Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Doslovný zápis z rozpráv
Utorok, 17. apríla 2018 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Nástroj európskych hodnôt na podporu organizácií občianskej spoločnosti zameraných na podporu demokracie, právneho štátu a základných hodnôt v Európskej únii (rozprava)
 3.Pokračovanie prerušeného rokovania
 4.Rozprava s prezidentom Francúzskej republiky Emmanuelom Macronom o budúcnosti Európy (rozprava)
 5.Pokračovanie prerušeného rokovania
 6.Hlasovanie
  6.1.Dohoda o vedeckej a technickej spolupráci medzi EÚ a Libanonom: účasť Libanonu na Partnerstve pre výskum a inováciu v oblasti Stredozemia (PRIMA) (A8-0352/2017 - Sofia Sakorafa) (hlasovanie)
  6.2.Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Maurícijskou republikou: rybolovné možnosti a finančný príspevok (A8-0053/2018 - Norica Nicolai) (hlasovanie)
  6.3.Dohoda medzi EÚ a Nórskom, ktorá sa týka dodatočných obchodných preferencií pri poľnohospodárskych výrobkoch (A8-0126/2018 - Tiziana Beghin) (hlasovanie)
  6.4.Európska stratégia podpory bielkovinových plodín (A8-0121/2018 - Jean-Paul Denanot) (hlasovanie)
  6.5.Začlenenie emisií a záchytov skleníkových plynov z využívania pôdy, zo zmien vo využívaní pôdy a z lesného hospodárstva do rámca politík v oblasti klímy a energetiky na obdobie do roku 2030 (A8-0262/2017 - Norbert Lins) (hlasovanie)
  6.6.Záväzné ročné znižovanie emisií skleníkových plynov v záujme splnenia záväzkov podľa parížskej dohody (A8-0208/2017 - Gerben-Jan Gerbrandy) (hlasovanie)
  6.7.Štatút a financovanie európskych politických strán a európskych politických nadácií (A8-0373/2017 - Mercedes Bresso, Rainer Wieland) (hlasovanie)
  6.8.Energetická hospodárnosť budov (A8-0314/2017 - Bendt Bendtsen) (hlasovanie)
  6.9.Vykonávanie 7. environmentálneho akčného programu (A8-0059/2018 - Daciana Octavia Sârbu) (hlasovanie)
  6.10.Rodová rovnosť v mediálnom sektore v EÚ (A8-0031/2018 - Michaela Šojdrová) (hlasovanie)
  6.11.Posilňovanie postavenia žien a dievčat prostredníctvom digitálneho sektora (B8-0183/2018) (hlasovanie)
  6.12.Vykonávanie nástroja rozvojovej spolupráce, nástroja humanitárnej pomoci a Európskeho rozvojového fondu (A8-0118/2018 - Enrique Guerrero Salom) (hlasovanie)
  6.13.Zlepšenie udržateľnosti dlhu rozvojových krajín (A8-0129/2018 - Charles Goerens) (hlasovanie)
  6.14.Posilnenie hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti v EÚ (A8-0138/2018 - Marc Joulaud) (hlasovanie)
 7.Vysvetlenia hlasovania
  7.1.Európska stratégia podpory bielkovinových plodín (A8-0121/2018 - Jean-Paul Denanot)
  7.2.Začlenenie emisií a záchytov skleníkových plynov z využívania pôdy, zo zmien vo využívaní pôdy a z lesného hospodárstva do rámca politík v oblasti klímy a energetiky na obdobie do roku 2030 (A8-0262/2017 - Norbert Lins)
  7.3.Záväzné ročné znižovanie emisií skleníkových plynov v záujme splnenia záväzkov podľa parížskej dohody (A8-0208/2017 - Gerben-Jan Gerbrandy)
  7.4.Vykonávanie 7. environmentálneho akčného programu (A8-0059/2018 - Daciana Octavia Sârbu)
  7.5.Rodová rovnosť v mediálnom sektore v EÚ (A8-0031/2018 - Michaela Šojdrová)
  7.6.Posilňovanie postavenia žien a dievčat prostredníctvom digitálneho sektora (B8-0183/2018)
  7.7.Vykonávanie nástroja rozvojovej spolupráce, nástroja humanitárnej pomoci a Európskeho rozvojového fondu (A8-0118/2018 - Enrique Guerrero Salom)
  7.8.Zlepšenie udržateľnosti dlhu rozvojových krajín (A8-0129/2018 - Charles Goerens)
  7.9.Posilnenie hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti v EÚ (A8-0138/2018 - Marc Joulaud)
 8.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 9.Pokračovanie prerušeného rokovania
 10.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 11.Pokrok v súvislosti s globálnym paktom OSN o bezpečnej, riadenej a legálnej migrácii a globálnym paktom o utečencoch (rozprava)
 12.Zloženie Parlamentu: pozri zápisnicu
 13.Situácia v Sýrii (rozprava)
 14.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 15.Korigendum (článok 231 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 16.Situácia v Rusku (rozprava)
 17.Vyhliadky na mier na Kórejskom polostrove v kontexte nedávneho vývoja (rozprava)
 18.Porušovanie ľudských práv a zásad právneho štátu v prípade dvoch gréckych vojakov zatknutých a zadržiavaných v Turecku (rozprava)
 19.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 20.Vykonávanie nástrojov Únie na financovanie vonkajšej činnosti: preskúmanie v polovici trvania v roku 2017 a budúca architektúra po roku 2020 (rozprava)
 21.Rámcová dohoda medzi EÚ a Austráliou - Rámcová dohoda medzi EÚ a Austráliou (uznesenie) (rozprava)
 22.Výročné správy za roky 2015 a 2016 o subsidiarite a proporcionalite (rozprava)
 23.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 24.Skončenie rokovania
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (1163 kb)
 
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (5324 kb)
Posledná úprava: 30. júla 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia