Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Pełne sprawozdanie z obrad
Wtorek, 17 kwietnia 2018 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Instrument na rzecz wartości europejskich wspierający organizacje społeczeństwa obywatelskiego, które propagują demokrację, praworządność i wartości podstawowe w Unii Europejskiej (debata)
 3.Wznowienie posiedzenia
 4.Debata z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem na temat przyszłości Europy (debata)
 5.Wznowienie posiedzenia
 6.Głosowanie
  6.1.Umowa o współpracy naukowo-technicznej między Unią Europejską a Republiką Libańską, określająca warunki uczestnictwa Republiki Libańskiej w partnerstwie w dziedzinie badań i innowacji w regionie Morza Śródziemnego (PRIMA) (A8-0352/2017 - Sofia Sakorafa) (głosowanie)
  6.2.Protokół ustalający uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sprawie połowów między Unią Europejską a Republiką Mauritiusu (A8-0053/2018 - Norica Nicolai) (głosowanie)
  6.3.Porozumienie między UE a Norwegią w sprawie dodatkowych preferencji w handlu produktami rolnymi (A8-0126/2018 - Tiziana Beghin) (głosowanie)
  6.4.Europejska strategia na rzecz promowania roślin wysokobiałkowych (A8-0121/2018 - Jean-Paul Denanot) (głosowanie)
  6.5.Włączenie emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych pochodzących z działalności związanej z użytkowaniem gruntów, zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem do ram polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030 (A8-0262/2017 - Norbert Lins) (głosowanie)
  6.6.Roczne wiążące ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w celu wywiązania się ze zobowiązań wynikających z porozumienia paryskiego (A8-0208/2017 - Gerben-Jan Gerbrandy) (głosowanie)
  6.7.Status i finansowanie europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych (A8-0373/2017 - Mercedes Bresso, Rainer Wieland) (głosowanie)
  6.8.Charakterystyka energetyczna budynków (A8-0314/2017 - Bendt Bendtsen) (głosowanie)
  6.9.Wdrożenie 7. programu działań w zakresie środowiska (A8-0059/2018 - Daciana Octavia Sârbu) (głosowanie)
  6.10.Równouprawnienie płci w sektorze mediów w UE (A8-0031/2018 - Michaela Šojdrová) (głosowanie)
  6.11.Wzmocnienie pozycji kobiet i dziewcząt dzięki sektorowi cyfrowemu (B8-0183/2018) (głosowanie)
  6.12.Wdrażanie Instrumentu Finansowania Współpracy na rzecz Rozwoju, Instrumentu Pomocy Humanitarnej oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju (A8-0118/2018 - Enrique Guerrero Salom) (głosowanie)
  6.13.Poprawa zdolności obsługi zadłużenia krajów rozwijających się (A8-0129/2018 - Charles Goerens) (głosowanie)
  6.14.Wzmacnianie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej w Unii Europejskiej (A8-0138/2018 - Marc Joulaud) (głosowanie)
 7.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
  7.1.Europejska strategia na rzecz promowania roślin wysokobiałkowych (A8-0121/2018 - Jean-Paul Denanot)
  7.2.Włączenie emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych pochodzących z działalności związanej z użytkowaniem gruntów, zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem do ram polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030 (A8-0262/2017 - Norbert Lins)
  7.3.Roczne wiążące ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w celu wywiązania się ze zobowiązań wynikających z porozumienia paryskiego (A8-0208/2017 - Gerben-Jan Gerbrandy)
  7.4.Wdrożenie 7. programu działań w zakresie środowiska (A8-0059/2018 - Daciana Octavia Sârbu)
  7.5.Równouprawnienie płci w sektorze mediów w UE (A8-0031/2018 - Michaela Šojdrová)
  7.6.Wzmocnienie pozycji kobiet i dziewcząt dzięki sektorowi cyfrowemu (B8-0183/2018)
  7.7.Wdrażanie Instrumentu Finansowania Współpracy na rzecz Rozwoju, Instrumentu Pomocy Humanitarnej oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju (A8-0118/2018 - Enrique Guerrero Salom)
  7.8.Poprawa zdolności obsługi zadłużenia krajów rozwijających się (A8-0129/2018 - Charles Goerens)
  7.9.Wzmacnianie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej w Unii Europejskiej (A8-0138/2018 - Marc Joulaud)
 8.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: Patrz protokól
 9.Wznowienie posiedzenia
 10.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Patrz protokól
 11.Postępy w sprawie globalnych porozumień ONZ w sprawie bezpiecznej, uporządkowanej i legalnej migracji i w sprawie uchodźców (debata)
 12.Skład Parlamentu: Patrz protokól
 13.Sytuacja w Syrii (debata)
 14.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu): Patrz protokól
 15.Sprostowanie (art. 231 Regulaminu): Patrz protokól
 16.Sytuacja w Rosji (debata)
 17.Szanse na pokojowe rozwiązania na Półwyspie Koreańskim w świetle ostatnich wydarzeń (debata)
 18.Naruszenie praw człowieka i praworządności w przypadku dwóch greckich żołnierzy aresztowanych i zatrzymanych w Turcji (debata)
 19.Składanie dokumentów: patrz protokół
 20.Wdrażanie unijnych instrumentów finansowania zewnętrznego: przegląd śródokresowy w 2017 r. i przyszła struktura na okres po roku 2020 (debata)
 21.Umowa ramowa między UE a Australią - Umowa ramowa między UE a Australią (rezolucja) (debata)
 22.Sprawozdania roczne za lata 2015 i 2016 w sprawie pomocniczości i proporcjonalności (debata)
 23.Porządek obrad następnego posiedzenia: Patrz protokól
 24.Zamknięcie posiedzenia
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (1163 kb)
 
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (5324 kb)
Ostatnia aktualizacja: 30 lipca 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności