Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2136(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0137/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0137/2018

Συζήτηση :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Ψηφοφορία :

PV 18/04/2018 - 12.16
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0121

Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τετάρτη 18 Απριλίου 2018 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

13.11. Απαλλαγή 2016: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί (A8-0137/2018 - Joachim Zeller)
Βίντεο των παρεμβάσεων
 

Mündliche Erklärungen zur Abstimmung

 
  
MPphoto
 

  Bogdan Andrzej Zdrojewski (PPE). – Panie Przewodniczący! Zostałem zobowiązany przez Komisję Kultury do przedstawienia uwag związanych z absolutorium. Wczoraj udało się prawie wszystkie przekazać z jednym wyjątkiem – otóż Komisja Kultury wielokrotnie zwracała uwagę na to, że cały czas brakuje środków na poszerzanie tak zwanych programów pilotażowych. Jest to o tyle dotkliwe, że, przy słabej realizacji programów takich, jak Kreatywna Europa czy Europa dla Obywateli, właśnie programy pilotażowe są tą wąską, ale niezwykle cenną furtką do realizacji programów krótko mówiąc nowych, czyli tych, które poszerzają możliwości funkcjonowania zwłaszcza młodych osób w obszarze kultury. Zwracam na to uwagę uzupełniając swoje wystąpienie z dnia poprzedniego.

 
Τελευταία ενημέρωση: 5 Σεπτεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου