Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Dinsdag 17 april 2018 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Opening van de vergadering
 2.Een Europees waardeninstrument ter ondersteuning van maatschappelijke organisaties die democratie, de rechtsstaat en grondwaarden binnen de Europese Unie bevorderen (debat)
 3.Hervatting van de vergadering
 4.Debat met de president van de Franse Republiek, Emmanuel Macron, over de toekomst van Europa (debat)
 5.Hervatting van de vergadering
 6.Stemmingen
  6.1.Overeenkomst inzake wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de EU en Libanon: deelname van Libanon aan het partnerschap voor onderzoek en innovatie in het Middellandse Zeegebied (het Prima-initiatief) (A8-0352/2017 - Sofia Sakorafa) (stemming)
  6.2.Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de EU en Mauritius: vangstmogelijkheden en financiële tegenprestatie (A8-0053/2018 - Norica Nicolai) (stemming)
  6.3.Overeenkomst tussen de EU en Noorwegen over aanvullende handelspreferenties voor landbouwproducten (A8-0126/2018 - Tiziana Beghin) (stemming)
  6.4.Een Europese strategie voor de bevordering van eiwithoudende gewassen (A8-0121/2018 - Jean-Paul Denanot) (stemming)
  6.5.Opname van broeikasgasemissies en ‑verwijderingen door landgebruik, veranderingen in landgebruik en bosbouw in het klimaat- en energiekader (A8-0262/2017 - Norbert Lins) (stemming)
  6.6.Bindende jaarlijkse broeikasgasemissiereducties om aan de verbintenissen uit hoofde van de Overeenkomst van Parijs te voldoen (A8-0208/2017 - Gerben-Jan Gerbrandy) (stemming)
  6.7.Statuut en financiering van Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen (A8-0373/2017 - Mercedes Bresso, Rainer Wieland) (stemming)
  6.8.Energieprestatie van gebouwen (A8-0314/2017 - Bendt Bendtsen) (stemming)
  6.9.Uitvoering van het zevende milieuactieprogramma (A8-0059/2018 - Daciana Octavia Sârbu) (stemming)
  6.10.Gendergelijkheid in de mediasector in de EU (A8-0031/2018 - Michaela Šojdrová) (stemming)
  6.11.Versterken van de positie van vrouwen en meisjes via de digitale sector (B8-0183/2018) (stemming)
  6.12.Tenuitvoerlegging van het financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking, het instrument voor humanitaire hulp en het Europees Ontwikkelingsfonds (A8-0118/2018 - Enrique Guerrero Salom) (stemming)
  6.13.Het verbeteren van de schuldhoudbaarheid van ontwikkelingslanden (A8-0129/2018 - Charles Goerens) (stemming)
  6.14.Versterking van de economische, sociale en territoriale cohesie in de EU (A8-0138/2018 - Marc Joulaud) (stemming)
 7.Stemverklaringen
  7.1.Een Europese strategie voor de bevordering van eiwithoudende gewassen (A8-0121/2018 - Jean-Paul Denanot)
  7.2.Opname van broeikasgasemissies en - verwijderingen door landgebruik, veranderingen in landgebruik en bosbouw in het klimaat- en energiekader (A8-0262/2017 - Norbert Lins)
  7.3.Bindende jaarlijkse broeikasgasemissiereducties om aan de verbintenissen uit hoofde van de Overeenkomst van Parijs te voldoen (A8-0208/2017 - Gerben-Jan Gerbrandy)
  7.4.Uitvoering van het zevende milieuactieprogramma (A8-0059/2018 - Daciana Octavia Sârbu)
  7.5.Gendergelijkheid in de mediasector in de EU (A8-0031/2018 - Michaela Šojdrová)
  7.6.Versterken van de positie van vrouwen en meisjes via de digitale sector (B8-0183/2018)
  7.7.Tenuitvoerlegging van het financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking, het instrument voor humanitaire hulp en het Europees Ontwikkelingsfonds (A8-0118/2018 - Enrique Guerrero Salom)
  7.8.Het verbeteren van de schuldhoudbaarheid van ontwikkelingslanden (A8-0129/2018 - Charles Goerens)
  7.9.Versterking van de economische, sociale en territoriale cohesie in de EU (A8-0138/2018 - Marc Joulaud)
 8.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 9.Hervatting van de vergadering
 10.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 11.Voortgang met de mondiale pacten van de VN voor veilige, ordelijke en reguliere migratie en inzake vluchtelingen (debat)
 12.Samenstelling Parlement: zie notulen
 13.Situatie in Syrië (debat)
 14.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement): zie notulen
 15.Rectificatie (artikel 231 van het Reglement): zie notulen
 16.Situatie in Rusland (debat)
 17.Vooruitzichten op vrede op het Koreaanse schiereiland tegen de achtergrond van recente ontwikkelingen (debat)
 18.Schending van de mensenrechten en de rechtsstaat bij de arrestatie en gevangenneming van twee Griekse soldaten in Turkije (debat)
 19.Ingekomen stukken: zie notulen
 20.Tenuitvoerlegging van de externe financieringsinstrumenten van de EU: tussentijdse herziening 2017 en toekomstige architectuur na 2020 (debat)
 21.Kaderovereenkomst tussen de EU en Australië - Kaderovereenkomst tussen de EU en Australië (resolutie) (debat)
 22.Jaarverslagen 2015-2016 over subsidiariteit en evenredigheid (debat)
 23.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 24.Sluiting van de vergadering
Debatten
Herziene uitgave (1163 kb)
 
Debatten
Herziene uitgave (5324 kb)
Laatst bijgewerkt op: 30 juli 2018Juridische mededeling - Privacybeleid