Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Τρίτη 17 Απριλίου 2018 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Ένα μέσο για τις ευρωπαϊκές αξίες που υποστηρίζει φορείς της κοινωνίας των πολιτών που προάγουν τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τις θεμελιώδεις αξίες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (συζήτηση)
 3.Επανάληψη της συνεδρίασης
 4.Συζήτηση με τον Πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας, Emmanuel Macron, σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης (συζήτηση)
 5.Επανάληψη της συνεδρίασης
 6.Ώρα των ψηφοφοριών
  6.1.Συμφωνία επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας ΕΕ-Λιβάνου: συμμετοχή του Λιβάνου στην εταιρική σχέση στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας στην περιοχή της Μεσογείου (PRIMA) (A8-0352/2017 - Sofia Sakorafa) (ψηφοφορία)
  6.2.Συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης ΕΕ-Δημοκρατίας του Μαυρίκιου: αλιευτικές δυνατότητες και χρηματική αντιπαροχή (A8-0053/2018 - Norica Nicolai) (ψηφοφορία)
  6.3.Συμφωνία ΕΕ-Νορβηγίας σχετικά με τη χορήγηση συμπληρωματικών εμπορικών προτιμήσεων για γεωργικά προϊόντα (A8-0126/2018 - Tiziana Beghin) (ψηφοφορία)
  6.4.Μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την προώθηση των πρωτεϊνούχων καλλιεργειών (A8-0121/2018 - Jean-Paul Denanot) (ψηφοφορία)
  6.5.Συμπερίληψη των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και των απορροφήσεων από τη χρήση γης, τις αλλαγές στη χρήση γης και τη δασοπονία εντός του πλαισίου για το κλίμα και την ενέργεια έως το 2030 (A8-0262/2017 - Norbert Lins) (ψηφοφορία)
  6.6.Δεσμευτικές ετήσιες μειώσεις των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για την τήρηση των δεσμεύσεων που απορρέουν από τη συμφωνία του Παρισιού (A8-0208/2017 - Gerben-Jan Gerbrandy) (ψηφοφορία)
  6.7.Kαθεστώς και χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων (A8-0373/2017 - Mercedes Bresso, Rainer Wieland) (ψηφοφορία)
  6.8.Ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (A8-0314/2017 - Bendt Bendtsen) (ψηφοφορία)
  6.9.Εφαρμογή του 7ου προγράμματος δράσης για το περιβάλλον (A8-0059/2018 - Daciana Octavia Sârbu) (ψηφοφορία)
  6.10.Ισότητα των φύλων στον τομέα των μέσων ενημέρωσης της ΕΕ (A8-0031/2018 - Michaela Šojdrová) (ψηφοφορία)
  6.11.Ενδυνάμωση της θέσης των γυναικών και των κοριτσιών μέσω του ψηφιακού τομέα (B8-0183/2018) (ψηφοφορία)
  6.12.Εφαρμογή του Μηχανισμού Αναπτυξιακής Συνεργασίας, του Μέσου Ανθρωπιστικής Βοήθειας και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης (A8-0118/2018 - Enrique Guerrero Salom) (ψηφοφορία)
  6.13.Βελτίωση της βιωσιμότητας του χρέους των αναπτυσσόμενων χωρών (A8-0129/2018 - Charles Goerens) (ψηφοφορία)
  6.14.Ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση (A8-0138/2018 - Marc Joulaud) (ψηφοφορία)
 7.Αιτιολογήσεις ψήφου
  7.1.Μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την προώθηση των πρωτεϊνούχων καλλιεργειών (A8-0121/2018 - Jean-Paul Denanot)
  7.2.Συμπερίληψη των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και των απορροφήσεων από τη χρήση γης, τις αλλαγές στη χρήση γης και τη δασοπονία εντός του πλαισίου για το κλίμα και την ενέργεια έως το 2030 (A8-0262/2017 - Norbert Lins)
  7.3.Δεσμευτικές ετήσιες μειώσεις των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για την τήρηση των δεσμεύσεων που απορρέουν από τη συμφωνία του Παρισιού (A8-0208/2017 - Gerben-Jan Gerbrandy)
  7.4.Εφαρμογή του 7ου προγράμματος δράσης για το περιβάλλον (A8-0059/2018 - Daciana Octavia Sârbu)
  7.5.Ισότητα των φύλων στον τομέα των μέσων ενημέρωσης της ΕΕ (A8-0031/2018 - Michaela Šojdrová)
  7.6.Ενδυνάμωση της θέσης των γυναικών και των κοριτσιών μέσω του ψηφιακού τομέα (B8-0183/2018)
  7.7.Εφαρμογή του Μηχανισμού Αναπτυξιακής Συνεργασίας, του Μέσου Ανθρωπιστικής Βοήθειας και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης (A8-0118/2018 - Enrique Guerrero Salom)
  7.8.Βελτίωση της βιωσιμότητας του χρέους των αναπτυσσόμενων χωρών (A8-0129/2018 - Charles Goerens)
  7.9.Ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση (A8-0138/2018 - Marc Joulaud)
 8.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 9.Επανάληψη της συνεδρίασης
 10.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11.Η πρόοδος που έχει σημειωθεί όσον αφορά τα Παγκόσμια Σύμφωνα των Ηνωμένων Εθνών για την ασφαλή, εύτακτη και νόμιμη μετανάστευση και για τους πρόσφυγες (συζήτηση)
 12.Σύνθεση του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 13.Η κατάσταση στη Συρία (συζήτηση)
 14.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 15.Διορθωτικό (άρθρο 231 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 16.Η κατάσταση στη Ρωσία (συζήτηση)
 17.Οι προοπτικές ειρήνευσης για την Κορεατική Χερσόνησο εν συνεχεία των πρόσφατων εξελίξεων (συζήτηση)
 18.Η παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των αρχών του κράτος δικαίου στην υπόθεση των δύο Ελλήνων στρατιωτικών που έχουν συλληφθεί και κρατούνται στην Τουρκία (συζήτηση)
 19.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 20.Εφαρμογή των μηχανισμών χρηματοδότησης της εξωτερικής δράσης της Ένωσης: η ενδιάμεση αναθεώρηση του 2017 και η αρχιτεκτονική της μελλοντικής πολιτικής μετά το 2020 (συζήτηση)
 21.Συμφωνία-πλαίσιο ΕΕ-Αυστραλίας - Συμφωνία-πλαίσιο ΕΕ-Αυστραλίας (Ψήφισμα) (συζήτηση)
 22.Ετήσιες εκθέσεις 2015-2016 για την επικουρικότητα και την αναλογικότητα (συζήτηση)
 23.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 24.Λήξη της συνεδρίασης
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (1163 kb)
 
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (5324 kb)
Τελευταία ενημέρωση: 30 Ιουλίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου