Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/0272(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0013/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0013/2017

Συζήτηση :

PV 14/03/2017 - 4
CRE 14/03/2017 - 4
PV 16/04/2018 - 21
CRE 16/04/2018 - 21

Ψηφοφορία :

PV 14/03/2017 - 6.5
CRE 14/03/2017 - 6.5
PV 18/04/2018 - 12.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0069
P8_TA(2018)0113

Συζητήσεις
Τετάρτη 18 Απριλίου 2018 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

13.4. Οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους, απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (A8-0013/2017 - Simona Bonafè)
Βίντεο των παρεμβάσεων
 

Mündliche Erklärungen zur Abstimmung

 
  
MPphoto
 

  Adam Szejnfeld (PPE). – Panie Przewodniczący! W sprawozdaniu mamy do czynienia przede wszystkim z kwestiami dotyczącymi sprawozdawczości – uproszczenia tego systemu, dostosowania przepisów sprawozdawczości do pozostałych dyrektyw odpadowych. Ma to wszystko ma służyć zwiększeniu efektywności kontroli.

Jest to bardzo ważne, ale zajmuję głos po to, żeby przy tej okazji zwrócić uwagę na inne kwestie, których nie ma w tym sprawozdaniu, ale się z nim wiążą, a więc przede wszystkim rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym – a w ramach tego również zwiększenie uprawnień konsumentów. Mam tu na myśli takie idee, jak prawo do naprawy oraz walka z procederem, który nazywamy potocznie sztucznym starzeniem produktów. Wszystko to powoduje, że wzrasta nam liczba, ilość odpadów – tym w takim razie też trzeba się zająć, a nie tylko sprawozdawczością, nie tylko kontrolą.

 
Τελευταία ενημέρωση: 5 Σεπτεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου