Ankstesnis 
 Kitas 
ProtokolasBalsavimaiVardinis balsavimasPriimti tekstaiStenograma
Posėdžio stenograma
Trečiadienis, 2018 m. balandžio 18 d. - StrasbūrasAtnaujinta informacija
 1.Posėdžio pradžia
 2.Komisijos sąžiningumo politika, ypač Europos Komisijos generalinio sekretoriaus skyrimas (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijos) (žr. protokola)
 3.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės pažeidimo atvejų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų) (žr. protokolą)
 4.Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnis) (žr. protokola)
 5.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis) (žr. protokolą) (žr. protokola)
 6.Kovo 22–23 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvados (diskusijos)
 7.Derybos prieš pirmąjį svarstymą Parlamente (patvirtinimas) (Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnis) (žr. protokola)
 8.Frakcijų sudėtis (žr. protokola)
 9.Prašymas kreiptis į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetą dėl konsultacijos (Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 2 dalis) (žr. protokola)
 10.2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas (diskusijos)
 11.Posėdžio atnaujinimas
 12.Balsuoti skirtas laikas
  12.1.Atstovų į Europos Parlamentą devintųjų rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise laikotarpis (A8-0145/2018 - Danuta Maria Hübner) (balsavimas)
  12.2.Parlamento 2019 m. mėnesinių sesijų tvarkaraštis (balsavimas)
  12.3.ES ir Australijos bendrojo susitarimo sudarymas (A8-0110/2018 - Francisco José Millán Mon) (balsavimas)
  12.4.ES ir Australijos bendrasis susitarimas (rezoliucija) (A8-0119/2018 - Francisco José Millán Mon) (balsavimas)
  12.5.Europos Tarybos Konvencija dėl terorizmo prevencijos (A8-0131/2018 - Helga Stevens) (balsavimas)
  12.6.Europos Tarybos konvencija dėl terorizmo prevencijos (papildomas protokolas) (A8-0132/2018 - Helga Stevens) (balsavimas)
  12.7.Pakuotės ir pakuočių atliekos (A8-0029/2017 - Simona Bonafè) (balsavimas)
  12.8.Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės, baterijų ir akumuliatorių atliekos ir elektros ir elektroninės įrangos atliekos (A8-0013/2017 - Simona Bonafè) (balsavimas)
  12.9.Atliekos (A8-0034/2017 - Simona Bonafè) (balsavimas)
  12.10.Atliekų sąvartynai (A8-0031/2017 - Simona Bonafè) (balsavimas)
  12.11.Procedūrinės taisyklės aplinkosaugos ataskaitų srityje (A8-0253/2017 - Francesc Gambús) (balsavimas)
  12.12.Komisijos sąžiningumo politika, ypač Europos Komisijos generalinio sekretoriaus skyrimas (B8-0214/2018) (balsavimas)
  12.13.Pažanga dėl JT pasaulinių susitarimų dėl saugios, tvarkingos ir teisėtos migracijos ir dėl pabėgėlių (B8-0184/2018, B8-0185/2018) (balsavimas)
  12.14.ES išorės finansinių priemonių įgyvendinimas: 2017 m. laikotarpio vidurio peržiūra ir būsima struktūra po 2020 m. (A8-0112/2018 - Marietje Schaake) (balsavimas)
  12.15.Metinės 2015 ir 2016 m. subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo ataskaitos (A8-0141/2018 - Mady Delvaux) (balsavimas)
  12.16.2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Komisija ir vykdomosios įstaigos (A8-0137/2018 - Joachim Zeller) (balsavimas)
  12.17.2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Audito Rūmų specialiosios ataskaitos vykdant Komisijos 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą (A8-0130/2018 - Joachim Zeller) (balsavimas)
  12.18.2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – 8-asis, 9-asis, 10-asis ir 11-asis Europos plėtros fondai (A8-0123/2018 - Barbara Kappel) (balsavimas)
  12.19.2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Parlamentas (A8-0105/2018 - Derek Vaughan) (balsavimas)
  12.20.2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Taryba ir Europos Vadovų Taryba (A8-0116/2018 - Ingeborg Gräßle) (balsavimas)
  12.21.2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Teisingumo Teismas (A8-0122/2018 - Ingeborg Gräßle) (balsavimas)
  12.22.2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Audito Rūmai (A8-0089/2018 - Ingeborg Gräßle) (balsavimas)
  12.23.2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (A8-0097/2018 - Ingeborg Gräßle) (balsavimas)
  12.24.2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Regionų komitetas (A8-0117/2018 - Ingeborg Gräßle) (balsavimas)
  12.25.2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos išorės veiksmų tarnyba (A8-0128/2018 - Marco Valli) (balsavimas)
  12.26.2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos ombudsmenas (A8-0100/2018 - Ingeborg Gräßle) (balsavimas)
  12.27.2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas (A8-0099/2018 - Ingeborg Gräßle) (balsavimas)
  12.28.2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES agentūrų veikla, finansų valdymas ir kontrolė (A8-0115/2018 - Bart Staes) (balsavimas)
  12.29.2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra (ACER) (A8-0074/2018 - Bart Staes) (balsavimas)
  12.30.2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos (EERRI) biuras (A8-0069/2018 - Bart Staes) (balsavimas)
  12.31.2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos įstaigų vertimo centras (CdT) (A8-0106/2018 - Bart Staes) (balsavimas)
  12.32.2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos profesinio mokymo plėtros centras (Cedefop) (A8-0068/2018 - Bart Staes) (balsavimas)
  12.33.2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūra (CEPOL) (A8-0098/2018 - Bart Staes) (balsavimas)
  12.34.2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos aviacijos saugos agentūra (EASA) (A8-0066/2018 - Bart Staes) (balsavimas)
  12.35.2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos prieglobsčio paramos biuras (EASO) (A8-0083/2018 - Bart Staes) (balsavimas)
  12.36.2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos bankininkystės institucija (EBI) (A8-0067/2018 - Bart Staes) (balsavimas)
  12.37.2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras (ECDC) (A8-0085/2018 - Bart Staes) (balsavimas)
  12.38.2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA) (A8-0086/2018 - Bart Staes) (balsavimas)
  12.39.2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos aplinkos agentūra (EEA) (A8-0090/2018 - Bart Staes) (balsavimas)
  12.40.2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos žuvininkystės kontrolės agentūra (EŽKA) (A8-0107/2018 - Bart Staes) (balsavimas)
  12.41.2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos maisto saugos tarnyba (EFSA) (A8-0091/2018 - Indrek Tarand) (balsavimas)
  12.42.2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos lyčių lygybės institutas (EIGE) (A8-0087/2018 - Bart Staes) (balsavimas)
  12.43.2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija (EIOPA) (A8-0088/2018 - Bart Staes) (balsavimas)
  12.44.2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos inovacijos ir technologijos institutas (EIT) (A8-0096/2018 - Bart Staes) (balsavimas)
  12.45.2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos vaistų agentūra (EMA) (A8-0103/2018 - Bart Staes) (balsavimas)
  12.46.2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras (ENNSC) (A8-0081/2018 - Bart Staes) (balsavimas)
  12.47.2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos jūrų saugumo agentūra (EMSA) (A8-0078/2018 - Bart Staes) (balsavimas)
  12.48.2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra (ENISA) (A8-0114/2018 - Bart Staes) (balsavimas)
  12.49.2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos geležinkelių agentūra (EGA) (A8-0079/2018 - Bart Staes) (balsavimas)
  12.50.2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (ESMA) (A8-0101/2018 - Bart Staes) (balsavimas)
  12.51.2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos mokymo fondas (ETF) (A8-0080/2018 - Bart Staes) (balsavimas)
  12.52.2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra („eu-LISA“) (A8-0111/2018 - Bart Staes) (balsavimas)
  12.53.2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (EU-OSHA) (A8-0084/2018 - Bart Staes) (balsavimas)
  12.54.2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Euratomo tiekimo agentūra (A8-0102/2018 - Bart Staes) (balsavimas)
  12.55.2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas (Eurofound) (A8-0092/2018 - Bart Staes) (balsavimas)
  12.56.2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos teisminio bendradarbiavimo padalinys (Eurojustas) (A8-0113/2018 - Bart Staes) (balsavimas)
  12.57.2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūra (Europolas) (A8-0109/2018 - Bart Staes) (balsavimas)
  12.58.2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra (FRA) (A8-0093/2018 - Bart Staes) (balsavimas)
  12.59.2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra (FRONTEX) (A8-0108/2018 - Bart Staes) (balsavimas)
  12.60.2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos GNSS agentūra (GSA) (A8-0082/2018 - Bart Staes) (balsavimas)
  12.61.2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Biologinės pramonės sektorių (BPS) bendroji įmonė (A8-0071/2018 - Brian Hayes) (balsavimas)
  12.62.2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Bendroji įmonė „Švarus dangus 2“ (A8-0070/2018 - Brian Hayes) (balsavimas)
  12.63.2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė ECSEL (A8-0072/2018 - Brian Hayes) (balsavimas)
  12.64.2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: II kuro elementų ir vandenilio bendroji įmonė (KEV2) (A8-0073/2018 - Brian Hayes) (balsavimas)
  12.65.2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: II naujoviškų vaistų iniciatyvos (NVI) bendroji įmonė (A8-0075/2018 - Brian Hayes) (balsavimas)
  12.66.2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ITER ir įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendroji įmonė (A8-0095/2018 - Brian Hayes) (balsavimas)
  12.67.2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė SESAR (A8-0077/2018 - Brian Hayes) (balsavimas)
  12.68.2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė „Shift2Rail“ (S2R) (A8-0076/2018 - Brian Hayes) (balsavimas)
 13.Paaiškinimai dėl balsavimo
  13.1.ES ir Australijos bendrojo susitarimo sudarymas (A8-0110/2018 - Francisco José Millán Mon)
  13.2.ES ir Australijos bendrasis susitarimas (rezoliucija) (A8-0119/2018 - Francisco José Millán Mon)
  13.3.Pakuotės ir pakuočių atliekos (A8-0029/2017 - Simona Bonafè)
  13.4.Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės, baterijų ir akumuliatorių atliekos ir elektros ir elektroninės įrangos atliekos (A8-0013/2017 - Simona Bonafè)
  13.5.Atliekos (A8-0034/2017 - Simona Bonafè)
  13.6.Procedūrinės taisyklės aplinkosaugos ataskaitų srityje (A8-0253/2017 - Francesc Gambús)
  13.7.Komisijos sąžiningumo politika, ypač Europos Komisijos generalinio sekretoriaus skyrimas (B8-0214/2018)
  13.8.Pažanga dėl JT pasaulinių susitarimų dėl saugios, tvarkingos ir teisėtos migracijos ir dėl pabėgėlių (B8-0184/2018)
  13.9.ES išorės finansinių priemonių įgyvendinimas: 2017 m. laikotarpio vidurio peržiūra ir būsima struktūra po 2020 m. (A8-0112/2018 - Marietje Schaake)
  13.10.Metinės 2015 ir 2016 m. subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo ataskaitos (A8-0141/2018 - Mady Delvaux)
  13.11.2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Komisija ir vykdomosios įstaigos (A8-0137/2018 - Joachim Zeller)
  13.12.2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Audito Rūmai (A8-0089/2018 - Ingeborg Gräßle)
  13.13.2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES agentūrų veikla, finansų valdymas ir kontrolė (A8-0115/2018 - Bart Staes)
  13.14.2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra (ENISA) (A8-0114/2018 - Bart Staes)
 14.Balsavimo ketinimai ir pataisymai (žr. protokolą)
 15.Posėdžio atnaujinimas
 16.Ankstesnio posėdžio protokolų tvirtinimas (žr. protokolą)
 17.Pateikti dokumentai (žr.protokolą)
 18.Asignavimų perkėlimas (žr. protokolą)
 19.„Cambridge Analytica“ ir „Facebook“: duomenų apsauga ir piliečių privatumas kaip gynybos linija prieš manipuliavimą rinkimais (diskusijos)
 20.Finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencija (diskusijos)
 21.Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų patvirtinimas ir rinkos priežiūra (diskusijos)
 22.Ekologinė gamyba ir ekologiškų produktų ženklinimas (diskusijos)
 23.Sutarties nuostatų dėl nacionalinių parlamentų įgyvendinimas (diskusijos)
 24.Metinė konkurencijos politikos ataskaita (diskusijos)
 25.Tam tikrų įmonių ir filialų pelno mokesčio informacijos atskleidimas (2016/0107(COD)) (diskusijos)
 26.Nepasitikėjimas skiepais ir sumažėjęs pasiskiepijusių žmonių skaičius Europoje (diskusijos)
 27.Kito posėdžio darbotvarkė (žr. protokola)
 28.Posėdžio pabaiga
Posėdžio stenograma
Atnaujinta informacija (1598 kb)
 
Posėdžio stenograma
Atnaujinta informacija (6987 kb)
Atnaujinta: 2018 m. rugsėjo 5 d.Teisinė informacija - Privatumo politika