Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Diskusijos
Antradienis, 2018 m. balandžio 17 d. - StrasbūrasAtnaujinta informacija
 1.Posėdžio pradžia
 2.Europos vertybių gynimo priemonė, skirta pilietinės visuomenės organizacijoms, puoselėjančioms demokratiją, teisės viršenybę ir pagrindines vertybes Europos Sąjungoje, remti (diskusijos)
 3.Posėdžio atnaujinimas
 4.Diskusijos su Prancūzijos Prezidentu Emmanueliu Macronu Europos ateities tema (diskusijos)
 5.Posėdžio atnaujinimas
 6.Balsuoti skirtas laikas
  6.1.ES ir Libano susitarimas dėl bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje: Libano dalyvavimas Partnerystėje mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje Viduržemio jūros regione (PRIMA) (A8-0352/2017 - Sofia Sakorafa) (balsavimas)
  6.2.ES ir Mauricijaus žuvininkystės partnerystės susitarimas: žvejybos galimybės ir finansinis įnašas (A8-0053/2018 - Norica Nicolai) (balsavimas)
  6.3.ES ir Norvegijos susitarimas dėl papildomų prekybos žemės ūkio produktais lengvatų (A8-0126/2018 - Tiziana Beghin) (balsavimas)
  6.4.Europos baltyminių augalų propagavimo strategija (A8-0121/2018 - Jean-Paul Denanot) (balsavimas)
  6.5.Šiltnamio efektą sukeliančių dujų, išmetamų ir šalinamų dėl žemės naudojimo, žemės naudojimo keitimo ir miškininkystės, kiekio įtraukimas į 2030 m. klimato ir energetikos politikos strategiją (A8-0262/2017 - Norbert Lins) (balsavimas)
  6.6.Išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų metinio kiekio sumažinimas siekiant vykdyti įsipareigojimus pagal Paryžiaus susitarimą (A8-0208/2017 - Gerben-Jan Gerbrandy) (balsavimas)
  6.7.Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų statutas ir finansavimas (A8-0373/2017 - Mercedes Bresso, Rainer Wieland) (balsavimas)
  6.8.Pastatų energinis naudingumas (A8-0314/2017 - Bendt Bendtsen) (balsavimas)
  6.9.Septintosios aplinkosaugos veiksmų programos įgyvendinimas (A8-0059/2018 - Daciana Octavia Sârbu) (balsavimas)
  6.10.Lyčių lygybė ES žiniasklaidos sektoriuje (A8-0031/2018 - Michaela Šojdrová) (balsavimas)
  6.11.Moterų ir mergaičių įgalinimas per skaitmeninį sektorių (B8-0183/2018) (balsavimas)
  6.12.Vystomojo bendradarbiavimo priemonės, humanitarinės pagalbos priemonės ir Europos plėtros fondo įgyvendinimas (A8-0118/2018 - Enrique Guerrero Salom) (balsavimas)
  6.13.Besivystančių šalių skolos tvarumo gerinimas (A8-0129/2018 - Charles Goerens) (balsavimas)
  6.14.Ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos stiprinimas ES (A8-0138/2018 - Marc Joulaud) (balsavimas)
 7.Paaiškinimai dėl balsavimo
  7.1.Europos baltyminių augalų propagavimo strategija (A8-0121/2018 - Jean-Paul Denanot)
  7.2.Šiltnamio efektą sukeliančių dujų, išmetamų ir šalinamų dėl žemės naudojimo, žemės naudojimo keitimo ir miškininkystės, kiekio įtraukimas į 2030 m. klimato ir energetikos politikos strategiją (A8-0262/2017 - Norbert Lins)
  7.3.Išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų metinio kiekio sumažinimas siekiant vykdyti įsipareigojimus pagal Paryžiaus susitarimą (A8-0208/2017 - Gerben-Jan Gerbrandy)
  7.4.Septintosios aplinkosaugos veiksmų programos įgyvendinimas (A8-0059/2018 - Daciana Octavia Sârbu)
  7.5.Lyčių lygybė ES žiniasklaidos sektoriuje (A8-0031/2018 - Michaela Šojdrová)
  7.6.Moterų ir mergaičių įgalinimas per skaitmeninį sektorių (B8-0183/2018)
  7.7.Vystomojo bendradarbiavimo priemonės, humanitarinės pagalbos priemonės ir Europos plėtros fondo įgyvendinimas (A8-0118/2018 - Enrique Guerrero Salom)
  7.8.Besivystančių šalių skolos tvarumo gerinimas (A8-0129/2018 - Charles Goerens)
  7.9.Ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos stiprinimas ES (A8-0138/2018 - Marc Joulaud)
 8.Balsavimo pataisymai ir ketinimai (žr. protokola)
 9.Posėdžio atnaujinimas
 10.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas (žr. protokola)
 11.Pažanga dėl JT pasaulinių susitarimų dėl saugios, tvarkingos ir teisėtos migracijos ir dėl pabėgėlių (diskusijos)
 12.Parlamento sudėtis (žr. protokola)
 13.Padėtis Sirijoje (diskusijos)
 14.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis) (žr. protokola)
 15.Klaidų ištaisymas (Darbo tvarkos taisyklių 231 straipsnis) (žr. protokola)
 16.Padėtis Rusijoje (diskusijos)
 17.Taikos perspektyvos Korėjos pusiasalyje atsižvelgiant į naujausius pokyčius (diskusijos)
 18.Žmogaus teisių ir teisinės valstybės principų pažeidimas. Dviejų Graikijos karių, areštuotų ir sulaikytų Turkijoje atvejis (diskusijos)
 19.Pateikti dokumentai (žr.protokolą)
 20.ES išorės finansinių priemonių įgyvendinimas: 2017 m. laikotarpio vidurio peržiūra ir būsima struktūra po 2020 m. (diskusijos)
 21.ES ir Australijos bendrojo susitarimo sudarymas - ES ir Australijos bendrasis susitarimas (rezoliucija) (diskusijos)
 22.Metinės 2015 ir 2016 m. subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo ataskaitos (diskusijos)
 23.Kito posėdžio darbotvarkė (žr. protokola)
 24.Posėdžio pabaiga
Diskusijos
Atnaujinta informacija (1163 kb)
 
Diskusijos
Atnaujinta informacija (5324 kb)
Atnaujinta: 2018 m. liepos 30 d.Teisinė informacija - Privatumo politika