Előző 
 Következő 
PVTACRE
Viták
2018. április 18., Szerda - StrasbourgLektorált változat
 1.Az ülés megnyitása
 2.A Bizottság feddhetetlenségi politikája, különösen az Európai Bizottság főtitkárának kinevezése (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok): lásd a jegyzokönyvet
 3.Viták az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok bejelentése): lásd a jegyzőkönyvet
 4.Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 106. cikke): lásd a jegyzokönyvet
 5.Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése): lásd a jegyzokönyvet
 6.Az Európai Tanács 2018. március 22-23-i ülésének következtetései (vita)
 7.Tárgyalások a Parlament első olvasatát megelőzően (jóváhagyás) (az eljárási szabályzat 69c. cikke): lásd a jegyzokönyvet
 8.A képviselőcsoportok tagjai: lásd a jegyzokönyvet
 9.Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal való konzultációra irányuló kérelem (az eljárási szabályzat 137. cikkének (2) bekezdése): lásd a jegyzokönyvet
 10.2016. évi mentesítés (vita)
 11.Az ülés folytatása
 12.Szavazások órája
  12.1.A közvetlen és általános választójog alapján kilencedik alkalommal megrendezésre kerülő európai parlamenti képviselői választások időszakának meghatározása (A8-0145/2018 - Danuta Maria Hübner) (szavazás)
  12.2.A Parlament 2019. évi ülésnaptára (szavazás)
  12.3.EU–Ausztrália-keretmegállapodás (A8-0110/2018 - Francisco José Millán Mon) (szavazás)
  12.4.EU–Ausztrália-keretmegállapodás (állásfoglalás) (A8-0119/2018 - Francisco José Millán Mon) (szavazás)
  12.5.Az Európa Tanács terrorizmus megelőzéséről szóló egyezménye (A8-0131/2018 - Helga Stevens) (szavazás)
  12.6.Az Európa Tanács terrorizmus megelőzéséről szóló egyezménye (kiegészítő jegyzőkönyv) (A8-0132/2018 - Helga Stevens) (szavazás)
  12.7.Csomagolás és csomagolási hulladék (A8-0029/2017 - Simona Bonafè) (szavazás)
  12.8.Elhasználódott járművek, hulladékelemek és -akkumulátorok, valamint elektromos és elektronikus berendezések hulladékai (A8-0013/2017 - Simona Bonafè) (szavazás)
  12.9.Hulladékok (A8-0034/2017 - Simona Bonafè) (szavazás)
  12.10.Hulladéklerakók (A8-0031/2017 - Simona Bonafè) (szavazás)
  12.11.A környezetvédelmi jelentéstételre vonatkozó eljárási szabályok (A8-0253/2017 - Francesc Gambús) (szavazás)
  12.12.A Bizottság feddhetetlenségi politikája, különösen az Európai Bizottság főtitkárának kinevezése (B8-0214/2018) (szavazás)
  12.13.A biztonságos, rendezett és szabályos migrációról, valamint a menekültekről szóló globális ENSZ-megállapodás irányába tett előrehaladás (B8-0184/2018, B8-0185/2018) (szavazás)
  12.14.Az EU külső finanszírozási eszközeinek végrehajtása: 2017. évi félidős felülvizsgálat és a 2020 utáni időszakra vonatkozó jövőbeli architektúra (A8-0112/2018 - Marietje Schaake) (szavazás)
  12.15.A szubszidiaritásról és arányosságról szóló 2015. és 2016. évi éves jelentések (A8-0141/2018 - Mady Delvaux) (szavazás)
  12.16.2016. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Bizottság és végrehajtó ügynökségek (A8-0137/2018 - Joachim Zeller) (szavazás)
  12.17.2016. évi mentesítés: a Bizottság 2016. évi mentesítéséhez kapcsolódó számvevőszéki különjelentések (A8-0130/2018 - Joachim Zeller) (szavazás)
  12.18.2016. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – 8., 9., 10. és 11. EFA (A8-0123/2018 - Barbara Kappel) (szavazás)
  12.19.2016. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai Parlament (A8-0105/2018 - Derek Vaughan) (szavazás)
  12.20.2016. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Tanács és Európai Tanács (A8-0116/2018 - Ingeborg Gräßle) (szavazás)
  12.21.2016. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Bíróság (A8-0122/2018 - Ingeborg Gräßle) (szavazás)
  12.22.2016. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Számvevőszék (A8-0089/2018 - Ingeborg Gräßle) (szavazás)
  12.23.2016. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (A8-0097/2018 - Ingeborg Gräßle) (szavazás)
  12.24.2016. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Régiók Bizottsága (A8-0117/2018 - Ingeborg Gräßle) (szavazás)
  12.25.2016. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai Külügyi Szolgálat (A8-0128/2018 - Marco Valli) (szavazás)
  12.26.2016. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai ombudsman (A8-0100/2018 - Ingeborg Gräßle) (szavazás)
  12.27.2016. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai adatvédelmi biztos (A8-0099/2018 - Ingeborg Gräßle) (szavazás)
  12.28.2016. évi mentesítés: Az uniós ügynökségek teljesítménye, pénzgazdálkodása és ellenőrzése (A8-0115/2018 - Bart Staes) (szavazás)
  12.29.2016. évi mentesítés: Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége (ACER) (A8-0074/2018 - Bart Staes) (szavazás)
  12.30.2016. évi mentesítés: Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének Hivatala (BEREC) (A8-0069/2018 - Bart Staes) (szavazás)
  12.31.2016. évi mentesítés: Az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja (CdT) (A8-0106/2018 - Bart Staes) (szavazás)
  12.32.2016. évi mentesítés: Európai Szakképzésfejlesztési Központ (Cedefop) (A8-0068/2018 - Bart Staes) (szavazás)
  12.33.2016. évi mentesítés: Az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége (CEPOL) (A8-0098/2018 - Bart Staes) (szavazás)
  12.34.2016. évi mentesítés: Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA) (A8-0066/2018 - Bart Staes) (szavazás)
  12.35.2016. évi mentesítés: Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EASO) (A8-0083/2018 - Bart Staes) (szavazás)
  12.36.2016. évi mentesítés: Európai Bankhatóság (EBH) (A8-0067/2018 - Bart Staes) (szavazás)
  12.37.2016. évi mentesítés: Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) (A8-0085/2018 - Bart Staes) (szavazás)
  12.38.2016. évi mentesítés: Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) (A8-0086/2018 - Bart Staes) (szavazás)
  12.39.2016. évi mentesítés: Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) (A8-0090/2018 - Bart Staes) (szavazás)
  12.40.2016. évi mentesítés: Európai Halászati Ellenőrző Hivatal (EFCA) (A8-0107/2018 - Bart Staes) (szavazás)
  12.41.2016. évi mentesítés: Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) (A8-0091/2018 - Indrek Tarand) (szavazás)
  12.42.2016. évi mentesítés: Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete (EIGE) (A8-0087/2018 - Bart Staes) (szavazás)
  12.43.2016. évi mentesítés: Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (EIOPA) (A8-0088/2018 - Bart Staes) (szavazás)
  12.44.2016. évi mentesítés: Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) (A8-0096/2018 - Bart Staes) (szavazás)
  12.45.2016. évi mentesítés: Európai Gyógyszerügynökség (EMA) (A8-0103/2018 - Bart Staes) (szavazás)
  12.46.2016. évi mentesítés: Kábítószer és Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja (EMCDDA) (A8-0081/2018 - Bart Staes) (szavazás)
  12.47.2016. évi mentesítés: Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség (EMSA) (A8-0078/2018 - Bart Staes) (szavazás)
  12.48.2016. évi mentesítés: Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség (ENISA) (A8-0114/2018 - Bart Staes) (szavazás)
  12.49.2016. évi mentesítés: Az Európai Unió Vasúti Ügynöksége (ERA) (A8-0079/2018 - Bart Staes) (szavazás)
  12.50.2016. évi mentesítés: Európai Értékpapírpiaci Hatóság (ESMA) (A8-0101/2018 - Bart Staes) (szavazás)
  12.51.2016. évi mentesítés: Európai Képzési Alapítvány (ETF) (A8-0080/2018 - Bart Staes) (szavazás)
  12.52.2016. évi mentesítés: A Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Ügynökség (eu-LISA) (A8-0111/2018 - Bart Staes) (szavazás)
  12.53.2016. évi mentesítés: Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA) (A8-0084/2018 - Bart Staes) (szavazás)
  12.54.2016. évi mentesítés: Euratom Ellátási Ügynökség (A8-0102/2018 - Bart Staes) (szavazás)
  12.55.2016. évi mentesítés: Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (Eurofound) (A8-0092/2018 - Bart Staes) (szavazás)
  12.56.2016. évi mentesítés: Az Európai Unió Igazságügyi Együttműködési Egysége (Eurojust) (A8-0113/2018 - Bart Staes) (szavazás)
  12.57.2016. évi mentesítés: Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) (A8-0109/2018 - Bart Staes) (szavazás)
  12.58.2016. évi mentesítés: Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA) (A8-0093/2018 - Bart Staes) (szavazás)
  12.59.2016. évi mentesítés: Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (Frontex) (A8-0108/2018 - Bart Staes) (szavazás)
  12.60.2016. évi mentesítés: Európai GNSS Ügynökség (GSA) (A8-0082/2018 - Bart Staes) (szavazás)
  12.61.2016. évi mentesítés: Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozás (BBI) (A8-0071/2018 - Brian Hayes) (szavazás)
  12.62.2016. évi mentesítés: Tiszta Égbolt 2 közös vállalkozás (A8-0070/2018 - Brian Hayes) (szavazás)
  12.63.2016. évi mentesítés: ECSEL közös vállalkozás (A8-0072/2018 - Brian Hayes) (szavazás)
  12.64.2016. évi mentesítés: Második üzemanyagcella- és hidrogéntechnológiai közös vállalkozás (FCH2) (A8-0073/2018 - Brian Hayes) (szavazás)
  12.65.2016. évi mentesítés: Az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító második közös vállalkozás (IMI) (A8-0075/2018 - Brian Hayes) (szavazás)
  12.66.2016. évi mentesítés: Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás (A8-0095/2018 - Brian Hayes) (szavazás)
  12.67.2016. évi mentesítés: SESAR közös vállalkozás (A8-0077/2018 - Brian Hayes) (szavazás)
  12.68.2016. évi mentesítés: Shift2Rail közös vállalkozás (S2R) (A8-0076/2018 - Brian Hayes) (szavazás)
 13.A szavazáshoz fűzött indokolások
  13.1.EU–Ausztrália-keretmegállapodás (A8-0110/2018 - Francisco José Millán Mon)
  13.2.EU–Ausztrália-keretmegállapodás (állásfoglalás) (A8-0119/2018 - Francisco José Millán Mon)
  13.3.Csomagolás és csomagolási hulladék (A8-0029/2017 - Simona Bonafè)
  13.4.Elhasználódott járművek, hulladékelemek és -akkumulátorok, valamint elektromos és elektronikus berendezések hulladékai (A8-0013/2017 - Simona Bonafè)
  13.5.Hulladékok (A8-0034/2017 - Simona Bonafè)
  13.6.A környezetvédelmi jelentéstételre vonatkozó eljárási szabályok (A8-0253/2017 - Francesc Gambús)
  13.7.A Bizottság feddhetetlenségi politikája, különösen az Európai Bizottság főtitkárának kinevezése (B8-0214/2018)
  13.8.A biztonságos, rendezett és szabályos migrációról, valamint a menekültekről szóló globális ENSZ-megállapodás irányába tett előrehaladás (B8-0184/2018)
  13.9.Az EU külső finanszírozási eszközeinek végrehajtása: 2017. évi félidős felülvizsgálat és a 2020 utáni időszakra vonatkozó jövőbeli architektúra (A8-0112/2018 - Marietje Schaake)
  13.10.A szubszidiaritásról és arányosságról szóló 2015. és 2016. évi éves jelentések (A8-0141/2018 - Mady Delvaux)
  13.11.2016. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Bizottság és végrehajtó ügynökségek (A8-0137/2018 - Joachim Zeller)
  13.12.2016. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Számvevőszék (A8-0089/2018 - Ingeborg Gräßle)
  13.13.2016. évi mentesítés: Az uniós ügynökségek teljesítménye, pénzgazdálkodása és ellenőrzése (A8-0115/2018 - Bart Staes)
  13.14.2016. évi mentesítés: Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség (ENISA) (A8-0114/2018 - Bart Staes)
 14.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok: lásd a jegyzőkönyvet
 15.Az ülés folytatása
 16.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása: lásd a jegyzőkönyvet
 17.Dokumentumok benyújtása: lásd a jegyzőkönyvet
 18.Előirányzatok átcsoportosítása: lásd a jegyzőkönyvet
 19.A Cambridge Analytica és a Facebook: Adatvédelem és az állampolgárok magánéletének védelme mint a választási manipuláció elleni védelmi vonal (vita)
 20.A pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzése (vita)
 21.A gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyása és piacfelügyelete (vita)
 22.Ökológiai termelés és az ökológiai termékek címkézése (vita)
 23.A Szerződés nemzeti parlamentekre vonatkozó rendelkezéseinek végrehajtása (vita)
 24.Éves jelentés a versenypolitikáról (vita)
 25.A társaságiadó-információk egyes vállalkozások és fióktelepek általi közzététele (vita)
 26.A védőoltásokkal szembeni bizalmatlanság és az átoltottsági ráta európai csökkenése (vita)
 27.A következő ülésnap napirendje: lásd a jegyzokönyvet
 28.Az ülés berekesztése
Viták
Lektorált változat (1598 kb)
 
Viták
Lektorált változat (6987 kb)
Utolsó frissítés: 2018. szeptember 5.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat