Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Sanatarkat istuntoselostukset
Keskiviikko 18. huhtikuuta 2018 - StrasbourgLopullinen versio
 1.Istunnon avaaminen
 2.Komission eettiset periaatteet ja erityisesti Euroopan komission pääsihteerin nimittäminen (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset): ks. pöytäkirja
 3.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset): ks. pöytäkirja
 4.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 106 artikla): ks. pöytäkirja: ks. pöytäkirja
 5.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta): ks. pöytäkirja
 6.Eurooppa-neuvoston 22. ja 23. maaliskuuta 2018 pidetyn kokouksen päätelmät (keskustelu)
 7.Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (hyväksyminen) (työjärjestyksen 69 c artikla): ks. pöytäkirja
 8.Poliittisten ryhmien kokoonpano: ks. pöytäkirja
 9.Euroopan talous- ja sosiaalikomitean kuuleminen (työjärjestyksen 137 artiklan 2 kohta): ks. pöytäkirja
 10.Vastuuvapaus 2016 (keskustelu)
 11.Istunnon jatkaminen
 12.Äänestykset
  12.1.Ajankohdan vahvistaminen edustajien valitsemiseksi Euroopan parlamenttiin yhdeksännen kerran yleisillä välittömillä vaaleilla (A8-0145/2018 - Danuta Maria Hübner) (äänestys)
  12.2.Parlamentin istuntokalenteri 2019 (äänestys)
  12.3.EU:n ja Australian välinen puitesopimus (A8-0110/2018 - Francisco José Millán Mon) (äänestys)
  12.4.EU:n ja Australian välinen puitesopimus (päätöslauselma) (A8-0119/2018 - Francisco José Millán Mon) (äänestys)
  12.5.Terrorismin ennaltaehkäisyä koskeva Euroopan neuvoston yleissopimus (A8-0131/2018 - Helga Stevens) (äänestys)
  12.6.Terrorismin ennaltaehkäisyä koskeva Euroopan neuvoston yleissopimus (lisäpöytäkirja) (A8-0132/2018 - Helga Stevens) (äänestys)
  12.7.Pakkaukset ja pakkausjätteet (A8-0029/2017 - Simona Bonafè) (äänestys)
  12.8.Romuajoneuvot, käytetyt paristot ja akut sekä sähkö- ja elektroniikkalaiteromu (A8-0013/2017 - Simona Bonafè) (äänestys)
  12.9.Jätteet (A8-0034/2017 - Simona Bonafè) (äänestys)
  12.10.Kaatopaikat (A8-0031/2017 - Simona Bonafè) (äänestys)
  12.11.Ympäristöalan seurantaa koskevat menettelysäännöt (A8-0253/2017 - Francesc Gambús) (äänestys)
  12.12.Komission eettiset periaatteet ja erityisesti Euroopan komission pääsihteerin nimittäminen (B8-0214/2018) (äänestys)
  12.13.YK:n turvallista, hallittua ja laillista muuttoliikettä ja pakolaisia koskevissa Global Compact -aloitteissa aikaansaatu edistys (B8-0184/2018, B8-0185/2018) (äänestys)
  12.14.EU:n ulkoisen rahoituksen välineiden täytäntöönpano: vuoden 2017 väliarviointi ja tuleva rakenne vuoden 2020 jälkeen (A8-0112/2018 - Marietje Schaake) (äänestys)
  12.15.Toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteita koskevat vuosikertomukset 2015 ja 2016 (A8-0141/2018 - Mady Delvaux) (äänestys)
  12.16.Vastuuvapaus 2016: EU:n yleinen talousarvio – Komissio ja toimeenpanovirastot (A8-0137/2018 - Joachim Zeller) (äänestys)
  12.17.Vastuuvapaus 2016: Tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomukset komissiota koskevassa varainhoitovuoden 2016 vastuuvapausmenettelyssä (A8-0130/2018 - Joachim Zeller) (äänestys)
  12.18.Vastuuvapaus 2016: EU:n yleinen talousarvio – 8., 9., 10. ja 11. EKR (A8-0123/2018 - Barbara Kappel) (äänestys)
  12.19.Vastuuvapaus 2016: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan parlamentti (A8-0105/2018 - Derek Vaughan) (äänestys)
  12.20.Vastuuvapaus 2016: EU:n yleinen talousarvio – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto (A8-0116/2018 - Ingeborg Gräßle) (äänestys)
  12.21.Vastuuvapaus 2016: EU:n yleinen talousarvio – Tuomioistuin (A8-0122/2018 - Ingeborg Gräßle) (äänestys)
  12.22.Vastuuvapaus 2016: EU:n yleinen talousarvio – Tilintarkastustuomioistuin (A8-0089/2018 - Ingeborg Gräßle) (äänestys)
  12.23.Vastuuvapaus 2016: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (A8-0097/2018 - Ingeborg Gräßle) (äänestys)
  12.24.Vastuuvapaus 2016: EU:n yleinen talousarvio – Alueiden komitea (A8-0117/2018 - Ingeborg Gräßle) (äänestys)
  12.25.Vastuuvapaus 2016: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan ulkosuhdehallinto (A8-0128/2018 - Marco Valli) (äänestys)
  12.26.Vastuuvapaus 2016: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan oikeusasiamies (A8-0100/2018 - Ingeborg Gräßle) (äänestys)
  12.27.Vastuuvapaus 2016: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan tietosuojavaltuutettu (A8-0099/2018 - Ingeborg Gräßle) (äänestys)
  12.28.Vastuuvapaus 2016: EU:n virastojen toiminnan tuloksellisuus, varainhoito ja sen valvonta (A8-0115/2018 - Bart Staes) (äänestys)
  12.29.Vastuuvapaus 2016: Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto (A8-0074/2018 - Bart Staes) (äänestys)
  12.30.Vastuuvapaus 2016: Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen virasto (A8-0069/2018 - Bart Staes) (äänestys)
  12.31.Vastuuvapaus 2016: Euroopan unionin elinten käännöskeskus (A8-0106/2018 - Bart Staes) (äänestys)
  12.32.Vastuuvapaus 2016: Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (A8-0068/2018 - Bart Staes) (äänestys)
  12.33.Vastuuvapaus 2016: Euroopan unionin lainvalvontakoulutusvirasto (A8-0098/2018 - Bart Staes) (äänestys)
  12.34.Vastuuvapaus 2016: Euroopan lentoturvallisuusvirasto (A8-0066/2018 - Bart Staes) (äänestys)
  12.35.Vastuuvapaus 2016: Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto (A8-0083/2018 - Bart Staes) (äänestys)
  12.36.Vastuuvapaus 2016: Euroopan pankkiviranomainen (A8-0067/2018 - Bart Staes) (äänestys)
  12.37.Vastuuvapaus 2016: Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskus (A8-0085/2018 - Bart Staes) (äänestys)
  12.38.Vastuuvapaus 2016: Euroopan kemikaalivirasto (A8-0086/2018 - Bart Staes) (äänestys)
  12.39.Vastuuvapaus 2016: Euroopan ympäristökeskus (A8-0090/2018 - Bart Staes) (äänestys)
  12.40.Vastuuvapaus 2016: Euroopan kalastuksenvalvontavirasto (A8-0107/2018 - Bart Staes) (äänestys)
  12.41.Vastuuvapaus 2016: Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (A8-0091/2018 - Indrek Tarand) (äänestys)
  12.42.Vastuuvapaus 2016: Euroopan tasa-arvoinstituutti (A8-0087/2018 - Bart Staes) (äänestys)
  12.43.Vastuuvapaus 2016: Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen (A8-0088/2018 - Bart Staes) (äänestys)
  12.44.Vastuuvapaus 2016: Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti (A8-0096/2018 - Bart Staes) (äänestys)
  12.45.Vastuuvapaus 2016: Euroopan lääkevirasto (A8-0103/2018 - Bart Staes) (äänestys)
  12.46.Vastuuvapaus 2016: Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus (A8-0081/2018 - Bart Staes) (äänestys)
  12.47.Vastuuvapaus 2016: Euroopan meriturvallisuusvirasto (A8-0078/2018 - Bart Staes) (äänestys)
  12.48.Vastuuvapaus 2016: Euroopan unionin verkko- ja tietoturvavirasto (A8-0114/2018 - Bart Staes) (äänestys)
  12.49.Vastuuvapaus 2016: Euroopan unionin rautatievirasto (A8-0079/2018 - Bart Staes) (äänestys)
  12.50.Vastuuvapaus 2016: Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (A8-0101/2018 - Bart Staes) (äänestys)
  12.51.Vastuuvapaus 2016: Euroopan koulutussäätiö (A8-0080/2018 - Bart Staes) (äänestys)
  12.52.Vastuuvapaus 2016: Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto (A8-0111/2018 - Bart Staes) (äänestys)
  12.53.Vastuuvapaus 2016: Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (A8-0084/2018 - Bart Staes) (äänestys)
  12.54.Vastuuvapaus 2016: Euratomin hankintakeskus (A8-0102/2018 - Bart Staes) (äänestys)
  12.55.Vastuuvapaus 2016: Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö (A8-0092/2018 - Bart Staes) (äänestys)
  12.56.Vastuuvapaus 2016: Euroopan unionin oikeudellisen yhteistyön yksikkö (Eurojust) (A8-0113/2018 - Bart Staes) (äänestys)
  12.57.Vastuuvapaus 2016: Euroopan poliisivirasto (Europol) (A8-0109/2018 - Bart Staes) (äänestys)
  12.58.Vastuuvapaus 2016: Euroopan unionin perusoikeusvirasto (A8-0093/2018 - Bart Staes) (äänestys)
  12.59.Vastuuvapaus 2016: Euroopan raja- ja merivartiovirasto (Frontex) (A8-0108/2018 - Bart Staes) (äänestys)
  12.60.Vastuuvapaus 2016: Euroopan GNSS-virasto (A8-0082/2018 - Bart Staes) (äänestys)
  12.61.Vastuuvapaus 2016: Biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyritys (A8-0071/2018 - Brian Hayes) (äänestys)
  12.62.Vastuuvapaus 2016: Clean Sky 2 -yhteisyritys (A8-0070/2018 - Brian Hayes) (äänestys)
  12.63.Vastuuvapaus 2016: ECSEL-yhteisyritys (A8-0072/2018 - Brian Hayes) (äänestys)
  12.64.Vastuuvapaus 2016: Toinen polttokenno- ja vety-yhteisyritys (A8-0073/2018 - Brian Hayes) (äänestys)
  12.65.Vastuuvapaus 2016: Toinen innovatiiviset lääkkeet -aloitetta toteuttava yhteisyritys (A8-0075/2018 - Brian Hayes) (äänestys)
  12.66.Vastuuvapaus 2016: ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaava yhteisyritys (A8-0095/2018 - Brian Hayes) (äänestys)
  12.67.Vastuuvapaus 2016: SESAR-yhteisyritys (A8-0077/2018 - Brian Hayes) (äänestys)
  12.68.Vastuuvapaus 2016: Shift2Rail-yhteisyritys (A8-0076/2018 - Brian Hayes) (äänestys)
 13.Äänestysselitykset
  13.1.EU:n ja Australian välinen puitesopimus (A8-0110/2018 - Francisco José Millán Mon)
  13.2.EU:n ja Australian välinen puitesopimus (päätöslauselma) (A8-0119/2018 - Francisco José Millán Mon)
  13.3.Pakkaukset ja pakkausjätteet (A8-0029/2017 - Simona Bonafè)
  13.4.Romuajoneuvot, käytetyt paristot ja akut sekä sähkö- ja elektroniikkalaiteromu (A8-0013/2017 - Simona Bonafè)
  13.5.Jätteet (A8-0034/2017 - Simona Bonafè)
  13.6.Ympäristöalan seurantaa koskevat menettelysäännöt (A8-0253/2017 - Francesc Gambús)
  13.7.Komission eettiset periaatteet ja erityisesti Euroopan komission pääsihteerin nimittäminen (B8-0214/2018)
  13.8.YK:n turvallista, hallittua ja laillista muuttoliikettä ja pakolaisia koskevissa Global Compact -aloitteissa aikaansaatu edistys (B8-0184/2018)
  13.9.EU:n ulkoisen rahoituksen välineiden täytäntöönpano: vuoden 2017 väliarviointi ja tuleva rakenne vuoden 2020 jälkeen (A8-0112/2018 - Marietje Schaake)
  13.10.Toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteita koskevat vuosikertomukset 2015 ja 2016 (A8-0141/2018 - Mady Delvaux)
  13.11.Vastuuvapaus 2016: EU:n yleinen talousarvio – Komissio ja toimeenpanovirastot (A8-0137/2018 - Joachim Zeller)
  13.12.Vastuuvapaus 2016: EU:n yleinen talousarvio – Tilintarkastustuomioistuin (A8-0089/2018 - Ingeborg Gräßle)
  13.13.Vastuuvapaus 2016: EU:n virastojen toiminnan tuloksellisuus, varainhoito ja sen valvonta (A8-0115/2018 - Bart Staes)
  13.14.Vastuuvapaus 2016: Euroopan unionin verkko- ja tietoturvavirasto (A8-0114/2018 - Bart Staes)
 14.Äänestymiskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 15.Istunnon jatkaminen
 16.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 17.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 18.Määrärahojen siirrot: ks. pöytäkirja
 19.Cambridge Analytica ja Facebook: Tietosuoja ja kansalaisten yksityisyys vaalimanipuloinnin vastaisena puolustautumiskeinona (keskustelu)
 20.Rahoitusjärjestelmän käytön estäminen rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen (keskustelu)
 21.Moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, komponenttien ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksyntä ja markkinavalvonta (keskustelu)
 22.Luonnonmukainen tuotanto ja luonnonmukaisten tuotteiden merkinnät (keskustelu)
 23.Perussopimusten määräysten täytäntöönpano kansallisten parlamenttien osalta (keskustelu)
 24.Kilpailupolitiikkaa koskeva vuosikertomus (keskustelu)
 25.Tiettyjen yritysten ja sivuliikkeiden tuloverotietojen ilmoittaminen (2016/0107(COD)) (keskustelu)
 26.Rokotusvastaisuus ja rokotuskattavuuden lasku Euroopassa (keskustelu)
 27.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 28.Istunnon päättäminen
Sanatarkat istuntoselostukset
Lopullinen versio (1598 kb)
 
Sanatarkat istuntoselostukset
Lopullinen versio (6987 kb)
Päivitetty viimeksi: 5. syyskuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö