Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Razprave
Torek, 17. april 2018 - StrasbourgPregledana izdaja
 1.Otvoritev seje
 2.Instrument za evropske vrednote za podporo civilnodružbenim organizacijam, ki spodbujajo demokracijo, načelo pravne države in temeljne vrednote v Evropski uniji (razprava)
 3.Nadaljevanje seje
 4.Razprava s predsednikom Francoske republike Emmanuelom Macronom o prihodnosti Evrope (razprava)
 5.Nadaljevanje seje
 6.Čas glasovanja
  6.1.Sporazum o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med EU in Libanonom: sodelovanje Libanona v partnerstvu na področju raziskav in inovacij v Sredozemlju (PRIMA) (A8-0352/2017 - Sofia Sakorafa) (glasovanje)
  6.2.Sporazum med EU in Mavricijem o partnerstvu v ribiškem sektorju: ribolovne možnosti in finančni prispevek (A8-0053/2018 - Norica Nicolai) (glasovanje)
  6.3.Sporazum med EU in Norveško o dodatnih trgovinskih preferencialih za kmetijske proizvode (A8-0126/2018 - Tiziana Beghin) (glasovanje)
  6.4.Evropska strategija za spodbujanje beljakovinskih poljščin (A8-0121/2018 - Jean-Paul Denanot) (glasovanje)
  6.5.Vključitev emisij toplogrednih plinov in odvzemov zaradi rabe zemljišč, spremembe rabe zemljišč in gozdarstva v okvir podnebne in energetske politike do leta 2030 (A8-0262/2017 - Norbert Lins) (glasovanje)
  6.6.Zavezujoče letno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za izpolnitev zavez iz Pariškega sporazuma (A8-0208/2017 - Gerben-Jan Gerbrandy) (glasovanje)
  6.7.Statut in financiranje evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij (A8-0373/2017 - Mercedes Bresso, Rainer Wieland) (glasovanje)
  6.8.Energetska učinkovitost stavb (A8-0314/2017 - Bendt Bendtsen) (glasovanje)
  6.9.Izvajanje sedmega okoljskega akcijskega programa (A8-0059/2018 - Daciana Octavia Sârbu) (glasovanje)
  6.10.Enakost spolov v medijskem sektorju v EU (A8-0031/2018 - Michaela Šojdrová) (glasovanje)
  6.11.Krepitev vloge žensk in deklet s pomočjo digitalnega sektorja (B8-0183/2018) (glasovanje)
  6.12.Izvajanje instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja, instrumenta za humanitarno pomoč in Evropskega razvojnega sklada (A8-0118/2018 - Enrique Guerrero Salom) (glasovanje)
  6.13.Krepitev vzdržnosti zadolževanja v državah v razvoju (A8-0129/2018 - Charles Goerens) (glasovanje)
  6.14.Krepitev ekonomske, socialne in teritorialne kohezije v EU (A8-0138/2018 - Marc Joulaud) (glasovanje)
 7.Obrazložitev glasovanja
  7.1.Evropska strategija za spodbujanje beljakovinskih poljščin (A8-0121/2018 - Jean-Paul Denanot)
  7.2.Vključitev emisij toplogrednih plinov in odvzemov zaradi rabe zemljišč, spremembe rabe zemljišč in gozdarstva v okvir podnebne in energetske politike do leta 2030 (A8-0262/2017 - Norbert Lins)
  7.3.Zavezujoče letno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za izpolnitev zavez iz Pariškega sporazuma (A8-0208/2017 - Gerben-Jan Gerbrandy)
  7.4.Izvajanje sedmega okoljskega akcijskega programa (A8-0059/2018 - Daciana Octavia Sârbu)
  7.5.Enakost spolov v medijskem sektorju v EU (A8-0031/2018 - Michaela Šojdrová)
  7.6.Krepitev vloge žensk in deklet s pomočjo digitalnega sektorja (B8-0183/2018)
  7.7.Izvajanje instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja, instrumenta za humanitarno pomoč in Evropskega razvojnega sklada (A8-0118/2018 - Enrique Guerrero Salom)
  7.8.Krepitev vzdržnosti zadolževanja v državah v razvoju (A8-0129/2018 - Charles Goerens)
  7.9.Krepitev ekonomske, socialne in teritorialne kohezije v EU (A8-0138/2018 - Marc Joulaud)
 8.Popravki in namere glasovanja: gl. zapisnik
 9.Nadaljevanje seje
 10.Sprejetje zapisnika predhodne seje: gl. zapisnik
 11.Napredek pri globalnih dogovorih OZN o varnih, urejenih in zakonitih migracijah in o beguncih (razprava)
 12.Sestava Parlamenta: gl. zapisnik
 13.Razmere v Siriji (razprava)
 14.Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika): gl. zapisnik
 15.Popravek (člen 231 Poslovnika): gl. zapisnik
 16.Razmere v Rusiji (razprava)
 17.Obeti za mir na Korejskem polotoku glede na nedavne dogodke (razprava)
 18.Kršitev človekovih pravic in načela pravne države v primeru aretacije in pridržanja dveh grških vojakov v Turčiji (razprava)
 19.Predložitev dokumentov: glej zapisnik
 20.Izvajanje instrumentov EU za zunanje financiranje: vmesni pregled 2017 in prihodnja zasnova v obdobju po letu 2020 (razprava)
 21.Okvirni sporazum med EU in Avstralijo - Okvirni sporazum med EU in Avstralijo (resolucija) (razprava)
 22.Letni poročili o subsidiarnosti in sorazmernosti za leto 2015 in 2016 (razprava)
 23.Dnevni red naslednje seje: gl. zapisnik
 24.Zaključek seje
Razprave
Pregledana izdaja (1163 kb)
 
Razprave
Pregledana izdaja (5324 kb)
Zadnja posodobitev: 30. julij 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov