Preċedenti 
 Li jmiss 
PVTACRE
Dibattiti
It-Tlieta, 17 ta' April 2018 - StrasburguEdizzjoni riveduta
 1.Ftuħ tas-seduta
 2.Strument għall-Valuri Ewropej biex jiġu appoġġati l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili li jippromvovu d-demokrazija, l-istat tad-dritt u l-valuri fundamentali fl-Unjoni Ewropea (dibattitu)
 3.Tkomplija tas-seduta
 4.Dibattitu mal-President tar-Repubblika Franċiza, Emmanuel Macron, dwar il-Futur tal-Ewropa (dibattitu)
 5.Tkomplija tas-seduta
 6.Ħin tal-votazzjonijiet
  6.1.Ftehim għal kooperazzjoni xjentifika u teknoloġika UE/Libanu: il-parteċipazzjoni tal-Libanu fis-Sħubija fir-Riċerka u l-Innovazzjoni fiż-Żona tal-Mediterran (PRIMA) (A8-0352/2017 - Sofia Sakorafa) (votazzjoni)
  6.2.Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd bejn l-Unjoni Ewropea u l-Mauritius: l-opportunitajiet tas-sajd u l-kontribuzzjoni finanzjarja (A8-0053/2018 - Norica Nicolai) (votazzjoni)
  6.3.Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u n-Norveġja dwar preferenzi kummerċjali addizzjonali rigward prodotti agrikoli (A8-0126/2018 - Tiziana Beghin) (votazzjoni)
  6.4.Strateġija Ewropea għall-promozzjoni tal-għelejjel li fihom il-proteini (A8-0121/2018 - Jean-Paul Denanot) (votazzjoni)
  6.5.Inklużjoni tal-emissjonijiet u l-assorbimenti ta' gassijiet serra minn użu tal-art, tibdil fl-użu tal-art u l-forestrija fil-qafas ta' politika għall-klima u l-enerġija għall-2030 (A8-0262/2017 - Norbert Lins) (votazzjoni)
  6.6.Tnaqqis annwali vinkolanti tal-emissjonijiet ta' gassijiet serra biex jiġu onorati l-impenji li saru fil-Ftehim ta' Pariġi (A8-0208/2017 - Gerben-Jan Gerbrandy) (votazzjoni)
  6.7.L-istatut u l-finanzjament tal-partiti politiċi Ewropej u l-fondazzjonijiet politiċi Ewropej (A8-0373/2017 - Mercedes Bresso, Rainer Wieland) (votazzjoni)
  6.8.Ir-rendiment tal-bini fl-użu tal-enerġija (A8-0314/2017 - Bendt Bendtsen) (votazzjoni)
  6.9.Implimentazzjoni tas-7 Programm ta' Azzjoni Ambjentali (A8-0059/2018 - Daciana Octavia Sârbu) (votazzjoni)
  6.10.L-Ugwaljanza bejn il-Ġeneri fis-Settur tal-Midja fl-UE (A8-0031/2018 - Michaela Šojdrová) (votazzjoni)
  6.11.L-emanċipazzjoni tan-nisa u tat-tfajliet permezz tas-settur diġitali (B8-0183/2018) (votazzjoni)
  6.12.Implimentazzjoni tal-Istrument tal-Kooperazzjoni għall-Iżvilupp, l-Istrument tal-Għajnuna Umanitarja u l-Fond Ewropew għall-Iżvilupp (A8-0118/2018 - Enrique Guerrero Salom) (votazzjoni)
  6.13.It-titjib tas-sostenibbiltà tad-dejn tal-pajjiżi li qed jiżviluppaw (A8-0129/2018 - Charles Goerens) (votazzjoni)
  6.14.It-tisħiħ tal-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali fl-Unjoni Ewropea: is-seba' rapport tal-Kummissjoni Ewropea (A8-0138/2018 - Marc Joulaud) (votazzjoni)
 7.Spegazzjonijiet tal-vot
  7.1.Strateġija Ewropea għall-promozzjoni tal-għelejjel li fihom il-proteini (A8-0121/2018 - Jean-Paul Denanot)
  7.2.Inklużjoni tal-emissjonijiet u l-assorbimenti ta' gassijiet serra minn użu tal-art, tibdil fl-użu tal-art u l-forestrija fil-qafas ta' politika għall-klima u l-enerġija għall-2030 (A8-0262/2017 - Norbert Lins)
  7.3.Tnaqqis annwali vinkolanti tal-emissjonijiet ta' gassijiet serra biex jiġu onorati l-impenji li saru fil-Ftehim ta' Pariġi (A8-0208/2017 - Gerben-Jan Gerbrandy)
  7.4.Implimentazzjoni tas-7 Programm ta' Azzjoni Ambjentali (A8-0059/2018 - Daciana Octavia Sârbu)
  7.5.L-Ugwaljanza bejn il-Ġeneri fis-Settur tal-Midja fl-UE (A8-0031/2018 - Michaela Šojdrová)
  7.6.L-emanċipazzjoni tan-nisa u tat-tfajliet permezz tas-settur diġitali (B8-0183/2018)
  7.7.Implimentazzjoni tal-Istrument tal-Kooperazzjoni għall-Iżvilupp, l-Istrument tal-Għajnuna Umanitarja u l-Fond Ewropew għall-Iżvilupp (A8-0118/2018 - Enrique Guerrero Salom)
  7.8.It-titjib tas-sostenibbiltà tad-dejn tal-pajjiżi li qed jiżviluppaw (A8-0129/2018 - Charles Goerens)
  7.9.It-tisħiħ tal-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali fl-Unjoni Ewropea: is-seba' rapport tal-Kummissjoni Ewropea (A8-0138/2018 - Marc Joulaud)
 8.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot: ara l-Minuti
 9.Tkomplija tas-seduta
 10.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta’ qabel: ara l-Minuti
 11.Progress rigward il-Patti Globali tan-NU għal migrazzjoni sikura, ordnata u regolari u dwar ir-rifuġjati (dibattitu)
 12.Kompożizzjoni tal-Parlament: ara l-Minuti
 13.Is-sitwazzjoni fis-Sirja (dibattitu)
 14.Atti delegati (Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura): ara l-Minuti
 15.Rettifika (Artikolu 231 tar-Regoli ta' Proċedura): ara l-Minuti
 16.Is-sitwazzjoni fir-Russja (dibattitu)
 17.Prospettivi ta' paċi għall-peniżola Koreana fid-dawl tal-iżviluppi riċenti (dibattitu)
 18.Il-ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-istat tad-dritt fil-każ taż-żewġ suldati Griegi arrestati u detenuti fit-Turkija (dibattitu)
 19.Dokumenti mressqa: ara l-Minuti
 20.Implimentazzjoni tal-istrumenti ta' finanzjament estern tal-UE: analiżi ta' nofs it-terminu fl-2017 u arkitettura futura wara l-2020 (dibattitu)
 21.Konklużjoni tal-Ftehim Qafas bejn l-UE u l-Awstralja - Ftehim Qafas bejn l-UE u l-Awstralja (Riżoluzzjoni) (dibattitu)
 22.Rapporti annwali 2015-2016 dwar is-sussidjarjetà u l-proporzjonalità (dibattitu)
 23.L-aġenda tas-seduta li jmiss: ara l-Minuti
 24.Għeluq tas-seduta
Dibattiti
Edizzjoni riveduta (1163 kb)
 
Dibattiti
Edizzjoni riveduta (5324 kb)
Aġġornata l-aħħar: 30 ta' Lulju 2018Avviż legali - Politika tal-privatezza