Prethodno 
 Sljedeće 
PVTACRE
Rasprave
Srijeda, 18. travnja 2018. - StrasbourgRevidirano izdanje
 1.Sastav odbora
 2.Politika integriteta Komisije, posebice imenovanje glavnog tajnika Europske komisije (podneseni prijedlozi rezolucija): vidi zapisnik
 3.Rasprave o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (objava podnesenih prijedloga rezolucija): vidi zapisnik
 4.Provedbene mjere (članak 106. Poslovnika): vidi zapisnik: vidi zapisnik
 5.Delegirani akti (članak 105. stavak 6. Poslovnika): vidi zapisnik
 6.Zaključci sa sastanka Europskog vijeća 22. i 23. ožujka (rasprava)
 7.Pregovori prije prvog čitanja u Parlamentu (odobrenje) (članak 69.c Poslovnika): vidi zapisnik
 8.Sastav klubova zastupnika : vidi zapisnik
 9.Zahtjev za savjetovanje s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom (članak 137. stavak 2. Poslovnika): vidi zapisnik
 10.Razrješnica za 2016. (rasprava)
 11.Nastavak zasjedanja
 12.Glasovanje
  12.1.Određivanje razdoblja za devete izbore zastupnika u Europskom parlamentu neposrednim općim izborima (A8-0145/2018 - Danuta Maria Hübner) (glasovanje)
  12.2.Kalendar sjednica Parlamenta - 2019. (glasovanje)
  12.3.Okvirni sporazum između EU-a i Australije (A8-0110/2018 - Francisco José Millán Mon) (glasovanje)
  12.4.Okvirni sporazum između EU-a i Australije (Rezolucija) (A8-0119/2018 - Francisco José Millán Mon) (glasovanje)
  12.5.Konvencija Vijeća Europe o sprečavanju terorizma (A8-0131/2018 - Helga Stevens) (glasovanje)
  12.6.Konvencija Vijeća Europe o sprečavanju terorizma (Dodatni protokol) (A8-0132/2018 - Helga Stevens) (glasovanje)
  12.7.Ambalaža i ambalažni otpad (A8-0029/2017 - Simona Bonafè) (glasovanje)
  12.8.Otpadna vozila, otpadne baterije i akumulatori te otpadna električna i elektronička oprema (A8-0013/2017 - Simona Bonafè) (glasovanje)
  12.9.Otpad (A8-0034/2017 - Simona Bonafè) (glasovanje)
  12.10.Odlagališta otpada (A8-0031/2017 - Simona Bonafè) (glasovanje)
  12.11.Postupovna pravila u području izvješćivanja o okolišu (A8-0253/2017 - Francesc Gambús) (glasovanje)
  12.12.Politika integriteta Komisije, posebice imenovanje glavnog tajnika Europske komisije (B8-0214/2018) (glasovanje)
  12.13.Napredak Globalnog sporazuma UN-a za sigurne, uredne i zakonite migracije te Globalnog sporazuma UN-a o izbjeglicama (B8-0184/2018, B8-0185/2018) (glasovanje)
  12.14.Provedba instrumenata EU-a za vanjsko financiranje: preispitivanje na sredini razdoblja 2017. godine i struktura za razdoblje nakon 2020. (A8-0112/2018 - Marietje Schaake) (glasovanje)
  12.15.Godišnja izvješća za 2015. i 2016. o supsidijarnosti i proporcionalnosti (A8-0141/2018 - Mady Delvaux) (glasovanje)
  12.16.Razrješnica za 2016.: Opći proračun EU-a – Komisija i izvršne agencije (A8-0137/2018 - Joachim Zeller) (glasovanje)
  12.17.Razrješnica za 2016.: Tematska izvješća Revizorskoga suda u kontekstu razrješnice Komisiji za financijsku godinu 2016. (A8-0130/2018 - Joachim Zeller) (glasovanje)
  12.18.Razrješnica za 2016.: Opći proračun EU-a – 8., 9., 10. i 11. ERF (A8-0123/2018 - Barbara Kappel) (glasovanje)
  12.19.Razrješnica za 2016.: Opći proračun EU-a – Europski parlament (A8-0105/2018 - Derek Vaughan) (glasovanje)
  12.20.Razrješnica za 2016.: Opći proračun EU-a – Europsko vijeće i Vijeće (A8-0116/2018 - Ingeborg Gräßle) (glasovanje)
  12.21.Razrješnica za 2016.: Opći proračun EU-a – Sud (A8-0122/2018 - Ingeborg Gräßle) (glasovanje)
  12.22.Razrješnica za 2016.: Opći proračun EU-a – Revizorski sud (A8-0089/2018 - Ingeborg Gräßle) (glasovanje)
  12.23.Razrješnica za 2016.: Opći proračun EU-a – Europski gospodarski i socijalni odbor (A8-0097/2018 - Ingeborg Gräßle) (glasovanje)
  12.24.Razrješnica za 2016.: Opći proračun EU-a – Odbor regija (A8-0117/2018 - Ingeborg Gräßle) (glasovanje)
  12.25.Razrješnica za 2016.: Opći proračun EU-a – Europska služba za vanjsko djelovanje (A8-0128/2018 - Marco Valli) (glasovanje)
  12.26.Razrješnica za 2016.: Opći proračun EU-a – Europski ombudsman (A8-0100/2018 - Ingeborg Gräßle) (glasovanje)
  12.27.Razrješnica za 2016.: Opći proračun EU-a – Europski nadzornik za zaštitu podataka (A8-0099/2018 - Ingeborg Gräßle) (glasovanje)
  12.28.Razrješnica za 2016.: Uspješnost, financijsko upravljanje i nadzor agencija EU-a (A8-0115/2018 - Bart Staes) (glasovanje)
  12.29.Razrješnica za 2016.: Agencija za suradnju energetskih regulatora (ACER) (A8-0074/2018 - Bart Staes) (glasovanje)
  12.30.Razrješnica za 2016.: Tijelo europskih regulatora za elektroničke komunikacije (BEREC) (A8-0069/2018 - Bart Staes) (glasovanje)
  12.31.Razrješnica za 2016.: Prevoditeljski centar za tijela Europske unije (CdT) (A8-0106/2018 - Bart Staes) (glasovanje)
  12.32.Razrješnica za 2016.: Europski centar za razvoj strukovnog osposobljavanja (CEDEFOP) (A8-0068/2018 - Bart Staes) (glasovanje)
  12.33.Razrješnica za 2016.: Agencija Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva (CEPOL) (A8-0098/2018 - Bart Staes) (glasovanje)
  12.34.Razrješnica za 2016.: Europska agencija za sigurnost zračnog prometa (EASA) (A8-0066/2018 - Bart Staes) (glasovanje)
  12.35.Razrješnica za 2016.: Europski potporni ured za azil (EASO) (A8-0083/2018 - Bart Staes) (glasovanje)
  12.36.Razrješnica za 2016.: Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA) (A8-0067/2018 - Bart Staes) (glasovanje)
  12.37.Razrješnica za 2016.: Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC) (A8-0085/2018 - Bart Staes) (glasovanje)
  12.38.Razrješnica za 2016.: Europska agencija za kemikalije (ECHA) (A8-0086/2018 - Bart Staes) (glasovanje)
  12.39.Razrješnica za 2016.: Europska agencija za okoliš (EEA) (A8-0090/2018 - Bart Staes) (glasovanje)
  12.40.Razrješnica za 2016.: Europska agencija za kontrolu ribarstva (EFCA) (A8-0107/2018 - Bart Staes) (glasovanje)
  12.41.Razrješnica za 2016.: Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) (A8-0091/2018 - Indrek Tarand) (glasovanje)
  12.42.Razrješnica za 2016.: Europski institut za ravnopravnost spolova (EIGE) (A8-0087/2018 - Bart Staes) (glasovanje)
  12.43.Razrješnica za 2016.: Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) (A8-0088/2018 - Bart Staes) (glasovanje)
  12.44.Razrješnica za 2016.: Europski institut za inovacije i tehnologiju (EIT) (A8-0096/2018 - Bart Staes) (glasovanje)
  12.45.Razrješnica za 2016.: Europska agencija za lijekove (EMA) (A8-0103/2018 - Bart Staes) (glasovanje)
  12.46.Razrješnica za 2016.: Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA) (A8-0081/2018 - Bart Staes) (glasovanje)
  12.47.Razrješnica za 2016.: Europska agencija za pomorsku sigurnost (EMSA) (A8-0078/2018 - Bart Staes) (glasovanje)
  12.48.Razrješnica za 2016.: Agencija Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost (ENISA) (A8-0114/2018 - Bart Staes) (glasovanje)
  12.49.Razrješnica za 2016.: Agencija Europske unije za željeznice (ERA) (A8-0079/2018 - Bart Staes) (glasovanje)
  12.50.Razrješnica za 2016.: Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) (A8-0101/2018 - Bart Staes) (glasovanje)
  12.51.Razrješnica za 2016.: Europska zaklada za osposobljavanje (ETF) (A8-0080/2018 - Bart Staes) (glasovanje)
  12.52.Razrješnica za 2016.: Europska agencija za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA) (A8-0111/2018 - Bart Staes) (glasovanje)
  12.53.Razrješnica za 2016.: Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) (A8-0084/2018 - Bart Staes) (glasovanje)
  12.54.Razrješnica za 2016.: Agencija za opskrbu Euratoma (AA) (A8-0102/2018 - Bart Staes) (glasovanje)
  12.55.Razrješnica za 2016.: Europska zaklada za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (EUROFOUND) (A8-0092/2018 - Bart Staes) (glasovanje)
  12.56.Razrješnica za 2016.: Europski ured za pravosudnu suradnju (Eurojust) (A8-0113/2018 - Bart Staes) (glasovanje)
  12.57.Razrješnica za 2016.: Europski policijski ured (Europol) (A8-0109/2018 - Bart Staes) (glasovanje)
  12.58.Razrješnica za 2016.: Agencija Europske unije za temeljna prava (FRA) (A8-0093/2018 - Bart Staes) (glasovanje)
  12.59.Razrješnica za 2016.: Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu (Frontex) (A8-0108/2018 - Bart Staes) (glasovanje)
  12.60.Razrješnica za 2016.: Agencija za europski GNSS (GSA) (A8-0082/2018 - Bart Staes) (glasovanje)
  12.61.Razrješnica za 2016.: Zajedničko poduzeće za bioindustriju (BBI) (A8-0071/2018 - Brian Hayes) (glasovanje)
  12.62.Razrješnica za 2016.: Zajedničko poduzeće „Clean Sky 2” (A8-0070/2018 - Brian Hayes) (glasovanje)
  12.63.Razrješnica za 2016.: Zajedničko poduzeće ECSEL (A8-0072/2018 - Brian Hayes) (glasovanje)
  12.64.Razrješnica za 2016.: Zajedničko poduzeće za gorivne članke i vodik 2 (FCH2) (A8-0073/2018 - Brian Hayes) (glasovanje)
  12.65.Razrješnica za 2016.: Zajedničko poduzeće za inicijativu za inovativne lijekove 2 (IMI) (A8-0075/2018 - Brian Hayes) (glasovanje)
  12.66.Razrješnica za 2016.: Zajedničko poduzeće za ITER i razvoj energije fuzije (A8-0095/2018 - Brian Hayes) (glasovanje)
  12.67.Razrješnica za 2016.: Zajedničko poduzeće - sigurnost zračne plovidbe (SESAR) (A8-0077/2018 - Brian Hayes) (glasovanje)
  12.68.Razrješnica za 2016.: Zajedničko poduzeće Shift2Rail (SHIFT2RAIL) (A8-0076/2018 - Brian Hayes) (glasovanje)
 13.Obrazloženja glasovanja
  13.1.Okvirni sporazum između EU-a i Australije (A8-0110/2018 - Francisco José Millán Mon)
  13.2.Okvirni sporazum između EU-a i Australije (Rezolucija) (A8-0119/2018 - Francisco José Millán Mon)
  13.3.Ambalaža i ambalažni otpad (A8-0029/2017 - Simona Bonafè)
  13.4.Otpadna vozila, otpadne baterije i akumulatori te otpadna električna i elektronička oprema (A8-0013/2017 - Simona Bonafè)
  13.5.Otpad (A8-0034/2017 - Simona Bonafè)
  13.6.Postupovna pravila u području izvješćivanja o okolišu (A8-0253/2017 - Francesc Gambús)
  13.7.Politika integriteta Komisije, posebice imenovanje glavnog tajnika Europske komisije (B8-0214/2018)
  13.8.Napredak Globalnog sporazuma UN-a za sigurne, uredne i zakonite migracije te Globalnog sporazuma UN-a o izbjeglicama (B8-0184/2018)
  13.9.Provedba instrumenata EU-a za vanjsko financiranje: preispitivanje na sredini razdoblja 2017. godine i struktura za razdoblje nakon 2020. (A8-0112/2018 - Marietje Schaake)
  13.10.Godišnja izvješća za 2015. i 2016. o supsidijarnosti i proporcionalnosti (A8-0141/2018 - Mady Delvaux)
  13.11.Razrješnica za 2016.: Opći proračun EU-a – Komisija i izvršne agencije (A8-0137/2018 - Joachim Zeller)
  13.12.Razrješnica za 2016.: Opći proračun EU-a – Revizorski sud (A8-0089/2018 - Ingeborg Gräßle)
  13.13.Razrješnica za 2016.: Uspješnost, financijsko upravljanje i nadzor agencija EU-a (A8-0115/2018 - Bart Staes)
  13.14.Razrješnica za 2016.: Agencija Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost (ENISA) (A8-0114/2018 - Bart Staes)
 14.Izmjene danih glasova i namjere glasača: vidi zapisnik
 15.Nastavak zasjedanja
 16.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice: vedi zapisnik
 17.Podnošenje dokumenata: vidjeti zapisnik
 18.Prijenos odobrenih sredstava: vidjeti zapisnik
 19.Cambridge Analytica i Facebook: Zaštita podataka i privatnost građana kao linija obrane od izborne manipulacije (rasprava)
 20.Sprečavanje korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma (rasprava)
 21.Homologacija i nadzor tržišta motornih vozila i njihovih prikolica te sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih za takva vozila (rasprava)
 22.Ekološka proizvodnja i označivanje ekoloških proizvoda (rasprava)
 23.Provedba odredbi Ugovora o nacionalnim parlamentima (rasprava)
 24.Godišnje izvješće o politici tržišnog natjecanja (rasprava)
 25.Objavljivanje informacija o porezu na dobit određenih poduzeća i podružnica (2016/0107(COD)) (rasprava)
 26.Neodlučnost u vezi s cijepljenjem i smanjenje stopa cijepljenja u Europi (rasprava)
 27.Dnevni red sljedeće dnevne sjednice: vidi zapisnik
 28.Zatvaranje dnevne sjednice
Rasprave
Revidirano izdanje (1598 kb)
 
Rasprave
Revidirano izdanje (6987 kb)
Posljednje ažuriranje: 5. rujna 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti