Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Пълен протокол на разискванията
Вторник, 17 април 2018 г. - Страсбург Редактирана версия

14. Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността): вж. протокола
Видеозапис на изказванията
Протокол
Последно осъвременяване: 30 юли 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност