Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Dezbateri
Marţi, 17 aprilie 2018 - StrasbourgEdiţie revizuită
 1.Deschiderea ședinței
 2.Un instrument pentru valori europene în vederea susținerii organizațiilor societății civile care promovează democrația, statul de drept și valorile fundamentale în cadrul Uniunii Europene (dezbatere)
 3.Reluarea şedinţei
 4.Dezbatere cu președintele Franței, Emmanuel Macron, privind viitorul Europei (dezbatere)
 5.Reluarea şedinţei
 6.Votare
  6.1.Acordul de cooperare științifică și tehnologică UE-Liban: participarea Libanului la Parteneriatul în domeniul cercetării și inovării în zona mediteraneeană (PRIMA) (A8-0352/2017 - Sofia Sakorafa) (vot)
  6.2.Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului UE-Republica Mauritius: posibilitățile de pescuit și contribuția financiara (A8-0053/2018 - Norica Nicolai) (vot)
  6.3.Acordul UE-Norvegia privind preferințele comerciale suplimentare pentru produsele agricole (A8-0126/2018 - Tiziana Beghin) (vot)
  6.4.O strategie europeană pentru promovarea culturilor proteice (A8-0121/2018 - Jean-Paul Denanot) (vot)
  6.5.Includerea emisiilor și absorbțiilor de gaze cu efect de seră care rezultă din activități legate de exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultură în cadrul de politici privind clima și energia pentru 2030 (A8-0262/2017 - Norbert Lins) (vot)
  6.6.Reducerea anuală obligatorie a emisiilor de gaze cu efect de seră în vederea respectării angajamentelor asumate în temeiul Acordului de la Paris (A8-0208/2017 - Gerben-Jan Gerbrandy) (vot)
  6.7.Statutul și finanțarea partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene (A8-0373/2017 - Mercedes Bresso, Rainer Wieland) (vot)
  6.8.Performanța energetică a clădirilor (A8-0314/2017 - Bendt Bendtsen) (vot)
  6.9.Punerea în aplicare a celui de Al șaptelea program de acțiune pentru mediu (A8-0059/2018 - Daciana Octavia Sârbu) (vot)
  6.10.Egalitatea de gen în sectorul mass-mediei din UE (A8-0031/2018 - Michaela Šojdrová) (vot)
  6.11.Capacitarea femeilor și a fetelor prin sectorul digital (B8-0183/2018) (vot)
  6.12.Punerea în aplicare a instrumentului de cooperare pentru dezvoltare, a instrumentului pentru ajutor umanitar și a Fondului european de dezvoltare (A8-0118/2018 - Enrique Guerrero Salom) (vot)
  6.13.Îmbunătățirea sustenabilității datoriei țărilor în curs de dezvoltare (A8-0129/2018 - Charles Goerens) (vot)
  6.14.Consolidarea coeziunii economice, sociale și teritoriale din UE (A8-0138/2018 - Marc Joulaud) (vot)
 7.Explicații privind votul
  7.1.O strategie europeană pentru promovarea culturilor proteice (A8-0121/2018 - Jean-Paul Denanot)
  7.2.Includerea emisiilor și absorbțiilor de gaze cu efect de seră care rezultă din activități legate de exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultură în cadrul de politici privind clima și energia pentru 2030 (A8-0262/2017 - Norbert Lins)
  7.3.Reducerea anuală obligatorie a emisiilor de gaze cu efect de seră în vederea respectării angajamentelor asumate în temeiul Acordului de la Paris (A8-0208/2017 - Gerben-Jan Gerbrandy)
  7.4.Punerea în aplicare a celui de Al șaptelea program de acțiune pentru mediu (A8-0059/2018 - Daciana Octavia Sârbu)
  7.5.Egalitatea de gen în sectorul mass-mediei din UE (A8-0031/2018 - Michaela Šojdrová)
  7.6.Capacitarea femeilor și a fetelor prin sectorul digital (B8-0183/2018)
  7.7.Punerea în aplicare a instrumentului de cooperare pentru dezvoltare, a instrumentului pentru ajutor umanitar și a Fondului european de dezvoltare (A8-0118/2018 - Enrique Guerrero Salom)
  7.8.Îmbunătățirea sustenabilității datoriei țărilor în curs de dezvoltare (A8-0129/2018 - Charles Goerens)
  7.9.Consolidarea coeziunii economice, sociale și teritoriale din UE (A8-0138/2018 - Marc Joulaud)
 8.Corectarea voturilor și intențiile de vot: consultaţi procesul-verbal
 9.Reluarea şedinţei
 10.Aprobarea procesului-verbal al ședinței anterioare: consultaţi procesul-verbal
 11.Progresele realizate în ceea ce privește pactul mondial al ONU pentru asigurarea unei migrații legale, desfășurate în condiții de siguranță și de ordine și pactul privind refugiații (dezbatere)
 12.Componența Parlamentului: consultaţi procesul-verbal
 13.Situația din Siria (dezbatere)
 14.Acte delegate (articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 15.Rectificare (articolul 231 din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 16.Situația din Rusia (dezbatere)
 17.Perspectivele menținerii păcii în Peninsula Coreeană în lumina evoluțiilor recente (dezbatere)
 18.Încălcarea drepturilor omului și a statului de drept în cazul a doi soldați greci arestați și plasați în detenție în Turcia (dezbatere)
 19.Depunerea documentelor: a se vedea procesul-verbal
 20.Punerea în aplicare a instrumentelor de finanțare externă ale UE: evaluarea intermediară din 2017 și viitoarea arhitectură post-2020 (dezbatere)
 21.Acordul-cadru UE-Australia - Acordul-cadru UE-Australia (rezoluție) (dezbatere)
 22.Rapoartele anuale pe 2015-2016 privind subsidiaritatea și proporționalitatea (dezbatere)
 23.Ordinea de zi a următoarei ședințe: consultaţi procesul-verbal
 24.Ridicarea ședinței
Dezbateri
Ediţie revizuită (1163 kb)
 
Dezbateri
Ediţie revizuită (5324 kb)
Ultima actualizare: 30 iulie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate