Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Rozpravy
Úterý, 17. dubna 2018 - ŠtrasburkRevidované vydání
 1.Zahájení zasedání
 2.Nástroj evropských hodnot na podporu organizací občanské společnosti podporujících demokracii, právní stát a základní hodnoty v Evropské unii (rozprava)
 3.Pokračování denního zasedání
 4.Rozprava s prezidentem Francouzské republiky Emmanuelem Macronem o budoucnosti Evropy (rozprava)
 5.Pokračování denního zasedání
 6.Hlasování
  6.1.Dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi EU a Libanonem: účast Libanonu na Partnerství pro výzkum a inovace v oblasti Středomoří (PRIMA) (A8-0352/2017 - Sofia Sakorafa) (hlasování)
  6.2.Dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi EU a Mauriciem: rybolovná práva a finanční příspěvek (A8-0053/2018 - Norica Nicolai) (hlasování)
  6.3.Dohoda mezi EU a Norskem o dodatečných obchodních preferencích pro zemědělské produkty (A8-0126/2018 - Tiziana Beghin) (hlasování)
  6.4.Evropská strategie na podporu bílkovinných plodin (A8-0121/2018 - Jean-Paul Denanot) (hlasování)
  6.5.Zahrnutí emisí skleníkových plynů a jejich pohlcování v důsledku využívání půdy, změn ve využívání půdy a lesnictví do rámce politiky v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030 (A8-0262/2017 - Norbert Lins) (hlasování)
  6.6.Závazná roční snížení emisí skleníkových plynů za účelem splnění závazků podle Pařížské dohody (A8-0208/2017 - Gerben-Jan Gerbrandy) (hlasování)
  6.7.Status a financování evropských politických stran a evropských politických nadací (A8-0373/2017 - Mercedes Bresso, Rainer Wieland) (hlasování)
  6.8.Energetická náročnost budov (A8-0314/2017 - Bendt Bendtsen) (hlasování)
  6.9.Provádění sedmého akčního programu pro životní prostředí (A8-0059/2018 - Daciana Octavia Sârbu) (hlasování)
  6.10.Rovnost žen a mužů v odvětví médií v EU (A8-0031/2018 - Michaela Šojdrová) (hlasování)
  6.11.Emancipace žen a dívek prostřednictvím digitálního sektoru (B8-0183/2018) (hlasování)
  6.12.Provádění nástroje pro rozvojovou spolupráci, nástroje humanitární pomoci a Evropského rozvojového fondu (A8-0118/2018 - Enrique Guerrero Salom) (hlasování)
  6.13.Zlepšení udržitelnosti dluhu rozvojových zemí (A8-0129/2018 - Charles Goerens) (hlasování)
  6.14.Posílení hospodářské, sociální a územní soudržnosti v Evropské unii (A8-0138/2018 - Marc Joulaud) (hlasování)
 7.Vysvětlení hlasování
  7.1.Evropská strategie na podporu bílkovinných plodin (A8-0121/2018 - Jean-Paul Denanot)
  7.2.Zahrnutí emisí skleníkových plynů a jejich pohlcování v důsledku využívání půdy, změn ve využívání půdy a lesnictví do rámce politiky v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030 (A8-0262/2017 - Norbert Lins)
  7.3.Závazná roční snížení emisí skleníkových plynů za účelem splnění závazků podle Pařížské dohody (A8-0208/2017 - Gerben-Jan Gerbrandy)
  7.4.Provádění sedmého akčního programu pro životní prostředí (A8-0059/2018 - Daciana Octavia Sârbu)
  7.5.Rovnost žen a mužů v odvětví médií v EU (A8-0031/2018 - Michaela Šojdrová)
  7.6.Emancipace žen a dívek prostřednictvím digitálního sektoru (B8-0183/2018)
  7.7.Provádění nástroje pro rozvojovou spolupráci, nástroje humanitární pomoci a Evropského rozvojového fondu (A8-0118/2018 - Enrique Guerrero Salom)
  7.8.Zlepšení udržitelnosti dluhu rozvojových zemí (A8-0129/2018 - Charles Goerens)
  7.9.Posílení hospodářské, sociální a územní soudržnosti v Evropské unii (A8-0138/2018 - Marc Joulaud)
 8.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 9.Pokračování denního zasedání
 10.Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis
 11.Pokrok ve věci globálního paktu OSN o bezpečné, řízené a legální migraci a globálního paktu OSN o uprchlících (rozprava)
 12.Složení Parlamentu: viz zápis
 13.Situace v Sýrii (rozprava)
 14.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu): viz zápis
 15.Oprava (článek 231 jednacího řádu): viz zápis
 16.Situace v Rusku (rozprava)
 17.Mírové vyhlídky pro Korejský poloostrov s ohledem na nedávný vývoj (rozprava)
 18.Porušování lidských práv a právního státu v případě dvou řeckých vojáků zatčených a zadržovaných v Turecku (rozprava)
 19.Předložení dokumentů: viz zápis
 20.Provádění nástrojů EU pro financování vnější činnosti: přezkum v polovině období v roce 2017 a budoucí uspořádání po roce 2020 (rozprava)
 21.Rámcová dohoda mezi EU a Austrálií - Rámcová dohoda mezi EU a Austrálií (usnesení) (rozprava)
 22.Výroční zprávy za rok 2015 a 2016 o subsidiaritě a proporcionalitě (rozprava)
 23.Pořad jednání příštího zasedání: viz zápis
 24.Ukončení zasedání
Rozpravy
Revidované vydání (1163 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydání (5324 kb)
Poslední aktualizace: 30. července 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí