeding humanitarian aid to those in need. Several chemical attacks have been committed in this country. There is no doubt about that, and there is no doubt that these are unacceptable acts under international law in the Geneva Conventions.

The targeted US, French and UK air strikes were a necessary response in order to prevent the future use of chemical weapons. Russia has vetoed 11 times – I repeat, 11 times – the UN Security Council resolutions on Syria, and undermines the ones adopted. I am firmly convinced that the only solution for ending the war in Syria is a negotiated political solution, where Europe should work in coordination with the UN in general and the UN Security Council.

What remains to be done today? I will continue our calls for a ceasefire to implement the resolutions on the territory. It is necessary to reinvigorate the UN political process, and formally we have to support the work of the Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) and its findings on Syria. Finally, we urge the EU to rapidly re—establish an independent attribution mechanism to ensure accountability.

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock, on behalf of the ECR Group. – Mr President, it was Ghouta in 2013, Khan Shaykhun in 2017 and only 10 days ago Douma. These are the spots on the map which have become tragic names to all of us as the sights of atrocious chemical weapon attacks in Syria.

There are some in this House that question the evidence and many more that doubt their attribution to the brutal Assad regime. There will be no cast-iron guaranteed independent sources, Assad will make sure of that. But the Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons and the UN have each verified the use of chemical weapons banned since 1925. And the British, French, US and other Western governments, NATO and the European Union have all concluded that the Assad regime is culpable.

The continued use of chemical weapons is wholly unacceptable, and allowing this to continue with impunity cannot be tolerated. Russia has repeatedly used its veto at the UN Security Council to stop chemical-weapons-related resolutions on six occasions since 2017 alone. Such use of the UNSC veto to protect tyrants and violations of international humanitarian law, or the use of prohibited types of weapons can provide, in my view, under the evolving ‘right to protect’ doctrine, legal justification for the use of military force to deter or prevent further humanitarian crises.

Given the potential for unintended consequences and escalation, military intervention is a decision not to be taken lightly. The targeted and very limited air strikes carried out are specifically and solely aimed at impeding President Assad’s regime’s chemical weapon capabilities and must surely be seen for what they are, which is the West’s determination to deter future use of chemical weapons by tyrants everywhere across the globe.

 
  
MPphoto
 

  Marietje Schaake, on behalf of the ALDE Group. – Mr President, thank you. High Commissioner, colleagues, – or High Representative, excuse me – every time we discuss Syria we have to mourn more deaths, more who have forcibly disappeared or been raped or tortured, and recently – despite the alleged destruction of Syria’s chemical weapons, despite international law – hundreds, including children, choked to death because of the use of chemical weapons. Those children cannot possibly be terrorists, as President Assad claims with every citizen that he kills, and this cannot go unanswered. But even now – and we’ve heard it as the EU position over and over again – the mantra is that there is no military solution to the war in Syria.

The question that I want to ask is whether all this is happening because we have no decisive role in creating peace and contributing to peace in Syria. Clearly – and I really hate to say this – military brutality by the cynical coalition of Assad, Putin and Tehran-steered militants is creating facts on the ground, and the facts amount to war crimes. I’m convinced of that. So when we as the EU repeat that there is no military solution, what we must avoid is a situation in which this becomes the carte blanche for the status quo and for facts creeping ever further on the ground. We desperately need an EU strategy to end the war in Syria if we want to be serious about ending the war. Seven years of bloodshed, several vetoes by our Member States, disruption in Syria and the Middle East – and an impact here in Europe, with people seeking shelter and asylum, which is also – unfortunately – feeding politics of fear seeking to exploit the situation. This impacts us globally and certainly in Europe. So I think that next week’s Syria conference is another opportunity for the EU to develop a strategy and I consider it welcome that accountability and justice are to be the key priority. That is an essential ingredient for peace, and so hopefully the EU as a whole can build on the Dutch, German and Swedish initiative to centralise accountability.

(Applause)

 
  
MPphoto
 

  Barbara Lochbihler, im Namen der Verts/ALE-Fraktion. – Herr Präsident! Die Brüsseler Geberkonferenz zu Syrien in der kommenden Woche sollte sich auf folgende Bereiche konzentrieren: Schutz der Zivilbevölkerung, humanitäre Hilfe und Unterstützung für Flüchtlinge, Perspektiven für ein friedliches Syrien. Während der im Februar begonnenen Militäroffensive in Ost-Ghuta haben die syrische Armee und ihre Verbündeten durch schwere Bombardierungen der belagerten Zivilbevölkerung mit Tausenden von Toten und Verletzten massive Kriegsverbrechen begangen. Vor zehn Tagen soll die syrische Armee in der Stadt Duma chemische Waffen gegen Zivilisten eingesetzt haben. Es ist wichtig, dass diese Vorwürfe nun von Inspekteuren der Organisation für das Verbot chemischer Waffen vor Ort untersucht werden. Der Einsatz von Massenvernichtungswaffen muss ein absolutes Tabu bleiben. Eine längerfristige Präsenz internationaler Inspekteure in Syrien ist erforderlich, um eine vollständige Vernichtung des chemischen Waffenarsenals dort garantieren zu können.

Die Militärschläge der USA, Frankreichs und Großbritanniens am vergangenen Wochenende lehne ich entschieden ab. Ohne ein internationales Mandat und in Kombination mit Präsident Trumps Kriegsrhetorik stellte diese militärische Aktion ein erhebliches Risiko für einen Flächenbrand dar.

Und es ist wichtig, dass sich die internationale Gemeinschaft konsequent dafür einsetzt, dass alle Verantwortlichen für in Syrien begangene Kriegsverbrechen zur Rechenschaft gezogen werden. Ich begrüße es deshalb, dass sich die EU-Außenminister diese Woche hierzu noch einmal ganz deutlich bekannt haben.

Schließlich muss die Syrien-Konferenz deutlich machen, dass nur politische Verhandlungen eine Perspektive für ein friedliches Syrien ermöglichen. Für eine Konfliktlösung muss es einen sofortigen Waffenstillstand geben. Dazu wird es nötig sein, alle Parteien an den Verhandlungstisch zurückzuholen. Hierzu muss auch eine koordinierte europäische Diplomatie beitragen.

Die Geberkonferenz muss humanitäre Hilfe in der Region langfristig garantieren. Außerdem sollten gemeinsam mit Vertretern der Zivilgesellschaft Spielräume für weitere Unterstützungsmaßnahmen ausgelotet werden.

 
  
MPphoto
 

  Gabriele Zimmer, im Namen der GUE/NGL-Fraktion. – Herr Präsident, sehr geehrte Frau Hohe Vertreterin! Ich glaube, es war eine gute Entscheidung, Ihre Rede vor allem darauf zu konzentrieren, was zu tun ist und wie die EU agieren will, um letztendlich dazu beizutragen, dass die unhaltbaren, unmenschlichen Zustände und die Verwicklung von globalen Atommächten in diesen Konflikt beendet werden können und wir zu einer stabilen langfristigen Lösung kommen.

Das Problem besteht aber vor allem darin, dass ein Teil der Regierungschefs, der Verantwortlichen – auch innerhalb der EU – heute so tun, als sei das, was am vergangenen Wochenende passiert ist, mehr oder weniger ein symbolischer Akt, eine Art Sandkastenspiel. Aber ich glaube, wir sitzen nicht in einem Sandkasten, und alle – zumindest war das mein Eindruck – waren am Ende froh, dass es zu keiner weiteren Eskalation gekommen ist. Wie kann es aber sein, dass wir einerseits darüber reden, dass wir diplomatische, politische Lösungen wollen, dass wir über die unhaltbaren Zustände auch innerhalb des UN—Sicherheitsrates durch die Vetopolitik einiger Staaten – insbesondere Russlands – reden, und andererseits aber zittern, dass Russland hoffentlich nicht mit adäquaten Maßnahmen auf das, was die USA, Frankreich und Großbritannien losgetreten haben, reagiert?

Es ist ein fataler Fehler gewesen, dass Russland im vergangenen Jahr den gemeinsamen UN—Untersuchungsmechanismus abgebrochen hat, nachdem nachgewiesen werden konnte, dass vor einem Jahr chemische Waffen durch das Assad—Regime eingesetzt worden sind. Und es ist alles zu tun, dass wir wieder gemeinsame Untersuchungsmechanismen bekommen, damit es endlich an den Tag kommt, und diejenigen, die das zu verantworten haben, müssen bestraft werden. Das ist unstrittig hier in dem Haus.

Was aber strittig ist, ist inwieweit eigenes Losschlagen, ohne vorherige Beweise zu haben, dazu dient, wirklich die politischen und die diplomatischen Türen zu öffnen und alle Beteiligten an den Tisch zu holen. Das ist eben nicht der Fall! Das, was passiert ist, ist kontraproduktiv gewesen, und das muss man klar und deutlich sagen! Unsere Aufgabe ist es, wirklich alle Beteiligten heranzuholen und zu verhindern, dass einige wild Gewordene glauben, dass sie mit Sandkastenspielen ihr eigenes Ego befriedigen können, aber letztendlich das Leben von Hunderttausenden Menschen gefährden.

Und eins muss ich auch dazu sagen: Wenn es das Ziel gewesen ist, Produktionslagerstätten, von chemischen Kampfstoffen zu vernichten, dann ist das genauso gefährlich, wie beispielsweise dass man sagt: Man will den Bruch des Völkerrechtes ahnden, indem man mit dem Bruch des Völkerrechts antwortet. Die Zerstörung von Kampfmittelproduktionsstätten sorgt für die Freisetzung von Kampfstoffen. Das gefährdet Menschen, das gefährdet die Zukunft und das Leben und die Gesundheit von Menschen. Und ich möchte gerne wissen, ob es dazu Informationen gibt, inwieweit Kampfstoffe ausgetreten sind und inwieweit es dort Veränderungen gegeben hat. Das muss genauso untersucht werden wie alle vorherigen Vorwürfe.

 
  
MPphoto
 

  Gerard Batten, on behalf of the EFDD Group. – Mr President, Ms Mogherini said that there is no military solution to the war in Syria, but of course the cold, hard, unpalatable fact is that Assad and the Russians were actually close to defeating ISIS. I and my party, the UK Independence Party, have no sympathy whatsoever for President Assad: he is a tyrant who is quite capable of killing his own people, I have no doubt. But ISIS is much worse.

There is no proof that Assad’s regime was actually responsible for the chemical attack, and let me quote, if I may, a higher authority on this – the former First Sea Lord, Admiral West:

‘I think we need unequivocal proof that this chemical attack was done by Assad’s forces. [...] as a military man, if I’d been advising Assad, I’d have said ‘you’re about to take over that bit of territory, you’ve clearly got the whole of that area now under your control. Why on earth would you do something that would bring the international forces in?” If I’d been advising the opposition, I’d have said “get a barrel of chlorine gas here, at some stage there will be bombs dropped on you – when that happens blow it up and we can blame them, because what we really want is the allies coming in’.”’

Yesterday, in this Chamber, we had MEPs who would normally condemn President Trump out of hand warmly supporting him because he is dropping bombs on the Assad regime. All they were doing was virtue signalling to the rest of the world that they oppose chemical attacks on civilians. Well, who doesn’t?

But who actually did it? What this Parliament should have been doing yesterday was actually asking questions: ‘What proof is there that Assad did it?’, ‘Who benefits from this attack?’, instead of making statements that they can’t substantiate, and Mr Tajani said that this House was overwhelmingly supportive of the bombings. Well, it wasn’t. There were three groups that actually spoke against it, and if we are sensible about this we should not just be knee-jerk reacting to these terrible attacks, but actually asking questions on a very serious matter: who ultimately benefits?

(Applause)

 
  
MPphoto
 

  Mario Borghezio, a nome del gruppo ENF. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, Alto rappresentante, ha ragione il nostro collega Batten: cui prodest? Se dovessimo vedere le conseguenze, si consulta Bloomberg, nota il fatto del balzo in avanti del prezzo del petrolio e ci riflette su, a proposito del "cui prodest".

E a proposito di affermazioni, ve n'è una nuova formulata oggi, in quest'Aula, dall'Alto rappresentante, secondo cui questa situazione dimostra – cito testualmente – l'influenza sempre maggiore dell'Europa. Lo pensa solo lei, Alto rappresentante; perché tutti gli altri pensano, stando a ciò che si legge sulla stampa internazionale, esattamente il contrario, cioè che questa situazione ha visto l'Europa totalmente assente.

Altre sono le nostre preoccupazioni: mentre Russia, Iran e anche Israele mostrano di avere una strategia precisa, sono proprio gli americani, ossia gli autori del blitz insieme ad altri paesi, a dimostrare di non averne una, a meno che si debba riflettere su quello che scrive James Mattis, secondo cui il terrorismo non è più l'obiettivo di lotta degli Stati Uniti, è stato abbandonato. Allora comprendiamo perché si attacchi chi ha contribuito a sconfiggere lo Stato islamico.

Ci sono molti dubbi e c'è anche la questione preoccupante posta dal ministro degli Esteri russo, secondo cui vi sarebbe la possibilità che, con l'aggravarsi della situazione ai confini di Israele, si potrebbe determinare un grande esodo – a causa della crisi siriana – di rifugiati, un aspetto questo su cui l'Europa dovrebbe riflettere, dato che si condisce la bocca di diritti umani ma poi, nei fatti, racconta solo favole...

(Il Presidente interrompe l'oratore...)

... e nessuno ha avuto il coraggio, di fronte a Macron, di dire che ha fatto una guerra...

(Il Presidente interrompe l'oratore...)

 
  
MPphoto
 

  Bruno Gollnisch (NI). – Monsieur le Président, votre intervention, Mme Mogherini, suscite plus de questions qu’elle n’apporte de réponses.

Première question: pourquoi nous a-t-on caché, notamment le mois dernier, que le secteur de la Ghouta orientale était en fait aux mains des groupes radicaux islamiques Jaïch al-Islam, Faïlaq al-Rahmane, Ahrar al-Cham, que c’étaient eux qui tenaient la population civile en otage et qu’ils envoyaient régulièrement des roquettes sur le centre de Damas, notamment sur le quartier chrétien de Bab Touma?

Deuxième question: la séquence vidéo qui a ému le monde entier et qui a suscité, encore tout à l’heure, la ferveur du Président français, sait-on seulement quand elle a été prise, où elle a été prise, par qui elle a été transmise et comment? Par l’Observatoire syrien des droits de l’homme, entièrement aux mains des Frères musulmans?

Troisième question: comment se fait-il qu’aussitôt après, le président Trump ait conclu à la matérialité de l’usage des gaz alors que l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques, présente sur place, n’en distinguait aucune trace dans son communiqué du 14 avril et, à supposer même que l’on en trouve, comme l’a dit l’orateur précédent, quel aurait été l’intérêt du Président Al-Assad de s’en servir, alors qu’il était vainqueur sur le terrain et que, déjà, un couloir d’évacuation de ses adversaires avait été organisé?

Il y a beaucoup d’autres questions que l’on aimerait poser à ce sujet.

 
  
MPphoto
 

  Tunne Kelam (PPE). – Mr President, strikes against the use of chemical weapons were justified and necessary, but the crisis is continuing. I agree with my colleague, Mr Salafranca Sánchez-Neyra, that Syria has been the biggest failure of the international community for years.

However, the primary killer of the civilian population is not chemical weapons; it is indiscriminate, systematic aerial bombing. Assad’s goal is clear: to bomb and gas all opposition to total surrender, leaving no space for substantial negotiations or compromises. Russia and Iran, by siding with Assad and backing him in full, have defined themselves as co—responsible for all atrocities and crimes.

By the way, five years ago, Russia managed to prevent President Obama from reacting by force to the use of chemical weapons by offering itself as guarantor that this would not happen again, taking responsibility for removing chemical weapons from Syria. Today, Russia has lost any credibility in this role. We need to make sure that peace cannot be achieved without justice, and the EU has a substantial role to play here.

 
  
MPphoto
 

  Elena Valenciano (S&D). – Señor presidente, efectivamente todavía hay muchas dudas. Es verdad, pero hay también algunas certezas. Por ejemplo: estamos completamente seguros de que si alguien está perdiendo la guerra es el pueblo sirio, eso es seguro. Y también es seguro que si alguien tiene la posibilidad de reconstruir Siria y de reconciliar Siria entre los sirios es el pueblo sirio. Eso son dos certezas.

Aquí veo a muchos colegas con gran capacidad para el espionaje y la inteligencia. Pero en todo caso lo nuestro, lo de la Unión Europea, es la política. No es lo militar. No es el ejercicio de la fuerza militar. Nosotros estamos en la política; lo estamos desde el principio, es verdad que con muchísimas dificultades; pero lo nuestro es la política. Y la respuesta medida que han dado los Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, con todas sus dudas —ha sido explicado hoy aquí por el presidente Macron—, no parece que vaya a cambiar el rumbo de la guerra, desde luego.

Así que nos toca de nuevo la política, la diplomacia, el ejercicio del poder que tenemos, si actuamos de manera coordinada, para hablar con los rusos y para conseguir sentar a las partes, porque no habrá otro camino para la paz en Siria que ese. Y mientras tanto, claro que hay que marcar las líneas rojas, como hemos hecho con el ataque contra Al-Asad. Pero también es verdad que conviene acordar cómo se frenan las líneas rojas y eso probablemente no se ha hecho bien. Creo que tenemos que gastar la energía, el presupuesto, la fuerza de nuestra competencia cuando estamos unidos para abrir un camino, no de diálogo —como ha dicho la alta representante— sino de negociación concreta y directa. Para eso sirve la fuerza que ha presentado hoy aquí el presidente Macron y también la fuerza que puede desarrollar la Unión Europea de manera coordinada detrás de los esfuerzos que yo, como siempre, saludo y felicito de la alta representante, señora Mogherini.

 
  
MPphoto
 

  Anna Elżbieta Fotyga (ECR). – Mr President, there is a legal obligation to stop crimes against humanity. This obligation was executed recently on behalf of all of us by the US, France and the United Kingdom. We are grateful that both NATO and the EU show unanimous support for these actions. The precision strikes allow us to expose what was so difficult to detect in the very long, complicated war in Syria, with elements of hybrid – our allies and our opponents, if not enemies.

 
  
MPphoto
 

  Hilde Vautmans (ALDE). – Voorzitter, mevrouw Mogherini, Assad doet het opnieuw. We staan hier opnieuw vandaag, na de zoveelste aanval in Syrië. 73 keer al werden er chemische aanvallen gelanceerd op de bevolking daar in Syrië door Assad. Tot op vandaag meer dan een half miljoen doden. Dit cijfer, die beelden, het tart elke verbeelding. Kunnen we soms nog wel slapen als we de beelden zien, als we het schuim uit de monden van de kinderen en de vrouwen zien? Wat moeten we daarmee doen? Daarom is er, denk ik, ook een breed draagvlak en begrip voor de tegenaanvallen die gelanceerd zijn door Frankrijk, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten, gerichte aanvallen.

Maar, mevrouw Mogherini, het moet wel duidelijk zijn: de militaire escalatie heeft voor mij maar één effect en dat is dat het op dit ogenblik voor alle vrouwen en kinderen en mannen daar eigenlijk onmogelijk is om nog te leven. Eigenlijk moeten we durven stellen dat met de escalatie die er gaande is, we ons toch wel moeten bezinnen over hoe menswaardig het is om de Syriërs nog ter plaatse te laten leven. Vandaar mijn oproep. We hebben op de Europese Raad mooie verklaringen gehoord. Maar eigenlijk lees ik ze te veel. Ik zou willen dat we naar een echte Europese strategie kunnen gaan en ik weet het, het is niet zo gemakkelijk om op te lossen. Het is een complex probleem. Maar toch moeten we blijven inzetten op een echte omvattende aanpak. Spreken met de bondgenoten, spreken met Turkije, spreken met Iran, spreken met Rusland. Dat is de enige manier om ooit dat conflict daar te kunnen beëindigen.

Bovendien wil ik hier een oproep doen. Laten we op diplomatiek vlak blijven spreken, maar laten we vooral ook op humanitair vlak ervoor zorgen dat de mensen daar niet uitgehongerd worden, want ook dat is een misdrijf. Voor mij is dit op dit ogenblik de eerste prioriteit: de mensen de nodige humanitaire hulp te bezorgen.

 
  
MPphoto
 

  Michel Reimon (Verts/ALE). – Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen! Seit sieben Jahren massakriert Assad sein Volk, seit sieben Jahren wird er von Putin in den Vereinten Nationen dabei beschützt und gestützt. Es ist nicht möglich, völkerrechtskonform dagegen vorzugehen. Das ist keine aktuelle Entwicklung, das wird auch so bleiben. Es wird keine völkerrechtskonforme militärische Lösung geben, und das sollten wir auch nicht anstreben. Wir sind das Europäische Parlament und nicht die NATO, wir müssen nach einer politischen Lösung streben. Wenn Putin seine Hand über Assad hält, dann müssen wir den politischen und wirtschaftlichen Druck auf ihn erhöhen und stärken. Das ist die Lösung, die wir anstreben sollten.

Wir als Europäisches Parlament, wir als Europäische Union versagen seit sieben Jahren dabei, ausreichend Druck auf Putin zu machen, wir versagen dabei, Druck auf Assad zu machen, und wir versagen auch in anderen Kriegen in dieser Region. Im Jemen gibt es genau dasselbe Problem wie in Syrien. Da ist es der westliche Verbündete Saudi-Arabien, der die Kriegsverbrechen begeht. Wir müssen in dieser Region aufseiten der Demokraten und Demokratinnen stehen und das mit wirklich massivem politischem Druck. Das ist die Lösung dieser Frage.

 
  
MPphoto
 

  Marisa Matias (GUE/NGL). – Senhor Presidente, creio que queremos e temos que dizer com todas as palavras que o ataque dos Estados Unidos, do Reino Unido e da França em nada contribui para a paz na Síria ou para uma solução política de nenhuma forma. E a União Europeia não pode branquear este ataque, sob pena de cair ainda mais no ridículo do que já caiu.

Três líderes fragilizados nos seus países resolveram sozinhos dar seguimento a este ataque como se fosse o seu principal desígnio. Não consultaram ninguém, nem mesmo os seus parlamentos respetivos. Não informaram ninguém e fizeram das Nações Unidas e do seu Secretário-Geral imagens ridículas, as mesmas imagens ridículas que fizeram da União Europeia, da Comissão Europeia, do Parlamento Europeu, que não foram consultados em momento nenhum e, curiosamente, o que a Comissão e o Parlamento fazem é dizer que temos que falar a uma só voz.

Houve dois líderes europeus que falaram sozinhos, sim, falaram a uma voz, mas não consultaram, não informaram em nenhum momento a União Europeia.

A tragédia da Síria é que ninguém quer saber do povo sírio, essa é a maior tragédia e nós não podemos pactuar com uma escalada militar e não podemos branquear este ataque.

 
  
MPphoto
 

  Jörg Meuthen (EFDD). – Herr Präsident, geschätzte Kollegen! Wir sind uns glücklicherweise – glaube ich – alle einig: Ein Einsatz von Chemiewaffen kann nicht zu rechtfertigen sein. Das ist ein widerwärtiges Verbrechen gegen die Menschlichkeit, das wir alle verurteilen und bekämpfen wollen. Wir sollten uns auch darüber einig sein, dass man erst dann militärisch eingreifen sollte, wenn erwiesen ist, wer das gewesen ist. Frau Lochbihler von den Grünen hat eben richtigerweise gesagt: „Das muss untersucht werden und dann kann man reagieren.“

Was geschehen ist, ist das Gegenteil dessen, und Herr Weber hat das hier gestern wortreich verteidigt, als das Thema schon aufkam. Da fragt man sich dann schon, wenn man sagt, jetzt sei die Zeit für Verhandlungen gekommen: Jetzt? Heißt das: Erst schießen, dann verhandeln? Das kann doch so herum nun wirklich nicht sein. Sollte man nicht erst einmal aufklären, wer in Syrien die Chemiewaffen eingesetzt hat? Wir haben bislang meines Wissens keinerlei klare Evidenz, dass das die Assad-Regierung gewesen ist. Muss das nicht zuvor sorgsam überprüft werden? Und kann man dann nicht erwägen, welche Schritte man ergreift? Und ist dann nicht der letzte aller Schritte, den man ergreifen sollte, der Einsatz von Militär?

Insofern können wir nicht einverstanden sein mit der Reaktion, die Erfolgt ist, ohne klar zu prüfen, was hier eigentlich der tatsächliche Sachverhalt ist. Emotionalität, wie sie hier vorgetragen wird, ist der schlechteste Berater in einer so diffizilen Frage.

 
  
MPphoto
 

  Marie-Christine Arnautu (ENF). – Monsieur le Président, les gouvernements français, britannique et américain ont donc frappé la Syrie samedi dernier. Cette coûteuse mascarade aux résultats quasi nuls est une nouvelle démonstration de la folie des chancelleries occidentales, incapables de reconnaître que leur politique ajoute du chaos au chaos qu’elles ont, elles-mêmes, créé.

Où est la crédibilité des États-Unis, qui dénoncent une violation de la convention sur les armes chimiques, alors qu’eux-mêmes n’ont pas ratifié les Conventions d’Oslo et d’Ottawa relatives aux sous-munitions et aux mines antipersonnel? Où est celle de la France, qui intervient en violation du droit international au nom de prétendues valeurs morales, mais qui ferme les yeux sur les bombardements au Yémen faisant des milliers de victimes civiles? Où sont donc les fameuses preuves qui, selon M. Macron, accablent l’armée syrienne?

Madame la Haute représentante, vous parlez d’urgence humanitaire, mais l’Union européenne maintient ses sanctions économiques contre la Syrie. Cette agression injuste encourage les organisations terroristes à poursuivre leurs ignobles exactions. Ce n’est pas moi qui le dis, mais les vénérables patriarches d’Antioche. Vous devriez les écouter.

 
  
MPphoto
 

  Κωνσταντίνος Παπαδάκης (NI). – Κύριε Πρόεδρε, ενώνουμε τη φωνή μας με τους λαούς που καταδικάζουν τους βομβαρδισμούς των Ηνωμένων Πολιτειών, της Γαλλίας, της Βρετανίας. Με των λαών το αίμα και τον ξεριζωμό οι ιμπεριαλιστές χαράζουν νέα σύνορα· η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο τάχα αναμορφωτής της Macron, με τους συμμάχους τους, βομβαρδίζουν, ενώ το Ευρωκοινοβούλιο, με την ίδια πολυπαιγμένη κασέτα των προσχημάτων περί χημικών όπλων, ψευδολογεί όπως αποδείχθηκε και σε Ιράκ, Λιβύη. Όσο και να την κρύβετε, η αιτία είναι οι ανταγωνισμοί για τον έλεγχο της ενέργειας και των αγορών από τα μονοπώλια, ανταγωνισμοί που οξύνονται παρά τα περί διπλωματίας και τα των χρονομετρημένων χειρουργιών σας σε βάρος των λαών. Η δε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, ενεργός συμμέτοχος με βάσεις όπως η Σούδα, απολογητής του ιμπεριαλισμού περί χημικών όπλων! Τι ειρωνεία! Καταστέλλει άγρια κινητοποιήσεις, έχοντας κορώνα στο κεφάλι της το άγαλμα στην Αθήνα του μακελάρη της Hiroshima και του Nagasaki Truman. Μία η αλήθεια, η πραγματική υπερδύναμη είναι οι λαοί και η πιο αποφασιστική πάλη τους είναι εκείνη ενάντια στο σάπιο εκμεταλλευτικό σύστημα, με στόχο την αποδέσμευση από Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ.

 
  
MPphoto
 

  Dubravka Šuica (PPE). – Poštovani predsjedavajući, činjenica je da je situacija u Siriji jedan od većih neuspjeha međunarodne zajednice. Sedam godina pati sirijski narod, 73 puta je upotrijebljeno kemijsko oružje, 300 000 mrtvih – sve to govori u korist ove ujedinjene reakcije Ujedinjene Kraljevine, Francuske i Amerike.

Dakle, neprihvatljivo je korištenje kemijskog oružja u predgrađu Damaska ovoga puta i očito je da rat nije prestao. Stoga ne treba izgubiti iz vida da je Rusija uložila 11 puta veto u Vijeću sigurnosti i da jedino rješenje ostaje političko rješenje. Dakle, vojno rješenje očito se ne može tražiti u Siriji i slažem se s time da se cijeli politički kapital treba koristiti u tom smjeru.

Međutim, gospođa Mogherini je postavila jedno pitanje na koje nije dala odgovor, a rekla je: „Tko mora popustiti?” Znači, od konferencije u Bruxellesu sljedeći tjedan, ali i od nastavka pregovora u Ženevi očekujemo da se ubrzaju i da daju konkretna i opipljiva rješenja. U protivnom će sirijski narod i dalje patiti, a mi nećemo imati rješenje.

 
  
MPphoto
 

  Knut Fleckenstein (S&D). – Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Vor wenigen Tagen haben die USA, Frankreich und Großbritannien entschieden, dem Assad-Regime mit Raketen zu zeigen, dass es Grenzen gibt. Das Völkerrecht verbietet den Einsatz von Chemiewaffen. Wer sie dennoch einsetzt, muss mit unserem eindeutigen Widerstand rechnen. Es mag sein, dass der Zeitpunkt für ein solches Handeln notwendig war. Mir wäre wohler gewesen, wenn man erstens das Ergebnis der Untersuchung der OPCW abgewartet hätte und wenn es zweitens in eine wirkliche Strategie eingebettet worden wäre. Eine Syrien-Strategie kann ich nicht erkennen – nicht der EU, nicht des Westens, schon gar nicht der USA. Der Wunsch, Assad auszuschalten, ist nach seinen Verbrechen am eigenen Volk sehr gut nachvollziehbar. Das entscheiden aber doch die Syrer selbst. Eine Strategie ist das allein noch lange nicht.

Ich hoffe sehr, dass die Regierungen der Mitgliedstaaten die Hohe Vertreterin mit einem eindeutigen Auftrag und mit der nötigen Autorität ausstatten, um in ihrer aller Namen deutlich und offensiv unter dem Dach der UNO in Genf die Beteiligten an einen Tisch zu holen, um durch Verhandlungen zu erreichen, dass die Menschen in Syrien frei von Krieg, frei von Angst selbst über ihre Zukunft entscheiden können. Die Konferenz in Brüssel kann ein erster Schritt dazu sein. Frau Mogherini hat vorhin gesagt, dass sie stärker als in der Vergangenheit handeln will. Dem ist nichts hinzuzufügen.

 
  
MPphoto
 

  Bas Belder (ECR). – Voorzitter, alle Europese humanitaire inspanningen om het immense oorlogsleed van de Syrische burgerbevolking te verzachten, verdienen onze lof en steun. Maar - en daar hoor ik zo ontzettend weinig over en dat heb ik ook niet teruggezien in de conclusies van de Raad - de geopolitieke en militaire realiteit gebiedt ook te erkennen dat al deze inspanningen geen duurzame politieke oplossing brengen voor de nationale en vooral regionale brandhaard die het Syrische territorium momenteel vormt. En dan met name een acuut gevaar, de uitdijende Iraanse militaire presentie op Syrisch grondgebied zal derhalve niet alleen het exclusieve veiligheidsrisico voor het 70-jarige Israël moeten zijn.

Precies de destabiliserende en regionale opmars van Teheran vergt een urgent en gezamenlijk westers antwoord. Daar hoor ik niets over in de Raadsconclusies van gisteren, noch in dit debat van vandaag. Dat staat te gebeuren. Escalatie door de Iraanse militaire presentie aan de noordgrens van Israël in combinatie met Hezbollah. Wij sluiten de ogen en Israël laten we alleen. Het is werkelijk niet alleen treurig, het is een schande!

 
  
MPphoto
 

  Patricia Lalonde (ALDE). – Monsieur le Président, Madame la Haute représentante, nous assistons aujourd’hui à l’agonie de l’ordre westphalien au profit de la loi du plus fort. Pour quels motifs faut-il répondre à l’obligation morale d’empêcher le recours à l’arme chimique? Cela est très louable. Sur le principe, nous sommes d’accord, mais il ne suffit pas qu’un fait soit avéré pour conclure à l’identité de l’auteur. Il faut pour cela une enquête indépendante et impartiale.

Par ailleurs, il ne faut pas sous-estimer les capacités des djihadistes et des différents groupes – je pense à Al-Nosra, Jaïch Al-Islam, Ahrar Al-Cham – en matière d’armes chimiques. Il existe d’ailleurs plusieurs rapports, notamment onusiens, sur le recours par Daech aux armes chimiques, au moins deux fois en Iraq et une fois en Syrie. D’autre part, fabriquer une arme chimique ne nécessite pas une technologie de pointe, contrairement à l’arme nucléaire.

Cette intervention militaire s’est faite en dehors de toute légalité internationale et risque de nuire aux efforts diplomatiques visant à une désescalade de la violence. Nous devons privilégier le dialogue et la recherche d’une solution politique inclusive en intégrant également les Kurdes et la société civile syrienne.

Nous espérons que ce sera le cas et que nous pourrons avancer lors de la conférence de Bruxelles.

(L’oratrice accepte de répondre à une question «carton bleu» (article 162, paragraphe  8, du règlement))

 
  
MPphoto
 

  Bruno Gollnisch (NI), question "carton bleu". – Monsieur le Président, je serai très bref, ce n’est pas véritablement une question. Je voulais abonder dans le sens de Mme Lalonde et dire que je détenais précisément l’original d’un tel rapport. Il s’agit de l’original du dernier rapport de l’Organisation internationale pour l’interdiction des armes chimiques.

 
  
MPphoto
 

  Patricia Lalonde (ALDE), réponse "carton bleu". – C’est formidable, Monsieur Gollnisch, si vous avez l’intégralité du rapport. Je l’ai moi-même lu, donc je peux dire que c’est la réalité.

 
  
MPphoto
 

  Javier Couso Permuy (GUE/NGL). – Señor presidente, el 14 de abril el mundo fue testigo de una agresión militar contra un país soberano, un ataque unilateral fuera de la legalidad internacional. No hubo autorización del Consejo de Seguridad ni legítima defensa; es decir, según el Derecho internacional, estamos ante un acto criminal definido como crimen contra la paz; ilegal además para el Derecho interno, pues no se consultó a los Parlamentos.

¿Qué hizo la Unión Europea que, según sus Tratados, debe promover la paz, observar un estricto respeto del Derecho internacional y de la Carta de Naciones Unidas? Lo contrario, eso es lo que hizo. Fue comprensiva con esta agresión; fue complaciente con la acción de este nuevo «cuarteto de las Azores»: el trío patético, trío de matones que han actuado como acusadores, jueces y verdugos.

La Unión Europea —sin esperar pruebas, sin esperar al trabajo de investigación de la OPAQ— dio crédito a la propaganda de organizaciones supuestamente humanitarias que conviven con los terroristas que matan en Siria, pero también en Madrid, en París, en Barcelona y en Bruselas. Triste e indigno comportamiento.

 
  
MPphoto
 

  Franz Obermayr (ENF). – Herr Vorsitzender! „Mission erfüllt“, wurde von Donald Trump vollmundig und naiv nach den Raketenangriffen getwittert. Erfüllt oder erreicht, meine Damen und Herren, ist allerdings gar nichts. Der Krieg mit seinen 4 000 bedauernswerten Opfern geht weiter. Assad bleibt an der Macht. Russland bleibt treibende Kraft in der Region und nicht die USA. Frankreich spielt wieder mal Pseudo—Weltmacht und bombardiert völkerrechtswidrig mit. Der Wirtschaftsriese Deutschland mit einer materiell und ideell zusammengestutzten Bundeswehr gibt wie in einer Muppet—Show seinen wohlmeinenden Kommentar dazu. Die Union leider Gottes – und das muss man feststellen – hat kein Drehbuch. Sie hat keine erkennbare Strategie. Das muss sich ändern und rasch ändern.

Ich bin Optimist, und vielleicht gelingt es unter dem nächsten Ratsvorsitz Österreichs, einen diplomatischen Sprung nach vorne zu machen. Meine Damen und Herren, Wien war und ist ein immer guter neutraler Boden, um Streitparteien an den Verhandlungstisch zu bekommen.

 
  
MPphoto
 

  Jaromír Štětina (PPE). – Pane předsedající, jedna z komunistických poslankyň tohoto pléna Evropského parlamentu komentovala před několika hodinami zásah Spojených států, Británie a Francie v Sýrii. Řekla: „Hnusí se mi americké pojetí demokracie exportované na hlavních pušek a raket.“ Není to jediný případ. Komunistické strany řady evropských zemí otevřeně kolaborují s Asadovým režimem a kremelským Ruskem. V situaci, kdy proti EU vede Rusko hybridní válku, je jeho podpora nebezpečnou kolaborací.

Uvědomujete si, paní vysoká představitelko, že evropští komunisté vyhlásili v Evropě novou zostřenou etapu leninského třídního boje? Všechny návrhy na obnovení společného vyšetřovacího mechanismu proti chemickým zbraním, všech jedenáct rezolucí Rady bezpečnosti za nadšeného souhlasu komunistů zablokovala Ruská federace. Jaký důkaz, že je komunismus zločinný, ještě potřebujete?

 
  
MPphoto
 

  President. – Mr Štětina, you have a blue card from Mr Hadjigeorgiou. Do you accept it?

 
  
MPphoto
 

  Jaromír Štětina (PPE). – Mr President, from whom do I have a blue card?

 
  
MPphoto
 

  President. – From Mr Hadjigeorgiou.

 
  
MPphoto
 

  Jaromír Štětina (PPE). – Pane předsedající, já jsem se chtěl jenom zeptat, jestli ten, kdo mě vyzývá, je členem komunistické strany, protože já veřejně se členy komunistické strany nediskutuji. V případě, že není, tak otázku rád vyslechnu.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – ΚύριεŠtětina, εγώ προεδρεύω, εγώ θέτω τους κανόνες. Νομίζω ότι έχετε υποχρέωση να απαντήσετε. Όποιος σας ρωτάει εδώ, είναι εκλεγμένος εκπρόσωπος πολιτών. Αν είστε και εσείς δημοκράτης, όπως ισχυρίζεστε, οφείλετε να απαντήσετε. Δέχεστε να απαντήσετε στην ερώτηση ενός ευρωβουλευτή ο οποίος είναι εκλεγμένος όπως και εσείς; Ναι ή όχι;

 
  
MPphoto
 

  Jaromír Štětina (PPE). – Ne, nebudu otázku akceptovat.

(Řečník odmítl otázku, kterou chtěl zvednutím modré karty položit Takis Hadjigeorgiou.)

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Ωραία. Έχετε το δικαίωμα να μην δεχθείτε την ερώτηση αλλά αυτό δείχνει και πόσο δέχεστε ότι αντέχουν τα επιχειρήματά σας στην κριτική.

 
  
MPphoto
 

  Pier Antonio Panzeri (S&D). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho avuto modo di leggere le conclusioni del Consiglio "Affari esteri", le linee tracciate e la doverosa condanna espressa rispetto all'uso di armi chimiche.

Tuttavia, è difficile sfuggire alla sensazione percepita dall'opinione pubblica europea che in merito al conflitto siriano, che dura ormai da più di sette anni, l'Europa appaia divisa e debole. Eppure l'Europa dovrebbe essere molto più interessata degli Stati Uniti alla soluzione della crisi siriana, soprattutto se pensiamo alla minaccia terroristica e al problema dei rifugiati. Non sono sorpreso dal protagonismo di Francia e Regno Unito, anche se il fatto che hanno colonizzato i paesi di quell'area fino a cento anni or sono non giustifica il loro agire unilaterale, come se fossimo ancora ai tempi dell'accordo Sykes-Picot.

Penso che il nostro obiettivo, in questo quadro, sia quello di preparare la pace, a partire dai complicati negoziati di Ginevra. Per questo mi auguro e spero che la conferenza sulla Siria, indetta per la prossima settimana sotto l'egida dell'Unione europea e dell'ONU, non si limiti a fotografare la situazione ma sia capace di mettere in campo un piano strategico aderente alla realtà mutata in questi anni e impegni tutti, a partire dai paesi europei, per questo obiettivo.

Non bisogna assolutamente deflettere dall'obiettivo della pace.

 
  
MPphoto
 

  Anders Primdahl Vistisen (ECR). – Hr. Formand! Konflikten i Syrien, som nu pågår på syvende år, viser med al tydelighed, at der også er moralske konsekvenser ved en laissez-faire holdning, ved en ikke-intervention. Det viser i allerhøjeste grad, hvordan vi i Europa med vores retorik omkring den amerikanske aktivistiske udenrigspolitik i lige så høj grad gøres medskyldige i folkedrab ved at være passive og - hvis man ser det fra et syrisk perspektiv - vise ligegyldighed over for de forfærdelige hændelser, der foregår i Syrien nu på syvende år.

Jeg synes, det er fint, at det internationale samfund eksemplificeret ved USA, Frankrig og Storbritannien nu har sat en rød linje ned, når det kommer til brugen af kemiske våben. Men lad os se i øjnene, at de kemiske angreb jo kun er mindstedelen af de mange civile tab, der sker i Syrien hver eneste dag. Hvis vi virkelig mente noget med det, så ville vi have lagt en langt bedre strategi, hvor Europa havde støttet amerikanerne i en intervention i Syrien. Så kunne vi have stoppet disse overtrædelser af menneskerettighederne i stedet for kun at snakke fra et moralsk højdepunkt og så i øvrigt lade katastrofen fortsætte.

 
  
MPphoto
 

  Ilhan Kyuchyuk (ALDE). – Mr President, the devastating impact that chemical weapons have had in the past, and their recent use not only by states at war but in civil conflicts and by non-state actors, provide the imperative for the international community to work towards complete global elimination of chemical weapons. This attack is a strict violation of international law and a crime against humanity, and is also another try by Assad to preserve power. It is the moral duty of the international community to prevent further use of chemical weapons by the Syrian regime against its own people.

I welcome the fact that the EU is supportive of all diplomatic efforts aimed at the resolving of the conflict, but the Syrian war enters its eight year and the situation remains critical. Therefore, I call on the EU to mobilise all its diplomatic leverage in the upcoming second Brussels Conference on Syria in order to find a long-term solution to the violence and human tragedy inside and outside Syria.

 
  
MPphoto
 

  Tonino Picula (S&D). – Poštovani predsjedavajući, poštovani povjereniče, osma je godina sukoba, a rješenje se ne nazire. Sirija je politički poligon svjetskih sila suprotstavljenih interesa, dok njene vlasti umjesto zaštite svojih građana čine upravo suprotno. Pritom koriste najbrutalnija sredstva koja očigledno i opetovano uključuju kemijsko oružje. Ovakve su metode apsolutno nedopustive i za svaku osudu.

13 milijuna ljudi treba pomoć, 6 milijuna je raseljeno unutar zemlje, 3 milijuna se nalazi u područjima kojima je teško ili nemoguće pristupiti čak i kada se radi o dostavi medicinske pomoći, a 5,5 milijuna ljudi je izbjeglo u susjedne zemlje.

Europska unija ima Strategiju za Siriju. Ona treba biti temelj zajedničkog europskog pristupa. Sve ostalo samo nas dodatno udaljava od mirnog rješenja.

Podržavam konferenciju koja će se održati sljedeći tjedan pod pokroviteljstvom Ujedinjenih naroda i Europske unije. Tema će biti trenutno stanje, ali i budućnost Sirije koju jedino omogućava politički dijalog i dogovor u okviru Ujedinjenih naroda.

 
  
MPphoto
 

  Marek Jurek (ECR). – Panie Przewodniczący! W tej strasznej wojnie, która toczy się od siedmiu lat, kierujemy się często niepewnymi doniesieniami, a nie chcemy słuchać pewnych informacji czy opinii, które powinniśmy wziąć pod uwagę. Wszystkie autorytety chrześcijańskie tego regionu zaapelowały ostatnio na czele z kardynałem Raïem o nieeskalowanie konfliktu i o rzetelne zbadanie doniesień, ale, co więcej, każdy z nas, kto zainteresuje się tym, co się naprawdę w Syrii dzieje, kto porozmawia z misjonarzami, z działaczami organizacji humanitarnych, będzie wiedział, że to nie jest tak, jak nam półtora roku temu opowiadał tutaj pan Verhofstadt o umiarkowanych siłach w Aleppo. Chrześcijanie chcą po prostu spokoju i na przykład ustanie działań wojennych w Aleppo odebrali jako wyzwolenie. To samo dzieje się dzisiaj. Zacznijmy naprawdę patrzeć na fakty, ta wojna musi się skończyć w interesie wszystkich. Europa jeżeli ma być Europą, nie może być głucha na głosy chrześcijan, które stamtąd płyną. Czas zakończyć tę tragedię.

 
  
MPphoto
 

  Ivo Vajgl (ALDE). – Nič novega se ni zgodilo v Siriji, ko so se trije predsedniki zahodnih držav, članic Varnostnerga sveta Združenih narodov, brez konsultacije svojih parlamentov, odločili za vojaški poseg v Siriji. Na ta način intervencijam v tej državi prištevamo nove igralce, trpljenje Sirijcev se nadaljuje.

V ogorčenem konfliktu različnih geostrateških interesov, fanatičnih verskih in terorističnih gibanj, ki traja sedem let, postaja Sirija vzorčni primer prihodnjih prizorišč vojaških spopadov in ogrožanja svetovnega miru.

V včeraj objavljenem sporočilu o sestanku zunanjih ministrov Evropske unije si tako zasluži posebno pozornost samo stavek, da za konflikt v Siriji ni vojaške rešitve. Torej, ne glede na to, ali operacije izvajajo Rusija, Turčija, najeti teroristi ali zahodna trojka.

Sirija potrebuje učinkovito pomoč Evropske unije zaradi ljudi, ki bi še radi živeli v domovini in zaradi naših lastnih intetresov. Sirija potrebuje mir, ne grmenje vojaških bobnov.

 
  
MPphoto
 

  Ana Gomes (S&D). – Senhor Presidente, o uso de armas químicas não pode ser tolerado, onde quer que seja. Mas, como já vimos antes, bombardeamentos avulsos contra o arsenal de Assad, por mais cirúrgicos que sejam, não fazem nenhuma diferença estratégica para acabar com a guerra na Síria, nem para punir os criminosos, nem para impedir mais ataques químicos.

Precisamos que a União Europeia atue com determinação política, autonomia estratégica e músculo militar para fazer respeitar a proibição de armas químicas e, sobretudo, para exercer a responsabilidade de proteger o povo sírio, o povo que resta na Síria.

Antes de pagarmos a reconstrução na Síria e encorajarmos o regresso dos refugiados, é preciso uma solução política para o conflito, sim. Mas não haja ilusões, ela não vai ser encontrada, não vamos ajudar a encontrá-la, se não impedirmos que russos, iranianos, sauditas, turcos, americanos, israelitas, Assad e grupos terroristas, do Daesh à Al-Qaeda, continuem a usar o terreno sírio para guerras cruzadas, à custa do povo sírio.

Os Estados-Membros da União Europeia têm forças que podem mobilizar no quadro da Europa de Segurança e Defesa para impor no-fly zones na Síria, para abrir e defender corredores humanitários e para levar Assad e outros criminosos na Síria ao Tribunal Penal Internacional.

É isto que deve ser proposto pela Senhora Mogherini aos Estados-Membros. É com isto que eles devem ser confrontados. Basta de tolerância à impunidade, basta de falta de Europa.

 
  
MPphoto
 

  Николай Бареков (ECR). – Имаме ли план за Сирия? Не. Действията на Съединените щати, Великобритания и Франция не ангажират нито Европейския съюз, нито НАТО, нито техните парламенти. Съмнявам се, че Западът спечели нови приятели в Сирия по-миналата нощ въпреки унищожените химически заводи. Нашите лидери се опитват да решават вътрешните си проблеми чрез Сирия.

Но войната в Сирия причини най-голямата мигрантска вълна в Европа от един век насам. Само обща цел за мир и демокрация, стратегия на Европейския съюз може да превърне сирийския народ в наш съюзник. Тази стратегия трябва да бъде дело само и единствено на Европейския парламент и на всички депутати в него. Европейската комисия да изпълнява. Ние сме Парламентът, най-важният орган в Европейския съюз.

Европа в Сирия с обща цел и програма е много по-решаваща сила от сто или хиляда хвърлени инцидентно бомби. Сирия трябва да бъде наш задължителен външнополитически приоритет.

 
  
MPphoto
 

  Wajid Khan (S&D). – Mr President, the reports from Douma point to an attack carried out with chemical weapons in full contravention of international humanitarian law. The evidence of the deaths and suffering inflicted by the gas attack, including young children, is horrific. In retaliation we have seen the response from the US, UK and France. It is regrettable that these countries have launched further military action in Syria, which could lead to an uncontrollable escalation that puts more civilians in even more acute danger. It is also deplorable that the British Government’s decision to take part in the air strikes was not brought to Parliament for approval.

Rather than further military intervention, what is urgently needed is a coordinated international initiative to achieve a ceasefire, de—escalation and a negotiated political settlement. The Syrian—led constitutional committee under UN auspices should be implemented now, as a priority. It is high time that all parties in this conflict put their agenda aside and the interests of the Syrian people first. Over 400 000 Syrians are estimated to have died in this conflict. The UN estimates that 13.5 million Syrians are in need of humanitarian assistance. Their world has been destroyed. We should all work together to give them a dignified future.

 
  
MPphoto
 

  Miriam Dalli (S&D). – L-użu ta’ armi kimiċi huwa wieħed mill-akbar theddidiet għall-umanità. Att orribbli. Imma l-attakki min-naħa tal-Istati Uniti, flimkien mar-Renju Unit u Franza, jistgħu jwasslu għall-eskalazzjoni perikoluża ta’ dan il-kunflitt.

Dawn l-attakki għandhom il-potenzjal li jkomplu jtawlu l-kunflitt fis-Sirja flok itemmuh. Hemm ir-riskju li jistgħu jkomplu jagħmlu l-affarijiet agħar għall-familji u t-tfal li għadhom hemmhekk. Għadni s’issa ma rajtx sforz kollettiv biex jiġu protetti kif suppost iċ-ċittadini Sirjani, u lanqas għadni ma rajt bis-serjetà offensiva diplomatika li taqbel ma’ dik militari bl-għan li tinstab soluzzjoni għall-kunflitt Sirjan.

L-Unjoni Ewropea trid tkun magħquda u trid tkun fuq quddiem nett biex timbotta ’l quddiem strateġija internazzjonali favur il-paċi, u nemmen li għandha wkoll id-dover tinnegozja pjan fit-tul biex twaqqaf l-użu ta’ armi kimiċi. S’issa attakki bl-ajru ma wasslu għall-ebda soluzzjoni fis-Sirja u għadni m’iniex konvinta sal-ġurnata tal-lum li se jkunu s-soluzzjoni minn issa ’l quddiem.

 
  
MPphoto
 

  Josef Weidenholzer (S&D). – Herr Präsident! Der Krieg in Syrien ist eine Tragödie von unglaublichem Ausmaß für die Menschen im Land, für die Vertriebenen und Geflüchteten, für die angrenzenden Regionen und für Europa. Vor allem aber ist er ein Armutszeugnis für die nicht vorhandene europäische Außenpolitik. Vieles wäre nicht passiert und vieles wäre anders gekommen, wenn es ein gemeinsames Vorgehen gegeben hätte. Wir müssen die Lehren daraus ziehen, aber das hilft den betroffenen Menschen nicht. Ihnen hilft nur ein sofortiges Ende der Kriegshandlungen, das mit einer stabilen Nachkriegsordnung, basierend auf Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, einhergehen muss. Und das geht nur auf diplomatischem Weg.

Umso paradoxer ist es, dass wir vor wenigen Wochen in Afrin eine völkerrechtswidrige Intervention der Türkei zugelassen haben und dass dabei Waffen verwendet wurden, die einzelne Mitgliedstaaten dem Aggressor verkauft haben. Die Rechnung bezahlen wir jetzt alle: Zehntausende, die in Afrin Schutz gefunden hatten, wurden erneut zu Flüchtenden. Es ist höchste Zeit, diese kurzsichtige, an den Partikularinteressen einzelner Mitgliedstaaten ausgerichtete Politik zu beenden.

 
  
MPphoto
 

  Gilles Pargneaux (S&D). – Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues, au-delà des frappes légitimes de la France, du Royaume-Uni et des États-Unis contre ces actes barbares du régime de Bachar Al-Assad à l’encontre de ses enfants et de sa propre population, la situation en Syrie doit aussi nous amener à une double réflexion européenne.

D’abord, la réforme du multilatéralisme. Le Conseil de sécurité est bloqué par les incessants vetos russes, comme d’ailleurs les missions de l’Agence internationale de lutte contre les armes chimiques sur le terrain. Il est indispensable de pousser à la réforme du fonctionnement du Conseil de sécurité pour avancer quand le droit international est objectivement bafoué sur le terrain.

Ensuite, notre capacité à agir en commun. Peut-on parler d’autonomie stratégique quand seulement un missile sur cinq tirés en Syrie est européen? Nous voyons là tout le défi qui demeure devant nous pour la construction de l’Europe de la défense.

Voilà, Monsieur le commissaire, des défis qui s’ajoutent à la reprise nécessaire des négociations internationales sur la Syrie.

 
  
MPphoto
 

  Δημήτρης Παπαδάκης (S&D). – Κύριε Πρόεδρε, σε τι έχουν μετατρέψει τη Συρία τα συμφέροντα; Σε ένα απέραντο ρινγκ, όπου οι διάφοροι παίκτες δίνουν χτυπήματα αλλά στη μέση παραμένει ο συριακός λαός. Έντεκα εκατομμύρια πρόσφυγες, 6,5 εκατομμύρια πρόσφυγες στην ίδια τους τη χώρα, 5,5 εκατομμύρια πρόσφυγες στο εξωτερικό. Ξεχάσαμε το ρόλο της Τουρκίας, η οποία διέπραξε εισβολή στο Afrin, όπως επίσης ξεχάσαμε τους Κούρδους, οι οποίοι ήταν οι πρώτοι που αντιστάθηκαν στον Daesh. Χαιρετίζω τη διάσκεψη των Βρυξελλών. Οφείλει όμως η Ευρώπη να βγει μπροστά για την επίλυση του προβλήματος και μάλιστα εισηγούμαι να διοργανωθεί διαρκής διεθνής διάσκεψη για την επίλυση του Συριακού στην χώρα μου, την Κύπρο, την κοντινότερη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τη Συρία, για να δώσουμε επιτέλους ένα μήνυμα ότι μπορεί η Ευρώπη να επιλύει προβλήματα.

 
  
MPphoto
 

  Francisco Assis (S&D). – Senhor Presidente, a tragédia síria constitui, provavelmente, a maior expressão da situação caótica que afeta hoje o sistema internacional. Como alguém já aqui disse, é, de facto, o maior falhanço da comunidade internacional nos últimos anos. Oito anos de uma guerra terrível, sem que se vislumbre qualquer possibilidade de solução.

Esta intervenção militar justifica-se, tendo em conta o ataque com armas químicas perpetrado pelo Governo sírio contra o seu próprio povo. Mas, na verdade, não alterou em nada nem a situação militar nem a situação política na Síria. E essas só podem ser alteradas por via de uma grande solução de natureza diplomática. A União Europeia tem essa responsabilidade de liderar esse processo diplomático. Nessa perspetiva, a Conferência de Bruxelas pode e deve vir a ter um papel absolutamente decisivo.

Como também, aqui, já alguém disse, falta Europa neste processo. A Europa tem de ter uma participação mais ativa, tem de revelar uma estratégia, tem de ter um outro empenhamento na perspetiva da resolução política e diplomática do conflito, porque não há outra forma de o resolver que não seja pela via da política e da diplomacia.

 
  
MPphoto
 

  Brando Benifei (S&D). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'intervento militare di Stati Uniti, Francia e Regno Unito ha soltanto confermato ancora una volta che non è con una sequenza di attacchi – anche quando mirati e privi di vittime umane e destinati a colpire depositi di armi chimiche – che è possibile risolvere la complicata matassa siriana: dobbiamo evitare l'escalation a tutti i costi e interrompere azioni unilaterali.

L'Europa ha il dovere e il diritto di agire unita, dando pieno sostegno all'intensa azione diplomatica che l'Alto rappresentante Mogherini sta portando avanti e che culminerà nella conferenza di Bruxelles la prossima settimana, momento cruciale per ribadire il nostro impegno accanto alle Nazioni Unite, per confermare l'impegno umanitario, per continuare a lavorare a una soluzione politica al conflitto e per richiamare Russia, Turchia e Iran a un ruolo, per quanto possibile, costruttivo.

Siamo a un punto di non ritorno: tutti devono fermarsi e pensare alle conseguenze della prosecuzione del conflitto. La comunità internazionale non se lo può permettere ma ancora meno può permetterselo il popolo siriano, vero martire di anni di sofferenza a causa del gioco delle grandi potenze e del sanguinario regime di Assad.

L'Europa deve tornare ad agire nel teatro siriano con autorevolezza e incoraggiando un processo di pace sostenibile.

 
  
 

Διαδικασία "catch-the-eye"

 
  
MPphoto
 

  Marijana Petir (PPE). – Poštovani predsjedavajući, poštovani povjereniče, vjerujem da se možemo složiti da je najveće zlo koje se događa u svijetu stradavanje nevinih ljudi. Odmah iza toga dolazi nedostatak miroljubivog djelovanja onih koji su u mogućnosti pomoći. Naglašavam miroljubivog djelovanja, naspram djelovanja koje će dodatno produbiti konflikt.

Faktor koji otežava odlučivanje kada je u pitanju Sirija je nedostatak pristupa činjenicama. Dok čitamo o navodnim napadima kemijskim oružjem ne možemo se ne zapitati: kako je tako teško doći do činjenica? Zašto smo skloni reagirati na razne objave pa čak i poduzimati vojne akcije prije nego što se utvrdi objektivno činjenično stanje?

U Istočnoj Guti su bile smještene ekstremističke snage koje su bombardirale civilne položaje u Damasku pri čemu su granatirane i kršćanske crkve. Zašto Zapad tada nije reagirao pa sukobi ne bi eskalirali? Zašto Zapad nije reagirao prije 8 godina pa se u Siriji ne bi dogodio genocid nad kršćanima niti bi milijuni Sirijaca ostali bez svojih domova? Siriji treba mir, a ne rat.

 
  
MPphoto
 

  Nicola Caputo (S&D). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'attacco a Douma, in cui sarebbero state usate armi chimiche contro la popolazione civile, rappresenta solo l'ultima vergogna, in ordine temporale, di questa guerra che conta quasi mezzo milioni di morti dall'inizio del conflitto.

La questione è molto complessa ma la soluzione non può essere militare, che può solo aggravare l'instabilità dell'area. Non si può rispondere alla guerra con un'altra guerra: e infatti, dopo gli attacchi di Stati Uniti, Regno Unito e Francia, la situazione rimane grave e, nel contempo, ancora più complessa per effetto del sovrapporsi delle tensioni.

La soluzione non può che essere di tipo politico e diplomatico e l'Alto rappresentante, Federica Mogherini, che già si è espressa in tal senso, dovrà continuare a lavorare, a partire dalla prossima conferenza di Bruxelles, per mettere in atto un'efficace strategia per la pace nell'area.

Soluzioni istantanee e prepotenti mal si adattano a un'area in cui ai problemi sociali, etnici e religiosi si sovrappongono imponenti interessi economici e sete di potere.

 
  
  

VORSITZ: EVELYNE GEBHARDT
Vizepräsidentin

 
  
MPphoto
 

  Νότης Μαριάς (ECR). – Κυρία Πρόεδρε, στη Συρία η επέμβαση των ξένων δυνάμεων, η τρομοκρατική δράση του ISIS και ο εμφύλιος πόλεμος διέλυσαν κυριολεκτικά τη χώρα. Οδήγησαν σε χιλιάδες νεκρούς και σε εκατομμύρια πρόσφυγες. Διέλυσαν την οικονομία και την κοινωνία της Συρίας. Έδωσαν την ευκαιρία σε τρίτες αραβικές χώρες, όπως το Ιράν και η Σαουδική Αραβία, να λύσουν εκεί τις θρησκευτικές τους και άλλες διαφορές. Ταυτόχρονα, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Βρετανία, η Γαλλία, η Ρωσία και η Τουρκία ανταγωνίζονται για να μοιράσουν τη λεία στη Συρία, αρπάζοντας κάθε πλουτοπαραγωγική πηγή της χώρας. Το πολιτικό πρόβλημα στη Συρία πρέπει να λυθεί διπλωματικά, ειρηνικά, μακριά από τη χρήση βίας. Οι πρόσφατες πυραυλικές επιθέσεις της Δύσης, λόγω της εικαζόμενης χρήσης χημικών όπλων, δεν πρόκειται να λύσουν το πρόβλημα. Το ίδιο ισχύει και για τα κροκοδείλια αντιπολεμικά δάκρυα του ΣΥΡΙΖΑ, την ώρα που η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ παρέχει διευκολύνσεις στις ΗΠΑ για να διεξάγουν πυραυλικές επιθέσεις στη Συρία.

 
  
MPphoto
 

  Νεοκλής Συλικιώτης (GUE/NGL). – Κυρία Πρόεδρε, οι βομβαρδισμοί εναντίον της Συρίας αποτελούν κατάφωρη παραβίαση της διεθνούς νομιμότητας, της Χάρτας του ΟΗΕ, της εδαφικής ακεραιότητας της Συρίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του άμαχου πληθυσμού, αλλά και της ειρήνης στην ευρύτερη περιοχή. Η αφορμή για τη χρήση χημικών όπλων δεν έχει καμία λογική, δεν στηρίζεται σε κανένα στοιχείο, αλλά μας φέρνει στη μνήμη το ψέμα που χρησιμοποιήθηκε για την επέμβαση εναντίον του Ιράκ. Στην πραγματικότητα, οι ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία πραγματοποίησαν πυραυλικές επιθέσεις σε συνέχεια της ιμπεριαλιστικής επέμβασης που λαμβάνει χώρα τα τελευταία χρόνια εναντίον της Συρίας με στόχο την αλλαγή του καθεστώτος, την επαναχάραξη των συνόρων στη Μέση Ανατολή και τον έλεγχο των ενεργειακών πηγών και οδών. Η Βρετανία μάλιστα χρησιμοποίησε τις βάσεις στην Κύπρο για τούτη την πυραυλική επίθεση, με όλους τους κινδύνους που αυτό συνεπάγεται για τον κυπριακό λαό. Όσο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτή ταυτίζεται με τις ΗΠΑ και υιοθετεί τη στρατηγική των ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων και τις περαιτέρω στρατιωτικοποιήσεις μέσω και της ενίσχυσης των επενδύσεων στην πολεμική βιομηχανία, στον βωμό της εξυπηρέτησης των ευρωπαϊκών μονοπωλίων και των ευρύτερων γεωστρατηγικών συμφερόντων τους.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Luc Schaffhauser (ENF). – Madame la Présidente, en toutes choses, nous devons donner l’exemple. Nous ne pouvons pas agir contre le droit international, nous ne pouvons pas agir contre nos peuples et contre les peuples. Cela s’est fait déjà autrefois en Iraq et en Libye, pourquoi faut-il encore ajouter la Syrie? D’autant qu’en ce qui concerne le gaz, il y a une convention de 1993 qui justement exige, selon le droit international, une investigation des Nations unies, qui est arrivée juste après notre bombardement. Avions-nous des preuves à cacher?

Nous sommes face à une situation qui ne peut pas continuer. Nous devons effectivement nous inscrire dans le processus des Nations unies, non seulement le processus de Genève, mais celui d’Astana, car il ne sera pas possible de trouver des solutions sans la Russie, l’Iran et la Turquie.

 
  
MPphoto
 

   Ελευθέριος Συναδινός (NI). – Κυρία Πρόεδρε, προβληματίζομαι και ανησυχώ για την κατάσταση που επικρατεί στη γειτονιά της πατρίδας μου Ελλάδας, στην Ανατολική Μεσόγειο, διότι αυτά τα γεγονότα δημιουργούν συνήθως αλυσιδωτές αντιδράσεις. Οι πάλαι ποτέ κραταιές δυνάμεις, μετά το πέρας των παγκοσμίων πολέμων, προχώρησαν στη δημιουργία του ΟΗΕ, του ΝΑΤΟ και ακολούθως της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με το πρόσχημα του «ποτέ πια πόλεμος», «ποτέ πια μιζέρια και παιδιά προσφυγόπουλα» και άλλα πολλά. Τα ιλαροτραγικά όμως αποτελέσματα σε Ιράκ, Λιβύη και Αφγανιστάν απέδειξαν περίτρανα ότι στις χώρες όπου οι μεγάλες δυνάμεις εγκατέστησαν ηγέτες μαριονέτες που εξυπηρετούσαν τα συμφέροντά τους, όταν αυτοί όρθωσαν το ανάστημά τους, αντιμετωπίστηκαν με πόλεμο, καταστροφή, οδύνη και ποταμούς αίματος. Η προσπάθεια όμως να εφαρμοστεί η ίδια συνταγή στη Συρία με τον ISIS προσέκρουσε στη Ρωσία και στον Assad. Οι ωμές επεμβάσεις στη Συρία δημιούργησαν εκατόμβες νεκρών όλων των ηλικιών, αστέγους, πρόσφυγες, ανυπολόγιστες καταστροφές σε αρχαία μνημεία και άφησαν τη χώρα ερειπωμένη. Κάθε συζήτηση λοιπόν σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί ματαιοδοξία γιατί δεν εμπεριέχει ειλικρίνεια, γιατί απευθύνεται σε αδαείς και γιατί μόνο κάποιος αφελής μπορεί να σας πιστέψει.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). – Madam President, as speakers have said, the situation in Syria is truly catastrophic – eight years of conflict, half a million people dead, millions of refugees, and more millions, as the United Nations has said, in need of humanitarian aid – and no end in sight to the conflict.

Some people blame the European Union. The European Union has given more in humanitarian development aid than anyone else – at least EUR five billion – and we take in refugees, as President Macron said this morning. Indeed, I am looking forward to the conference which Commissioner Mogherini is going to have in Brussels next week: I think that the European Union is the only body that can actually help to bring about a resolution here. It did so with the Iranian nuclear accord, and we have an obligation to ensure that we give every leadership we can to try and bring about an end to this unfortunately deadly conflict – and the sooner the better.

 
  
MPphoto
 

  Neena Gill (S&D). – Madam President, we cannot turn a blind eye to the use of chemical weapons. In that respect, the targeted strikes by the US, the UK and France, staking out chemical facilities, sent an important signal. But this is not a mission accomplished. We do need a larger strategy and we need to implement it.

So my question to the External Action Service is how we will use the momentum to deliver this at both EU and UN level, ensuring that next week’s conference on Syria is not just a funding exercise, but underpinned by a strong diplomatic initiative. What will we do to revive responsibility to protect the doctrine at the UN and bring credible pressure to bear on Russia to engage in this process? Yesterday’s Foreign Ministers’ Council’s conclusions deplored Assad’s social engineering, closing off the path to a credible transition. What measures are we taking at UN level to ensure that aid and reconstruction reform is not dictated by Assad, one possible approach being to implement recommendations offered by the Martin Griffiths report?

 
  
MPphoto
 

  Branislav Škripek (ECR). – Madam President, just last week I hosted a conference in the European Parliament on the future of democracy in Syria. Yes, there is such a thing! The speakers and participants were not academics, nor were they analysts or politicians per se. These were the brave men and women of Syria who rejected the idea of becoming a victim of a violent state and started to defend their families and rebuild their homeland.

I am speaking of the Democratic Federation of Northern Syria, so far the most successful story of a democratic model for Syria. This is a corporation of Christians, Kurds, Arabs and Yazidis based on European values of religious equality, gender equality and human dignity. These people are operating on 30% of Syria’s territory and I think we need to take them very seriously.

I ask High Representative Mrs Mogherini, as I always do when she is in the Chamber, to consider the Northern Federation, start a dialogue and acknowledge their existence. These are major actors in a project that is hardly recognised by Europe. The EU has a unique opportunity to make a difference. Please invite them to a Brussels conference.

 
  
MPphoto
 

  Τάκης Χατζηγεωργίου (GUE/NGL). – Κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ κυρίως γιατί μου δίνετε τον λόγο μετά το περιστατικό κατά το οποίο ένας συνάδελφος, όταν ζήτησα να του κάνω ερώτηση με γαλάζια κάρτα, είπε ότι δεν δέχεται ερωτήσεις από μέλη του Σώματος που προέρχονται από κομμουνιστικά κόμματα. Χρησιμοποίησε δηλαδή το δημοκρατικό αυτό βήμα προκειμένου να καταστρατηγήσει κάθε δημοκρατικό κανόνα και νομίζω ότι αυτό το πράγμα πρέπει να το ψέξει κανείς, όχι γιατί παραβιάζεται οποιουδήποτε το δικαίωμα να μην δεχτεί να απαντήσει σε κάποιο ερώτημα αλλά διότι το επιχείρημά του καταστρατηγεί –επαναλαμβάνω– κάθε δημοκρατικό νόημα. Έκαμε δηλαδή αυτό που καταγγέλλει. Επειδή δεν έχω πάρα πολύ χρόνο πια, θα πω μόνο ότι εγώ προσωπικά δεν έχω πειστεί ότι δεν έχουν χρησιμοποιηθεί χημικά στη Συρία, αλλά ούτε έχω πεισθεί κιόλας ότι έχουν χρησιμοποιηθεί. Αυτό το Σώμα έπρεπε να έχει μπροστά του κάποιους εμπειρογνώμονες που να μας δώσουν αποδεικτικά στοιχεία και με ικανοποίηση να αποδεχτούμε την ορθότητά τους έτσι ώστε να έχουμε και σωστό λόγο να προφέρουμε.

 
  
MPphoto
 

  Σωτήριος Ζαριανόπουλος (NI). – Κυρία Πρόεδρε, η σημερινή ομιλία του αναμορφωτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης Γάλλου Προέδρου Macron για τη Συρία ήταν μνημείο προκλητικού κυνισμού. «Βομβαρδίζουμε όποιον και όποτε θέλουμε, χωρίς έγκριση κανενός» είπε, απαντώντας σε όσους, αφελώς ή με πρόθεση, ισχυρίζονται ότι αποφάσεις ΟΗΕ ή κοινοβουλίων νομιμοποιούν ιμπεριαλιστικά εγκλήματα με χιλιάδες νεκρούς πρόσφυγες, πυροδοτώντας γενικευμένη ανάφλεξη για τα συμφέροντά τους. Η αξιοπιστία των προσχημάτων επέμβασης είναι ακριβώς η ίδια με αυτή των πυρηνικών του Ιράκ που δεν βρέθηκαν ποτέ. Συγχαρητήρια από το ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση, την πλειοψηφία του Ευρωκοινοβουλίου, από όλες ανεξαιρέτως τις κυβερνήσεις, όπως αυτήν του ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, και τα άλλα αστικά κόμματα που σαν σημαιοφόροι του ΝΑΤΟ αναθέτουν την προστασία της Ελλάδας από την τουρκική επιθετικότητα σε τέτοιους μακελάρηδες που τους συγχαίρει ο Erdoğan για την επέμβασή τους στη Συρία. Βρώμικες εναλλασσόμενες συμμαχίες ενάντια στους λαούς! Μπροστά στη βαρβαρότητα του πολέμου, της λαϊκής φτώχειας, δεν μένει άλλος χρόνος. Όλοι οι λαοί της Ευρώπης στο δρόμο ενάντια στις κυβερνήσεις, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον ιμπεριαλισμό και τον καπιταλισμό!

 
  
MPphoto
 

  Die Präsidentin. – Das waren jetzt die Teilnehmer für das Verfahren der spontanen Wortmeldungen. Allen anderen kann ich jetzt leider das Wort nicht mehr geben. Das ist auch der Tatsache geschuldet, dass viele, viele der Kolleginnen und Kollegen schlicht und einfach ihre Zeit überziehen. Dann haben wir einfach nicht mehr die Zeit, allen das Wort zu geben.

(Ende der spontanen Wortmeldungen)

 
  
MPphoto
 

  Christos Stylianides, on behalf of the Vice-President of the Commission / High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy. – Madam President, Ms Mogherini has had to leave to catch her flight due to her mission in the Western Balkan region.

I followed your interventions. I share the same concerns as all of you about the escalation of violence in Syria, in particular during the last months and especially the current situation. As Ms Mogherini has already emphasised, we need urgently to return to the political process. The UN Secretary—General, and of course the UN Special Envoy, warned of the risk to the entire Middle East and Europe if the conflict in Syria continues and expands.

We need to use all our means to request an immediate ceasefire followed by unconditional humanitarian access, leading to a return to the political talks. The European Union remains committed to supporting the Geneva process, providing assistance to the Syrian opposition to be able to remain engaged and committed to the political talks, and to assisting Syrian civil society. As the European Union, we will continue to invest to support the capacity of Syria for constructive social and political change, now and in the future.

At the same time, the Brussels conference in the next week is an initiative which will definitely also include humanitarian perspectives, as well as diplomatic efforts in order to reach this ceasefire. I would also like to say that the European Union has remained the biggest humanitarian donor in the Syrian crisis since the beginning of this crisis.

 
  
MPphoto
 

  Die Präsidentin. – Die Aussprache ist geschlossen.

Schriftliche Erklärungen (Artikel 162 GO)

 
  
MPphoto
 
 

  Jaromír Kohlíček (GUE/NGL), písemně. – Syrský konflikt se pomalu, ale jistě dostává do nové fáze. Al-Káida a jiné radikální složky byly vypuzeny z většiny enkláv na hustě osídlené západní části státu. Islámský stát ovládá zřejmě již pouze některé venkovské oblasti kdesi na jihovýchodě Sýrii a přilehlém území Iráku, přičemž většina bojovníků se již přesunula do jiných míst. Spojené státy v Sýrii dnes disponují, zejména v severní části země ovládané kurdskými silami, přibližně 2 000 vojáky. Je pravděpodobné, že v nejbližší době bude pokračovat snaha Turecka o oslabení kurdských jednotek a zároveň lze očekávat velmi pravděpodobný nástup syrské armády proti Idlíbu. Takřka s jistotou lze předpokládat řadu srdceryvných záběrů, které nám budou ukazovat krutý postup syrské armády. Dost možná se dočkáme dalšího obvinění z útoku chemickými zbraněmi a též můžeme očekávat, že obvinění nám zprostředkují pracovníci Bílých přileb z Velké Británie. Je nejvyšší čas, aby EU změnila svůj postoj a zahájila skutečnou pomoc válkou rozvrácené zemi. Nesmyslná obvinění Bílých přileb reprodukovaná ministrem Johnsonem a dalšími čelními politiky EU se budou snažit zabránit přijetí odpovídajících rozhodnutí. Právě proto je nezbytné přehodnotit postoj k režimu Bašára Asada a přijmout odpovídající program pomoci při rekonstrukci válkou zničené země a tím umožnit návrat utečencům zpět do vlasti.

 
  
MPphoto
 
 

  Marlene Mizzi (S&D), in writing. – The war in Syria is one of the worst humanitarian crises that the world has faced since World War II. The seven-year conflict continues despite several international efforts to achieve a ceasefire and lay the basis for a negotiated solution. The recent toxic gas attack on Douma was part of a sustained and ultimately successful regime assault on one of the last rebel-held areas in Syria, killing around 80 people and injuring hundreds. The humanitarian situation in the country remains devastating, where 13 million people, including 6 million children, are in need of humanitarian aid. It is a matter of the utmost urgency to allow access for our partners to deliver the long—awaited humanitarian assistance. The European Union needs to act collectively through its High Representative and take the lead in the international efforts to find a diplomatic solution, calling for an immediate ceasefire, access to people in need and particularly the most vulnerable populations, humanitarian deliveries and the protection of civilians, civilian infrastructures such as schools and hospitals, relief aid workers and facilities. This is of the utmost importance!

 
  
MPphoto
 
 

  Σοφία Σακοράφα (GUE/NGL), γραπτώς. – Ποιος επιτέλους διαμορφώνει και ποια είναι η κοινή θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συρία; Δύο ηγέτες κρατών-μελών, χωρίς καμία έστω προσχηματική νομιμοποίηση και καταστρατηγώντας κάθε έννοια Διεθνούς Δικαίου, αποφασίζουν και βομβαρδίζουν τη Συρία. Και εσείς σπεύδετε εκ των υστέρων να τους δικαιολογήσετε και να το παρουσιάσετε ως κοινή Ευρωπαϊκή θέση. Παγκόσμιες πυρηνικές δυνάμεις ανταλλάσσουν απειλές μέσω Twitter, τα τραγικά αποτελέσματα της παγκόσμιας εξαπάτησης για τα χημικά του Ιράκ είναι νωπά ακόμα κι αντί η Ευρωπαϊκή Ένωση να παίξει ρόλο ειρηνοποιού, άγεται και φέρεται από τα μικροπολιτικά και γεωπολιτικά συμφέροντα ορισμένων κρατών-μελών. Σήμερα ο κύριος Macron επικαλέστηκε την ανάγκη καταστροφής των χημικών όπλων της Συρίας. Του απαντώ ευθέως: με την ίδια ένταση που είναι καταδικαστέα η χρήση χημικών από οποιονδήποτε, με την ίδια και μεγαλύτερη ένταση είναι καταδικαστέα και η δική του αχαρακτήριστη απόφαση που θέτει ευθέως σε κίνδυνο την ασφάλεια των Ευρωπαίων πολιτών. Σας απαντώ: Όχι στο όνομά μας, όχι στο όνομα των Ευρωπαϊκών Λαών!

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Viegas (GUE/NGL), por escrito. – Condenamos de forma clara os ataques à Síria. Estes ataques violam a legalidade internacional. Neste campo confirmam a reincidência dos Estados Unidos e das principais potências da União Europeia no uso de falsos pretextos para justificar as suas aventuras belicistas que não visam mais do que o domínio imperial sobre o Médio Oriente e sobre as suas reservas petrolíferas.

Esta bárbara agressão ocorre em resposta ao alegado uso de armas químicas por parte do governo sírio. Não existem neste momento nenhumas provas nem deste nem dos outros alegados ataques, apesar dos inquéritos internacionais realizados e aprovados pelo governo sírio.

É, aliás, sintomático que os mísseis tenham sido lançados no dia em que a missão de inspetores ia começar os seus trabalhos. Ao mesmo tempo que condenamos mais esta escalada no conflito, reafirmamos a nossa solidariedade com o povo sírio que luta contra as forças terroristas financiadas pelo ocidente que procuram desde 2011 repetir o cenário vivido na Líbia ou no Iraque. Estamos convictos de que a paz falará mais alto e de que o povo poderá recuperar em breve a sua soberania.

 
Laatst bijgewerkt op: 30 juli 2018Juridische mededeling - Privacybeleid